Giai Nobel 2012
07:54:38 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1
1  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài dao động cơ khó cần giúp đỡ vào lúc: 08:43:49 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Hai chất điểm M và N cùng dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox (O là vị trí cân bằng của chúng), coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là:[tex]10\cos (4\pit + \dfrac{\pi}{3})[/tex] cm và [tex]x_2 = 10\sqrt{2}\cos (4\pit + \dfrac{\pi}{12})[/tex]cm. Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời điểm 2011 kể từ lúc t = 0 là
A . [tex]\dfrac{2011}{8}[/tex]
B. [tex]\dfrac{6035}{24}[/tex]
C.  [tex]\dfrac{6029}{24}[/tex]
D.  [tex]\dfrac{2009}{8}[/tex]
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Một bài lượng tử cần giúp đỡ vào lúc: 04:07:17 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2013
Coi hai cực của tế bào quang điện là hai tấm phẳng song song, đối diện nhau. Catot có giới hạn quang điện là [tex]\lambda_0[/tex]. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d=2cm. Chiếu vào tâm O của Catot một chùm sáng kích thích có [tex] \lambda=\dfrac{\lambda_0}{2}[/tex]. Biết dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi [tex]U_{AK} \leq -2,275 V[/tex].  Nếu đặt vào quang điện một điện áp không đổi [tex]U_{AK} =4,55V[/tex].  thì bán kính của vùng trên Anot mà điện tử đập vào là
A. 0,477cm
B. 0.894cm
C. 1,788cm
D. 0,984cm
3  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài tập về con lắc lò xo trong thang máy cần giúp đỡ vào lúc: 12:20:53 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2013
Một con lắc lò xo được treo trên trần của một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T= 0,4 s và biên độ A=5cm.
Vừa lúc quả con lắc đi qua vị trí lò xo không biến dạng từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=5 (m/s^2). Biên độ dao động con lắc lò xo lúc này.
A. [tex]5\sqrt{3}[/tex]cm
B. 5cm
C. [tex]3\sqrt{5}[/tex]cm
D. 7cm

4  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài toán về Mach điện xoay chiều khó cần giúp đỡ. vào lúc: 07:58:53 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm Điện trở R, Tụ điện C thay đổi được và cuộn cảm thuần L. M là điểm nối giữa Tụ điện C và cuộn cam L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện một điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi [tex]C=C_1 =4.10^{-6}F[/tex] và khi [tex]C=C_2 =6.10^{-6}F[/tex] thì điện áp hiệu dụng [tex]U_{AM}[/tex] có giá trị là [tex]U_1[/tex]. Khi [tex]C=C_3 =2.10^{-6}F[/tex] thì điện áp hiệu dụng [tex]U_{AM}[/tex] có giá trị là [tex]U_2[/tex].
So sánh [tex]U_1[/tex]. và [tex]U_2[/tex]. , ta có
A. [tex]U_2>U_1[/tex]
B.[tex]U_2=2U_1[/tex]
C. [tex]U_2\leq U_1[/tex]
D. [tex]U_2< U_1[/tex]


Em xem đồ thị trong file đính kèm !

