Giai Nobel 2012
10:05:10 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
1  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ CẤP 2 / giúp em bài vật lý 9 khó với ạ! vào lúc: 12:05:18 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2015
Mạch điện có Um=18V, Ro=12, Uđmđ=6V, R(A)=2. Khi đèn sáng bt thì I(A) min=1A. Đổi lại vị trí đèn và A thì đèn ntn? Vì sao?
MẠch điện: [(Rmc nt (A))// đèn] nt Rcn nt Ro
A là ampe kế, MN là 2 đầu biến trở
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / thầy cô và các bạn giúp em bài khó với vào lúc: 03:04:06 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2015
Trong thí nghiệm Y-ang: có a=1mm ; D=2m ; buoc song trong khoang 0,4micromet --> 0,75 micromet. tong be rong vung giao thoa ma chỉ có 2 vân sáng là:
a. 3,4mm     b. 1,7mm      c. 0,6mm        d. 0,3mm
3  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!! vào lúc: 10:43:22 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Câu 43: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được khí H2, dung dịch Y và 9,2 gam chất rắn khan. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là
A. 45,00%.             B. 30,00%.           C. 52,50%.            D. 56,25%.

Thanks các bạn nhiều nhá!!!

Còn câu xin làm nốt

có khí H2 thoát ra => CuCl2 hết
mCu = 6,4
=> mFe dư = 2,8
Gọi a và b lần lượt là số mol Mg và Fe phản ứng
24a + 56b = 8- 2,8 = 5,2
Bảo toàn e ta có
2a + 2b = 0,1*2 + 0,1*2 => a + b = 0,2
Vậy a = 0,1875 và b = 0,0125
=> m Mg = 4,5
=. % = 56,25%

Bạn xem lại câu này đáp án là B : 30% nhé hihi
4  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!! vào lúc: 02:48:16 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Câu 14: Hòa tan hết 0,02 mol KClO3 trong lượng dư dung dịch HCl đặc, thu được dung dịch Y và khí Cl2. Hấp thụ hết toàn bộ lượng khí Cl2 vào dung dịch chứa 0,06 mol NaBr, thu được m gam Br2 (giả thiết Cl2 và Br2 đều phản ứng không đáng kể với H2O). Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 4,80.               B. 3,20.                C. 3,84.              D. 4,16.

Câu 16: Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala và y mol Ala. Tỉ lệ x : y là
A. 11 : 16 hoặc 6 : 1.                         B. 2 : 5 hoặc 7 : 20.      

C. 2 : 5 hoặc 11 : 16.                        D. 6 : 1 hoặc 7 : 20.

Câu 18: Điện phân dung dịch X gồm x mol KCl và y mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân thu được dung dịch Y (làm quỳ tím hóa xanh), có khối lượng giảm 2,755 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, kết thúc phản ứng thu được 2,32 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là
A. 3 : 4.              B. 4 : 3.              C. 5 : 3.                D. 10 : 3.

Câu 28: Cho phương trình hóa học: FeS +    HNO3 ---> Fe(NO3)3   +  H2SO4   +  NO›   +  NO2›   +  H2O
(Biết tỉ lệ thể tích NO : NO2 = 3 : 4). Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của chất bị oxi hóa là
 A. 63.                  B. 102.                    C. 4.                 D. 13.

Câu 43: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được khí H2, dung dịch Y và 9,2 gam chất rắn khan. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là
A. 45,00%.             B. 30,00%.           C. 52,50%.            D. 56,25%.

Thanks các bạn nhiều nhá!!!5  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / 2 bài tập hóa khó cần các pro giúp với!!! vào lúc: 04:46:13 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
1. Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức, cứ 1 mol X phản ứng vừa hết với 2 mol NaOH. Khi đốt cháy hoàn toàn a mol chất X cần dùng vừa hết b mol O2 , sản phẩm chỉ gồm c mol CO2 và d mol H2O, trong đó c + 0,5d - b =2a. Vậy X có thể thuộc loại
a. diphenol
b. dieste hoặc diaxit
c. este đơn chức của phenol
d. cả a, b,c đều đúng

