Giai Nobel 2012
10:29:40 AM Ngày 16 Tháng Mười, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1 2 »
1  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài tập điện xoay chiều vào lúc: 08:03:44 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
Bài 1:
  Cho ñoạn mạch AB gồm hai ñoạn mạch AM nối tiếp MB. ðoạn mạch AM gồm ñiện trở R nối
tiếp với tụ ñiện có ñiện dung C, ñoạn mạch MB có cuộn cảm có ñộ tự cảm L và ñiện trở r. ðặt vào AB
một ñiện áp xoay chiều u= U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos wt.Biết R= r= [tex]\sqrt{\frac{L}{C}}[/tex], UMB=[tex]\sqrt{5}[/tex]UAM.Hệ số công suất của mạch có giá trị?
Bài 2
   
  Đặt ñiện áp  u= U [tex]\sqrt{2}[/tex]cos(  ωt)V vào hai ñầu ñoạn mạch AB gồm hai ñoạn mạch AN và NB mắc nối
tiếp. đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm L, ñoạn NB chỉ có tụ ñiện
với ñiện dung C. đặt w=[tex]\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{LC}}[/tex]ðể ñiện áp hiệu dụng giữa hai ñầu ñoạn mạch AN không phụ thuộc vào
R thì tần số góc ω bằng?
Mong thầy cô và các ban giúp ạ.em xin cám ơn
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Mạch LC vào lúc: 06:06:25 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2013
Bài 1
  Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có
điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 0
0
, chu
kỳ dao động riêng của mạch là T1 (s). Khi α = 120
0
, chu kỳ dao động riêng của mạch là 2T1 (s). Để mạch
này có chu kỳ dao động riêng là 1,5T1 thì α bằng
A. 45
B. 50
C. 75
D. 60
Bài 2
Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng
điện qua tụ điện có giá trị lần lượt là u1; i1. Tại thời điểm t2 điện áp và dòng điện qua tụ điện có giá trị lần
lượt là u2; i2. Tần số góc của dòng điện được xác định bởi hệ thức nào
Mong thầy cô và các bạn giúp,em cám ơn ạ
3  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Vật lý hạt nhân- 2013 vào lúc: 01:27:10 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
1.D.Vì lực này không mạnh lắm nhưng mạnh hơn lực hấp dẫn và yếu hơn lực điện tử nhiều lần
4  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Sóng cơ - 2013 vào lúc: 05:32:07 PM Ngày 04 Tháng Một, 2013
x-số bước sóng
Ta có:
AB=x.[tex]\lambda _1=x.\frac{v_1}{f}[/tex]
[tex]AB=(x-1)\lambda _2=(x-1)\frac{v_2}{f}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{x.v_1}{f}=(x-1)\frac{v_2}{f}[/tex]
[tex]x=\frac{v_2}{v_2-v_1}[/tex]
[tex]AB=\frac{v_1.v_2}{f(v_2-v_1)}[/tex]
=>D
5  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Sóng cơ - 2013 vào lúc: 06:54:15 AM Ngày 02 Tháng Một, 2013
# ru ka bi  :đề bài yêu cầu tính số dao động cùng pha với nguồn,mà AO vuông góc với OB.nên bạn tính lần lượt khoảng cách của A tới O,và B.tương tự với điểm B ,tính khoảng cách từ B đến O,đến B .Thứ  tự tính phải giống nhau nhé,cùng tính đến O trước,hoặc cùng tính đến B trước
6  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Sóng cơ - 2013 vào lúc: 06:46:44 AM Ngày 02 Tháng Một, 2013
ba nguồn gây sóng nằm cùng gốc tọa độ theo thứ tự O1,O2,O3, xét 3 điểm A,B,C cách O1,O2,O3 một khoảng bằng nhau.=> x1+x3=2x2                =>x3=2x2-x1.sử dụng máy tính,áp dụng như tổng hợp dao động  =>x3=40[tex]\sqrt{2}cos(50\pi t-\frac{3\pi }{4})[/tex]
=>A
7  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Sóng cơ - 2013 vào lúc: 05:13:59 PM Ngày 01 Tháng Một, 2013
[tex]\lambda[/tex]=2 cm
Điểm cần tìm dao động cùng pha với nguồn =>[tex]\frac{2\pi d}{\lambda }=2k\pi[/tex]
d=[tex]k\lambda[/tex]
AO-AB[tex]\leq[/tex] k[tex]\lambda[/tex][tex]\leq[/tex] BO
[tex]\frac{10-10\sqrt{2}}{2}\leq k\leq \frac{10}{2}[/tex]
-2.01[tex]\leq k\leq[/tex] 5
=>8 điểm
=>D
8  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: bài tập sóng cơ cần giúp đỡ vào lúc: 07:05:07 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2012
[tex]\lambda =15mm[/tex]
A,B ngược pha
Số điểm cực đại trên BM
[tex]-20<(k+0.5)\lambda \leq 20(\sqrt{2}-1)[/tex]
[tex]-13.8<k\leq 5.02[/tex]
k=0,+-1,+-2,......-13
=>19 điểm
Cách làm tổng quát cho dạng này:tìm số CĐ,CT trên đoạn nào đó VD trong trường hợp trênlà đoạn BM
Tính khoảng cách từng đầu mút của đoạn thẳng đó tới từng nguồn
-20= [tex]d_B_B-d_B_A[/tex]
[tex]20(\sqrt{2}-1)=d_M_B-d_M_A[/tex]
nhưng phải chú ý là cùng lấy khoảng cách đến nguồn A ,hoặc nguồn B trước
trong bài trên mình đã lấy cùng tới nguồn B trước

