Giai Nobel 2012
05:04:56 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 95)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
31  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập về dao động điều hoà vào lúc: 03:34:37 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2014
2.Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hoà theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có động năng 6 mJ và ở thời điểm t + T/4 vật có động năng 1,2 mJ. Quãng đường dài nhất tính theo cm mà vật đi được trong khoảng thời gian 2T/3 là?

A thấy nó cứ thiếu thiếu kiểu gì ấy  Undecided hướng làm thì đã có, nhưng thiếu dữ kiện thì phải

Hướng của anh là thế này: tách [tex]\Delta t=\frac{2T}{3}=\frac{T}{2}+\frac{T}{6}[/tex]

Trong khoảng tgian [tex]\frac{T}{2}[/tex] thì vật luôn đi đc qãng đường là [tex]s=2A[/tex]

Trong khoảng tgian [tex]\frac{T}{6}[/tex] thì vật đi được qãng đường dài nhất là [tex]s=A[/tex], tức là đi từ [tex]-\frac{A}{2}\rightarrow \frac{A}{2}[/tex]

Vậy trong [tex]\Delta t=\frac{2T}{3}[/tex] thì vật đi đc qãng đường dài nhất là [tex]3A[/tex], mục đích bây giờ là tìm [tex]A[/tex]

Có [tex]W_{d}_{1}=W-W_{t}_{1}=\frac{1}{2}k(A^{2}-x_{1}^{2})\Rightarrow A^{2}=x_{1}^{2}+\frac{2W_{d}_{1}}{k}[/tex]

     [tex]W_{d}_{2}=W-W_{t}_{2}=\frac{1}{2}k(A^{2}-x_{2}^{2})\Rightarrow A^{2}=x_{2}^{2}+\frac{2W_{d}_{2}}{k}[/tex]

Câu hỏi đc đặt ra: [tex]x_{1},x_{2}=?[/tex] và dữ kiện [tex]t + \frac{T}{4}[/tex] có ý nghĩa gì, anh vẫn đang tiếp tục tìm hiểu


 
32  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập về dao động điều hoà vào lúc: 03:15:09 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2014
3.Một vật dao động điều hoà , khi vật có li độ x_1 = 4 cm thì vận tốc v_1 = -40[tex]\pi \sqrt{3}[/tex] cm/s; khi vật có li độ x_2 = 4[tex]\sqrt{2}[/tex] cm thì vận tốc v_2 = 40[tex]\pi \sqrt{2}[/tex] cm/s. Động năng và thế năng biến thiên với tần số bao nhiêu?

Có [tex]v_{1}=\omega \sqrt{A^{2}-x_{1}^{2}}[/tex] (1)
 
     [tex]v_{2}=\omega \sqrt{A^{2}-x_{2}^{2}}\Rightarrow A^{2}=x_{2}^{2}+(\frac{v_{2}}{\omega })^{2}[/tex] (2)

Thay (2) vào (1) [tex]\Rightarrow \omega =... (rad/s)\Rightarrow f=...(Hz)[/tex]

[tex]W_{t}=\frac{1}{2}kx^{2}=\frac{1}{2}kA^{2}\cos ^{2}(\omega t+\varphi )[/tex]

Đến đây dùng công thức hạ bậc: [tex]\cos^{2}x=\frac{1+\cos2x}{2}[/tex] để đc

[tex]W_{t}=\frac{1}{2}kA^{2}[\frac{1+\cos2(\omega t+\varphi )}{2}]=\frac{1}{4}kA^{2}+\frac{1}{4}kA^{2}\cos(2\omega t+2\varphi )[/tex]

C/m tương tự đc [tex]W_{d}=\frac{1}{4}m\omega ^{2}A^{2}-\frac{1}{4}m\omega ^{2}A^{2}\cos(2\omega t+2\varphi )[/tex]

[tex]\Rightarrow W_{t},W_{d}[/tex] biến thiên với tần số góc là [tex]\omega '=2\omega=...(rad/s) \Leftrightarrow f'=2f=...(Hz)[/tex]
 


33  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập về dao động điều hoà vào lúc: 02:43:04 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2014
1.Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số [tex]\omega = 5\sqrt{2}[/tex] (rad/s), có độ lệch pha bằng 2[tex]\pi[/tex]/3. Biên độ của các dao động thành phần là A_1 = 4 cm và A_2. Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng thế năng là 20 cm/s. Tìm giá trị của A_2?
Vị trí động năng bằng thế năng là [tex]x=\frac{A}{\sqrt{2}}\Rightarrow v=\omega \sqrt{A^{2}-x^{2}}=\frac{\omega A}{\sqrt{2}}[/tex]