Do C3 < C1 . Đáp án D
Ở đây là điện áp [tex]U_{AM} = U_{RC}[/tex] mà thầy.
5  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài toán về Mach điện xoay chiều khó cần giúp đỡ. vào lúc: 07:00:14 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2013
Mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm Điện trở R, Tụ điện C thay đổi được và cuộn cảm thuần L. M là điểm nối giữa Tụ điện C và cuộn cam L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện một điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi [tex]C=C_1 =4.10^{-6}F[/tex] và khi [tex]C=C_2 =6.10^{-6}F[/tex] thì điện áp hiệu dụng [tex]U_{AM}[/tex] có giá trị là [tex]U_1[/tex]. Khi [tex]C=C_3 =2.10^{-6}F[/tex] thì điện áp hiệu dụng [tex]U_{AM}[/tex] có giá trị là [tex]U_2[/tex].
So sánh [tex]U_1[/tex]. và [tex]U_2[/tex]. , ta có
A. [tex]U_2>U_1[/tex]
B.[tex]U_2=2U_1[/tex]
C. [tex]U_2\leq U_1[/tex]
D. [tex]U_2< U_1[/tex]
6  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài toán về mạch dao động LC Khó cần giải đáp vào lúc: 04:51:20 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2013
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm hai tụ mắc song song nhau và mắc song song với cuộn cảm thuần. Điện dung của hai tụ điện tương ứng là C1 và C2 với C2 = 2.C1, Độ tự cảm L = 5 mH. Mạch đang dao động điện từ tự do. Lúc cường độ dòng điện chạy qua tụ C1 là 0,04 A thì năng lượng của tụ C2 là [tex]13,5.10^{-6} J[/tex] . Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm bằng.
A. 0,133 A
B. 0,108 A
C. 0,18 A
D. 0,15 A
7  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Điện xoay chiều - 2013 vào lúc: 12:42:14 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
Câu 11: Mạch R,L,C có điện áp hiệu dụng ở 2 đầu mạch không đồi, có tần số thay đổi được. Khi [tex]f=f_1=50HZ[/tex] và [tex]f=f_2=60HZ[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên L không đổi và bằng 100V. Hỏi khi thay tần số dòng điện [tex]f=f_3=40HZ[/tex] và [tex]f_4=55HZ[/tex] thì điện áp [tex]U_3[/tex] và [tex]U_4[/tex] trên L tương ứng với hai trường hợp [tex]f_3[/tex] và [tex]f_4[/tex] là.
A. [tex]U_3<100<U_4[/tex]
B. [tex]100<U_3<U_4[/tex]
C. [tex]U_4<100<U_3[/tex]
D. [tex]U_3<U_4<100[/tex]
Lời giải.
Gọi  [tex]f_o[/tex] là tần số để  [tex](U_L)_{max}\Rightarrow \dfrac{2}{f_0^2}=\dfrac{1}{f_1^2}+\dfrac{1}{f_2^2}\Rightarrow f_0=54Hz[/tex]
Từ đây ta vẽ đồ thị ra và chọn đáp án là A
8  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Điện xoay chiều - 2013 vào lúc: 06:16:30 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013
Câu 10: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ điện. Khi điện dung của  tụ C = C1 thì [tex]U_M_B[/tex]
 đạt cực đại bằng 200V và [tex]U_A_M[/tex] = 100V. Khi điện dung của tụ C = C2 thì [tex]U_A_M[/tex]  = 200V và hệ số công suất của mạch sẽ bằng
  A. 0,8                                B. 0,6                                        C. 1                                             D. 0,7


Giải.
Khi [tex]C=C_1 \Rightarrow U_C max \Rightarrow U_{AM} \perp U_{AB} \Rightarrow U_{AB} = \sqrt{200^2 -100^2}=100\sqrt{3}V[/tex]
Ta có [tex]U_C max = \dfrac{U_{AB}}{R} \sqrt{R^2+(Z_L)^2} \Rightarrow R= \sqrt{3} Z_L[/tex]  
Khi [tex]C=C_2:U_{AM} = 200v = \dfrac{2U_R}{\sqrt{3}} \Rightarrow U_R =100\sqrt{3} \Rightarrow  \cos \varphi =1[/tex]
9  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Lực đàn hồi và lực phục hồi vào lúc: 02:36:56 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
Bài toán.
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng [tex]k=50N/m[/tex], khối lượng vật treo là [tex]m=200g[/tex]. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo giãn tổng cộng 12cm rồi thả nhẹ cho nói dao động điều hòa. Lấy
[tex]g=10m/s^2, \pi^2=10[/tex]. Thời gian lực đàn hồi tác dụng và giá treo cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kì dao đông là .
[tex]A. \dfrac{2}{15}s[/tex].
[tex]B.\dfrac{1}{30}s. [/tex].
[tex]C. \dfrac{1}{15}s.[/tex].
[tex]D. \dfrac{1}{10}s[/tex].