9  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Sử dụng giản đồ Vecto giải toán điện xoay chiều vào lúc: 08:24:32 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2012
Sử dụng vecto buộc là vecto chung gốc,bạn cứ biểu diễn bình thường,theo quy tắc UL hướng lên trên,UC hươngs xuống dưới,các vecto phải chung gốc,vecto UR và Ur cùng phương,cùng hướng,và độ lớn của Ur nhỏ hơn UR
còn trong trường hợp bài toán giải theo phương pháp vecto trượt ta vẽ UR ->UL->Ur->UC
các vecto nối tiếp nhau
10  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: GIAO THOA SÓNG vào lúc: 03:45:12 PM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2012
[tex]\lambda =15mm[/tex]
A,B ngược pha
Số điểm cực đại trên BM
[tex]-20<(k+0.5)\lambda \leq 20(\sqrt{2}-1)[/tex]
[tex]-13.8<k\leq 5.02[/tex]
k=0,+-1,+-2,......-13
=>19 điểm
Cách làm tổng quát cho dạng này:tìm số CĐ,CT trên đoạn nào đó VD trong trường hợp trênlà đoạn BM
Tính khoảng cách từng đầu mút của đoạn thẳng đó tới từng nguồn
-20= [tex]d_B_B-d_B_A[/tex]
[tex]20(\sqrt{2}-1)=d_M_B-d_M_A[/tex]
nhưng phải chú ý là cùng lấy khoảng cách đến nguồn A ,hoặc nguồn B trước
trong bài trên mình đã lấy cùng tới nguồn B trước
11  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Sử dụng giản đồ Vecto giải toán điện xoay chiều vào lúc: 07:30:22 AM Ngày 28 Tháng Mười Hai, 2012