2. Hòa tan 6,5 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng, rất dư đến phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 0,58gam chất rắn không tan. Lọc bỏ phần không tan, sau đó cho dung dịch thu được tác dụng với 1 lượng vừa đủ dung dịch K2Cr2O7 0,1M thì thể tích dung dịch K2Cr2O7 cần dùng là:
a. 42,5ml
b. 50ml
c. 100ml
d. 200ml
Tks các bạn trk nhá!!!
6  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / bài hóa hay trong đề thi thử Amsterdam 2014 cần giải đáp vào lúc: 11:04:41 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2014
1. Một hỗn hợp gồm amin đơn chức X và O2 theo tỉ lệ mol 2:9 . Bật tia lửa điện để phản ứng đốt cháy xảy ra hoàn toàn, sau đó dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc dư thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối hơi so với H2 là 15,2. X là :
a. C3H9N       b. CH5N         c. C2H5N           d. C2H7N

2.Cho 4 chất: (1) secbutyl clorua , (2) 3-clo but-1-en , (3) 4-metyl clobenzen , (4) 1-clo-1-phenyl etan
Nhận định đúng là:
A. Trong môi trường kiềm rượu, chỉ có một chất tách HCl tạo hidrocacbon không no
B. Cả bốn chất đều thủy phân trong dung dịch NaOH loãng
C. Chỉ có (3) thủy phân trong NaOH đặc , to, p
D. Có hai chất có thể tạo ra ancol khi đun với nước
7  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Bài tập về phẩn ứng thế của ankan cần giải đáp vào lúc: 01:00:00 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2014
Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối của Y so với hiđro là 35,75. Tên của X là ?
A. 2,2 - đimetylbutan                                   B. 2 - metylbutan                                        C. pentan                              D. etan

bạn xem lại đáp án:

PT : CnH2n+2 +xCl2 => CnH2n+2-xClx + xHCl => sản phẩm : CnH2n+2-xClx và HCl
Chọn 1mol CnH2n +2
=>nCnH2n+2-xCl = 1 ; nHCl = x mol
=>M hh Y = (mCnH2n+2-xClx + mHCl) / (nCnH2n+2 – xClx + nHCl)
=> 35,75.2 = (14n+2 +34,5x + 35,5x) / (1 + x) => 0,5x + 69,5 = 14n => n> 69,5/14 =4,96
Do đó n=5 , n không thể >5 được vì n càng lớn thì x càng lớn. VD: n=6 => x=29 (vô lý)
n=5 => x=1 . X là C5H12. Dẫn xuất là monoclo . Vì chỉ tạo dk 2 sản phẩm mà HCl đã là 1 sản phẩm nên X chỉ có thể là neo-pentan C(CH3)4 => không đáp án ?
2,2 - đimetylbutan là tên gọi khác của neopentan 

ủa tên gọi khác của neo-pentan là 2-2 dimetylpropan chứ bạn ^^ , 2-2 dimetylbutan nó là thế này : CH3-C(CH3)2-CH2CH3
8  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Bài tập về phẩn ứng thế của ankan cần giải đáp vào lúc: 12:43:59 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2014
Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối của Y so với hiđro là 35,75. Tên của X là ?
A. 2,2 - đimetylbutan                                   B. 2 - metylbutan                                        C. pentan                              D. etan

bạn xem lại đáp án:

PT : CnH2n+2 +xCl2 => CnH2n+2-xClx + xHCl => sản phẩm : CnH2n+2-xClx và HCl
Chọn 1mol CnH2n +2
=>nCnH2n+2-xCl = 1 ; nHCl = x mol
=>M hh Y = (mCnH2n+2-xClx + mHCl) / (nCnH2n+2 – xClx + nHCl)
=> 35,75.2 = (14n+2 +34,5x + 35,5x) / (1 + x) => 0,5x + 69,5 = 14n => n> 69,5/14 =4,96
Do đó n=5 , n không thể >5 được vì n càng lớn thì x càng lớn. VD: n=6 => x=29 (vô lý)
n=5 => x=1 . X là C5H12. Dẫn xuất là monoclo . Vì chỉ tạo dk 2 sản phẩm mà HCl đã là 1 sản phẩm nên X chỉ có thể là neo-pentan C(CH3)4 => không đáp án ?
9  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / bài hóa cần giải đáp vào lúc: 10:26:55 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Cho chất X (C3H9O3N) tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm ướt và một muối vô cơ. Số CTCT thỏa mãn X là:
a.4
b.1
c.2
d.3
10  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Lượng tử ánh sáng cần giải đáp vào lúc: 08:26:52 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
giúp em với, gấp lắm ạ
Công thoát electron ra khỏi đồng kim loại là 4,47eV. Một tấm đồng đặt cô lập đã được tích điện thế +2V. Chiếu 1 bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda =0,5\mu m[/tex] vào tấm đồng này thì điện thế cực đại mà tấm đồng đạt được có giá trị là:
a. 1,81V       b. 3,81V        c. 5,81V       d. 2V
11  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1 câu hỏi điện LẠ vào lúc: 11:00:52 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Cường độ hiệu dụng = [tex]\sqrt{I^{2}+(\frac{Io}{\sqrt{2}})^{2}}[/tex]
12  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / điện xoay chiều cần giải đáp vào lúc: 10:43:16 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Giúp mình với:
 Câu 1: Một điện trở R, tụ C và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp trong một đoạn mạch xoay chiều có điện áp hiệu dụng U=120V thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây [tex]U_{Lr}=2U_{RC}=80\sqrt{3}V[/tex]. Nhận xét nào sau đây không đúng?
a. Điện áp uRC vuông pha với điện áp toàn mạch
b.Điện áp uRC chậm pha hơn dòng điện trong mạch
c.Dòng điện chỉ có thể chậm pha hơn dòng điện trong mạch góc pi/6
d.Điện áp uLr sớm pha hơn điện áp uRC góc 2pi/3

 Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây.Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế [tex]u=100\sqrt{2}cos\omega t (V)[/tex] thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện và cuộn dây lần lượt là [tex]100\sqrt{2}[/tex] V và 100V. Cường độ hiệu dụng trong mạch [tex]I=\sqrt{2}A[/tex]. Tính tần số góc [tex]\omega[/tex] biết tần số góc riêng của mạch [tex]\omega _{o}=100\sqrt{2}\Pi[/tex] rad/s
a. [tex]100\Pi[/tex]
b.[tex]50\Pi[/tex]
c. [tex]60\Pi[/tex]
d. [tex]50\sqrt{2}\Pi[/tex]

13  HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH - DU HỌC / HỌC SINH / Trả lời: Thi thử online lần 5 (Tối nay,25-6-2013) vào lúc: 11:47:16 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
câu 2 ai vẽ chi tiết ra giúp mình với
hướng làm thì mình biết những không ra đáp án 
mình không pit vẽ hình trên đây ntn, như thế này nhá, khoảng thời gian đó là lần đầu qua VtCB chiều âm tới biên tiếp theo => 5T/12 <t< 2T/3
14  HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH - DU HỌC / HỌC SINH / Trả lời: Thi thử online lần 5 (Tối nay,25-6-2013) vào lúc: 11:44:40 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
câu 6: [tex]\lambda =1,5cm[/tex]
Vì diện tích max => BC max => C thuộc cực đại thứ nhất => CA-CB=1,5 và [tex]CA^{2}-CB^{2}=400[/tex]
=> CB=132,5833cm => S=AB.BC=132,5833.20=2651,667
15  HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH - DU HỌC / HỌC SINH / Trả lời: Thi thử online lần 5 (Tối nay,25-6-2013) vào lúc: 11:36:16 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Câu 15: L là bề rộng miền giao thoa
gọi  trên L có 11 vân sáng => L= 10i1 ; i1/i2=3/2 => i2=2i1/3
Xét số khoảng vân trên L lúc này: [tex]n=[\frac{L}{i2}]=[\frac{10i1}{\frac{2i1}{3}}]=15[/tex]
=> có 16 vân sáng trên L
đáp án là 15 mới lạ chứ, ai xem giùm mình đi ak
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.