[tex]\Rightarrow A=\frac{v\sqrt{2}}{\omega }=...[/tex]

Lại có [tex]A=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2A_{1}A_{2}\cos \Delta \varphi} \Rightarrow A_{2}=...[/tex]
34  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 11 / Trả lời: Bài tập cường độ điện trường vào lúc: 12:20:56 AM Ngày 09 Tháng Tám, 2014
Khoảng cách từ điện tích điểm đến tâm tam giác là [tex]r=\frac{2}{3}h=\frac{2}{3}.40.\sin 60=\frac{40\sqrt{3}}{3}[/tex] ([tex]h[/tex] là đường cao tam giác nhé)

[tex]E_{1}=E_{2}=E_{3}=k\frac{|q|}{r^{2}}=...[/tex]

Có [tex]\vec{E_{1}}+\vec{E_{2}}=\vec{E_{12}}[/tex]

Mà [tex]\vec{E_{12}}=\vec{E_{3}}\Rightarrow \vec{E}=2\vec{E_{3}}\Rightarrow ...[/tex]
35  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Dao động điều hoà vào lúc: 11:31:57 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014
Ở thời điểm [tex]t_{2}[/tex], [tex]W_{d}_{max}\Rightarrow[/tex] vật đang ở VTCB

Ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex], [tex]W_{d}=W_{t}\Rightarrow x=\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta t=\frac{T}{8}=\frac{\pi }{48}(s)\Rightarrow T=\frac{\pi }{6}(s)[/tex]

[tex]W=W_{d}+W_{t}=33.10^{-3}(J)[/tex]

Có [tex]W=\frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}\Rightarrow A=...[/tex]
36  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: con lắc lò xo vào lúc: 04:29:17 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
mình ra kết qả là [tex]\frac{14}{45}(s)[/tex], ko biết có đúng ko  Undecided
37  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: aa vào lúc: 04:19:31 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
đặt tên tiêu đề sai rồi nhé 
38  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Chu kỳ dao động con lắc đơn vào lúc: 04:07:51 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
Mình nghĩ thế này, có j sai sót trong qá trình biến đổi, mong bỏ qa 

[tex]T_{1}=2\pi \sqrt{\frac{l_{1}}{g}}\Rightarrow l_{1}=g(\frac{T_{1}}{2\pi })^{2}[/tex]

[tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l_{1}+l_{2}}{g}}\Rightarrow l_{1}+l_{2}=g(\frac{T}{2\pi })^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow l_{2}=g(\frac{T}{2\pi })^{2}-l_{1}=g(\frac{T}{2\pi })^{2}-g(\frac{T_{1}}{2\pi})^{2}=g[\frac{T^{2}-T_{1}^{2}}{(2\pi)^{2}}][/tex]

[tex]\Rightarrow l_{1}-l_{2}=g(\frac{T_{1}}{2\pi})^{2}-g[\frac{T^{2}-T_{1}^{2}}{(2\pi)^{2}}]=g.\frac{2T_{1}^{2}-T^{2}}{(2\pi)^{2}}[/tex]

[tex]T'=2\pi \sqrt{\frac{l_{1}-l_{2}}{g}}=2\pi \sqrt{\frac{g.\frac{2T_{1}^{2}-T^{2}}{(2\pi)^{2}}}{g}}=\sqrt{2T_{1}^{2}-T^{2}}=\frac{\sqrt{7}}{5}(s)[/tex]
39  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Dao động điều hoà, tắt dần vào lúc: 03:21:07 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
1.Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương với pt có dạng: [tex]x_1 = \sqrt{3} cos (\pi t) cm; x_2 = 2 cos (\pi t + \pi /2) cm; x_3 = 3 cos (\pi t - \pi /2) cm[/tex]. Pt dao động tổng hợp là?
Dùng máy tính để tổng hợp dao động, được: [tex]x=2\cos(\pi t -\frac{\pi}{6})[/tex]
40  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập về thời gian trong dao động điều hòa vào lúc: 09:44:21 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
bài này anh thấy cứ thiếu thiếu thế nào ấy  Undecided
41  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 11 / Trả lời: bài tập mạch điện vào lúc: 09:34:22 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2014
Bài này dùng ĐL Kiếc-sốp nhé em, còn cách giải thì a qên rùi 
E có thể xem trong sách Giải toán vật lý 11 tập 1 nhé
42  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: bài tập dòng điện xoay chiều vào lúc: 11:57:58 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
câu 1.Đặt hiệu điện thế  u = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và  L = 1/π H. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là?
[tex]U=\sqrt{U_{R}^{2}+(U_{L}-U_{C})^{2}}=U_{R}=100(V)[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{R}=U_{L}=U_{C}=100 (V)[/tex]