-Để giải 1 bài tập điện xoay chiều,ta phải biết phối hợp nhịp nhàng giữa các phương pháp:
   +Giải bằng máy tính
   +Bằng phương pháp đại số :  dựa vào các định luật,tính chất của mạch điện xoay chiều để xây dựng phương trình,hệ phương trình chưa đại lượng đã cho và đại lượng cần tìm
   +Bằng giản đồ vecto : sử dụng hình học phẳng
-Phương pháp giản đồ vecto có 2 loại:
   +Vẽ các vecto nối tiếp- phương pháp vecto trượt
   +Vẽ các vecto chung gốc- phương pháp vecto buộc
-Trong nhiều trường hợp sử dụng vecto chung gốc nhanh hơn,trường hợp sử dụng vecto nối tơ nối tiếp dễ nhìn hình hơn
-Sử dụng phương pháp giản đồ vecto khi:
   +Bài toán lên quan đến công suất hoặc hệ số công suất
   +Bài toán liên quan đến độ lệch pha giữa các pha giữa các U của các đọan mạch hoặc giữa các I với nhau
   +Bài toán lên quan đến cực trị
-Đứng trước 1 bài điện xoay chiều,chúng ta sẽ thường băn khoăn không biết nên lựa chọn phương pháp vecto buộc hay phương pháp vecto trượt.Dưới đây là 1 vài kinh nghiệm khi làm bài:
   +Sử dụng vecto buộc (chung gốc):   
        +)R nằm giữa C và L
        +)Điện áp đã cho đặt vắt chéo lệch pha n/2 hoặc lệch pha bất kì
   +Sử dụng phương pháp vecto trượt (nối tiếp) :
        +)Cho nhiều giá trị U liên tiếp trong mạch ,không bắt chéo nhau
        +)Liên quan (cho và tìm) độ lệch pha giữa điện áp đầu ạch này và điện áp đầu mạch khác
-Nhược điểm của phương pháp vecto buộc (chung gốc) :
        +)Do có nhiều phần tử trong mạch nên trong nhiều trường hợp các vecto sẽ chồng chéo lên nhau,
        +)khó gọi tên tam giác:vì tam giác trong giản đồ và trong mạch điện khác nhau
-Trong từng trường hợp nhất định ,mối phương pháp sẽ phát huy lợi ích của nó.Nhưng trong phòng thì ,do  giới hạn về mặt thời gian nên chúng ta phải tìm cho mình cách giải nhanh và chính xác nhất.
Còn trong trường hợp cuộn dây không thuần cảm,tức có thêm r,bạn cứ vẽ cùng phương,cùng hướng với vectơ UR
Tùy theo dũ kiện đề bài ta tổng hợp các vectơ cho hợp lý
Đó là những kinh nghiệm của mình khi làm bài,hy vọng sẽ giúp được bạn ^^
12  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: một bài tập về điện xoay chiều vào lúc: 01:19:01 PM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
mình làm giống thầy Quang Dương mà k thể tìm ra 1 phương trình nữa để giải
lẽ ra bạn nên đưa cả đáp án lên
13  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài toán về sóng cơ vào lúc: 05:15:18 AM Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2012
Bài 1:
 [tex]\lambda[/tex]=0.6m
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=2.5\pi[/tex]
=> M,N vuông pha
M di chuyển theo chiều âm và đang đi xuống,nên N di chuyển theo chiều dương và đi lên(sóng truyền từ M-->N)
Bài 2:
[tex]\lambda[/tex]=4cm
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=7.5 \pi[/tex]
=> Pvà Q vuông pha
vẽ đường tròn lượng giác
A=1cm,P nằm tại li độ x=0.5
 cos [tex]\alpha 1[/tex]=n/3
 cos[tex]\alpha 2[/tex]= n-(n/3+n/2)=n/6=[tex]\frac{X_Q}{A}[/tex]
=>XQ=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
sóng truyền từ P-> Q,và do vuông pha
P truyền theo chiều dương => Q truyền theo chiều âm
14  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: thảo luận về bài điện xoay chiều vào lúc: 08:54:37 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
Ta có R=r =>UR=Ur
[tex]U^{2}_A_M=(UR+Ur)^{2}+U^{2}_L=4U_R^{2}+U_L^{2}[/tex]
[tex]U^{2}_N_B=U_R^{2}+(U_L-U_C)^{2}_L=U_R^{2}+(U_L-U_C)^{2}[/tex]
[tex]U_A_M=U_B_N[/tex]
[tex]\Rightarrow 4U_R^{2}+U_L^{2}=U_R^{2}+(U_L-U_C)^{2}[/tex]
U_A_M và U_B_N vuông pha
\Rightarrow \frac{Z_L}{2R}(\frac{Z_L-Z_C}{R})=-1
[tex]\Rightarrow 4U_R^{2}+U_L^{2}=U_R^{2}+\frac{4U_R^{4}}{U_L^{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow3U_R^{2}U_L^{2}+U_L^{4}=4U_R^{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow(U_L^{2}+4U_R^{2})(U_L^{2}-U_R^{2})=0[/tex]
[tex]\RightarrowU_R^{2}=U_L^{2}[/tex]
 thay vào (1)=>U_R=30\Omega ,(U_L-U_C)^{2}=3600
 U_AB=\sqrt{(U_R+U_r)^{2}+(U_L-U_C)^{2}}}=60[tex]\sqrt{2}[/tex]

 =>U_o_A_B=120V15  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: thảo luận về bài điện xoay chiều vào lúc: 08:46:15 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2012
Ta có R=r =>UR=Ur
[tex]U^{2}_A_M=(UR+Ur)^{2}+U^{2}_L=4U_R^{2}+U_L^{2}[/tex]
[tex]U^{2}_N_B=U_R^{2}+(U_L-U_C)^{2}_L=U_R^{2}+[tex](U_L-U_C)^{2}[/tex]
[tex]U_A_M=U_B_N[/tex]
=>4U_R^{2}+U_L^{2}=U_R^{2}+(U_L-U_C)

U_A_M và U_B_N vuông pha
\Rightarrow \frac{Z_L}{2R}(\frac{Z_L-Z_C}{R})=-1
=>4U_R^{2}+U_L^{2}=U_R^{2}+\frac{4U_R^{4}}{U_L^{2}}
=>3U_R^{2}U_L^{2}+U_L^{4}=4U_R^{2}
=>(U_L^{2}+4U_R^{2})(U_L^{2}-U_R^{2})=0
=>U_R^{2}=U_L^{2} thay vào (1)=>U_R=30\Omega ,(U_L-U_C)^{2}=3600
 U_AB=\sqrt{(U_R+U_r)^{2}+(U_L-U_C)^{2}}}=60[tex]\sqrt{2}[/tex]

 =>U_o_A_B=120V


Trang: 1 2 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.