Cho em hỏi luôn là: Lực đàn hồi và lực hồi phục giống và khác nhau như thế nào ( biểu thức, chiều, ......)
Em cảm ơn ạ,
Lực hồi phục công thức có dạng: F = - k.x. Lực này có đặc điểm cơ bản là luôn hướng về vị trí cân bằng trong quá trình lò xo dao động.
Lực đàn hồi công thức của nó có dạng:[tex]F_{đh}=k\left|\Delta l \right|[/tex] có hướng ngược với hướng biến dạng.
Với con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa thì lực đàn hồi và lực hồi phục là giống nhau. Với con lắc lò xo treo thẳng đứng thì ở vị trí cân bằng lực hồi phục bằng không còn lực đàn hồi lại khác không.
Trước tiên em tính độ dãn của lò xo ở VTCB:[tex]\Delta l=\frac{m.g}{k}=\frac{0,2.10}{50}=0,04m=4cm[/tex]
Vậy biên độ dao động là: A = 12 - 4 = 8cm
Khi lực đàn hồi và lực hồi phục cùng chiều tức là lò xo vẫn đang bị nén vậy ta dùng vòng tròn lượng giác sẽ tính được:
[tex]t=\frac{\frac{2\pi }{3}}{\frac{2\pi }{T}}=\frac{T}{3}=\frac{2.\pi \sqrt{\frac{m}{k}}}{3}=\frac{2.\pi \sqrt{\frac{0,2}{50}}}{3}=\frac{2}{15}s[/tex]Thầy ơi. Nói như vậy thì phải là từ VTCB đến Vị trí lò xo không biến dạng chứ ạ.
10  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất vào lúc: 10:44:43 AM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
Bài toán.
Cho biết mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bởi công thức :[tex]E_n=\dfrac{-13,6}{n^2} (ev),[/tex]. (n=1,2,3....).
Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Lyman, Banme , Pazen. của quang phổ hidro (theo thứ tự n=1;n=2,n=3...) được xác đinh.
[tex]A.\dfrac{4n}{4n-1}[/tex]
[tex]B. \dfrac{(n+1)^2}{2n+1}[/tex]
[tex]C. \dfrac{(n+1)^2}{2n-1}[/tex]
[tex]D. \dfrac{4n}{2n+1}[/tex]
Giúp mình với.
11  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Lực đàn hồi và lực phục hồi vào lúc: 10:14:47 AM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
Bài toán.
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng [tex]k=50N/m[/tex], khối lượng vật treo là [tex]m=200g[/tex]. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo giãn tổng cộng 12cm rồi thả nhẹ cho nói dao động điều hòa. Lấy
[tex]g=10m/s^2, \pi^2=10[/tex]. Thời gian lực đàn hồi tác dụng và giá treo cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kì dao đông là .
[tex]A. \dfrac{2}{15}s[/tex].
[tex]B.\dfrac{1}{30}s. [/tex].
[tex]C. \dfrac{1}{15}s.[/tex].
[tex]D. \dfrac{1}{10}s[/tex].

Cho em hỏi luôn là: Lực đàn hồi và lực hồi phục giống và khác nhau như thế nào ( biểu thức, chiều, ......)
Em cảm ơn ạ,
12  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: HỎI VỀ DÙNG VECTO QUAY TRONG SÓNG CƠ vào lúc: 11:52:22 AM Ngày 26 Tháng Mười, 2012
1)Trên 1 sợi dây có sóng dừng với A,B là 2 nút.Biên độ ở bụng sóng =5cm.Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16cm.Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5cm.Bứoc sóng có giá trị?
Biện độ C,D là 2,5cm.
==> [tex]2,5=5.cos(\frac{2\pi.d}{\lambda})[/tex] (d là K/C từ D đến dụng sóng gần nó ==> d=8cm)
==> [tex]\lambda=48cm[/tex]

Bạn nào có tài liệu phần này không cho mình xin với. hihi
Trang: 1

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.