[tex]Z_{L}=\omega L=100(\Omega)\Rightarrow I=\frac{U_{L}}{Z_{L}}=1(A)[/tex]

Cộng hưởng nên [tex]\varphi =0[/tex]

[tex]P=UI\cos\varphi =...[/tex]
43  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một vài vấn đề về dao động điều hoà vào lúc: 11:39:56 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
2.Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng pha cùng tần số có pt lần lượt là [tex]x_{1}=A_{1}\cos (2\pi t +\frac{2\pi }{3})[/tex], [tex]x_{2}=A_{2}\cos (\omega t)[/tex], [tex]x_{3}=A_{3}\cos (\omega t-\frac{2\pi }{3})[/tex]. Tại thời điểm [tex]t_{o}[/tex] các giá trị li độ các giá trị li độ [tex]x_{o}_{1} = -2,5 cm[/tex], [tex]x_{o}_{2} = 10 cm[/tex], [tex]x_{o}_{3}= -5 cm[/tex], thời điểm[tex]t_{2} = t_{1}+ \frac{T}{4}[/tex] các giá trị li độ [tex]x_{1} = -2,5\sqrt{3} cm[/tex], [tex]x_{2} = 0 cm[/tex], [tex]x_{3} = 5\sqrt{3} cm[/tex]. Pt dao động tổng hợp?

Anh ra kết qả là [tex]x=5\cos(2\pi t-\frac{\pi }{3})[/tex], ko biết có đúng ko 
44  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một vài vấn đề về dao động điều hoà vào lúc: 09:17:26 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
1. Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương với pt có dạng:[tex]x_1 = \sqrt{3} cos(\pi t) cm; x_2 = 2 cos (\pi t+\pi /2) cm; x_3 = 3 cos(\pi t - \pi /2) cm.[/tex] Pt dao động tổng hợp là?

Dùng máy tính để bấm cho nhanh, ra kết qả là [tex]x=2 \cos (\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex]
 
Để biết thêm chi tiết về việc bấm máy, xem bài giảng này https://www.youtube.com/watch?v=bkpBBNZx1Do từ chỗ 3:45, nhưng tốt nhất là cứ xem toàn bộ 
45  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Dao động điều hoà vào lúc: 11:47:51 PM Ngày 01 Tháng Tám, 2014
2.Hai vật dao động điều hoà dọc theo các trục song song và sát với trục Ox với các pt lần lượt là [tex]x_{1}[/tex] và [tex]x_{2}[/tex] luôn thoả mãn [tex]4x_1^{2}[/tex] + [tex]9x_2^{2}[/tex] = [tex]12^{2}[/tex]([tex]cm^{2}[/tex]). Biết [tex]x_{1}[/tex] chậm pha hơn [tex]x_{2}[/tex] . Nếu vào thời điểm vật thứ nhất có li độ và vận tốc lần lượt là [tex]x_{1} = -3 cm[/tex]; [tex]v_{1}=-30\sqrt{3}[/tex] cm/s thì vận tốc của vật thứ hai tính theo cm/s là?

Từ dữ kiện [tex]4x_1^{2}[/tex] + [tex]9x_2^{2}[/tex] = [tex]12^{2}[/tex]([tex]cm^{2}[/tex]) và [tex]x_{1} = -3 cm[/tex], ta [tex]\Rightarrow x_{2}=...[/tex]

Đạo hàm 2 vế của biểu thức: [tex]4x_1^{2}[/tex] + [tex]9x_2^{2}[/tex] = [tex]12^{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 4.2.x_{1}.x_{1}'+9.2.x_{2}.x_{2}'=0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 4.x_{1}.v_{1}+9.x_{2}.v_{2}=0[/tex]

[tex]x_{1},v_{1},x_{2}[/tex] đã có, chỉ còn ẩn [tex]v_{2}[/tex]

 


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.