Giai Nobel 2012
09:07:43 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: 1 2 »
1  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: 02 Bài tập điện thi thử cần giúp vào lúc: 02:59:02 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1. Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm các phần tử như điện trở thuần,cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω. .Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là:uAM=80cos100πt và uMB=100cos(100πt+ π/2). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:   
A. 0,86         B. 0,84                C. 0,95              D. 0,99

Độ lệch pha giữa u và i trên đoạn AM : [tex]tan\varphi _{AM} = - \frac{Z_{C}}{R} = -1 \Rightarrow \varphi _{AM} = - \frac{\pi }{4}[/tex]

và [tex]cos\varphi _{AM} = \frac{R}{Z_{AM}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow Z_{AM} = 50\sqrt{2}\Omega[/tex]

Do uAM và uMB lệch pha pi/2 nên [tex] \varphi _{MB} =  \frac{\pi }{4}[/tex]

Ta có [tex]tan\varphi _{MB} = \frac{Z_{L}}{r} = 1 \Rightarrow Z_{L} = r[/tex]

Mặt khác : [tex]\frac{U _{0AM}}{U _{0MB}} = \frac{80}{100} = \frac{Z_{AM}}{Z_{MB}}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{MB} = \frac{5}{4}Z_{AM} = \frac{5}{4} 50\sqrt{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{L} = r = Z_{MB} cos\varphi _{MB}= 31,25 \Omega[/tex]

Từ đó ta tính được hệ số công suất của đoạn mạch AB là:   

ủa sao bạn biết Zl=r vậy([tex]\Rightarrow Z_{L} = r = Z_{MB} cos\varphi _{MB}= 31,25 \Omega[/tex])
Vì ZC=R => uAM chậm pha hơn i pi/4 mà UMB nhanh pha hơn UAM pi/2=> nhanh pha hơn i pi/4=> ZL=r
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ vào lúc: 08:12:21 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
nhưng sao ra đáp án đúng
3  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Trả lời: mọi người giúp em mấy bài tập này với ạ vào lúc: 05:03:01 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Cho mạch xoay chiều gồm điện trơ thuần R=[tex]100\sqrt{3}[/tex] cuộn cảm thuần [tex]L=\frac{1}{\Pi }H[/tex]và tụ có [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\Pi }F[/tex] mắc nối tiếp.Dat vào hai đầu mạch một hiệu điện thé xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos\left(100\Pi t+\frac{\Pi }{6} \right)[/tex]. Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ thời điểm t=1/300s------>t=1/150s là
[tex]I_0=U_0/Z=\sqrt{2}, tan(\varphi)=\frac{ZL-ZC}{R} ==> \varphi=-30[/tex]
[tex]==> i=\sqrt{2}cos(\omegat+\pi/2).[/tex]
Công suât tức thì:[tex]p=u.i=UIcos(-\pi/3)+UIcos(200\pi.t-\pi/3)[/tex]
==> công suất trung bình
[tex]p = UIcos(-\pi/3)+U.I\int_{t1}^{t2}{cos(200\pi.t-\pi/3)}dt[/tex]

thầy xem lại giúp em chỗ pha của I và tính đáp án luôn được không ạ vi theo em thấy nếu giải vậy thì p<200 mà các đáp án trên 200 cả

A345,68
B.264,56
C.236,34
d.386.64
4  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: xem giúp em bài này với vào lúc: 04:02:18 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
bài này nữa ạ
Đặt điện áp u=220[tex]\sqrt{2}cos\left(100\Pi t \right)V[/tex] vào hai đầu đoạn mạch R=100[tex]\Omega[/tex], cuộn cảm L=318,4mH và tụ  C=15,92[tex]\mu F[/tex] mắc nối tiếp. Trong 1 chu kỳ khoảng thời gian điện áp hai đầu mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch là

P/s: em dùng đường tròn và giải được 15ms mọi người xem giúp và chỉ em cách giải khác với ạ


5  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: VÀI BÀI TẬP CẦN GIẢI ĐÁP vào lúc: 03:16:22 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
1) Một sóng hình sin có biên độ A ( coi như không đổi) truyền theo phưong Ox từ nguồn O với chu kì nT, có bước sóng [tex]\lambda[/tex]. Gọi M và N là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng 1 phía so với O sao cho [tex]OM - ON=5\lambda/3[/tex]. Các phần tử môi trường tại M và N đang dao động. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại M có li độ 0,5A và đang tăng. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại N có li độ bằng?

[tex]   A. -\sqrt{3}/2A[/tex]                    [tex]B.1/2A [/tex]                         [tex]C. -A[/tex]                         [tex]D. \sqrt{3}/2A [/tex]

theo gt ta tính được M nhanh pha hơn N [tex]\frac{4\Pi }{3}[/tex] áp dụng đường tròn lượng giác khi M ở li độ 0,5A và đang tăng nghĩa là M ở góc phần tư số 4 có [tex]\varphi =\frac{-\Pi }{3}[/tex]=> N ở goc phần tư số 1 có [tex]\varphi =\frac{\Pi }{3}[/tex] và đang giảm xN=0,5A


6  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / xem giúp em bài này với vào lúc: 02:58:21 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Em giải được nhưng giải phương trình bậc 4 mọi người xem có cách nào hay chỉ giúp


Đặt 1 điện áp xoay chiều u=[tex]Uo.cos\left(100\Pi t+\varphi \right)[/tex] vào hai đầu 1 đoạn mạch R,L,C nối tiếp( L thuần).Biết [tex]C=\frac{10^{-4}}{\Pi }F[/tex].R không đổi. L thay đổi được khi L=[tex]\frac{2}{\Pi }[/tex] H thì [tex]i=I1\sqrt{2}cos\left(100\Pi t-\frac{\Pi }{12} \right)[/tex]. Khi [tex]L=\frac{4}{\Pi }H[/tex]thì i=I2[tex]\sqrt{2}cos\left(100\Pi t-\frac{\Pi }{4} \right)[/tex] . R=?

7  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em 2 bài tập này với ạ vào lúc: 02:53:09 AM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mọi người cố gắng giúp em với ạ!! nản wa
8  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ vào lúc: 12:57:48 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Còn bài 5 nữa mà!!!!!!!!!! mọi người giúp em với ạ
 
9  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ vào lúc: 12:45:53 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
em cảm ơn mọi người!!!!!!!!!
 
10  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ vào lúc: 12:14:29 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
2.trong mạch dao đọng lí tưởng LC. Lúc t=0 bản tụ A tích điện dương,B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm tư B->A. sau 3/4 chu kì thì
   A.dòng điện qua L từ A->B, bản A tích điện âm
   B. dòng điện đi theo chiều từ A->B, A tích dương
   C......................................B->A,..................
   D.............................................,..........âm
t=0, điện tích bản A đang dương mà dòng điện lại chạy từ B sang A ==> bản A tích điện dương đang tăng, sau 3T/4 điện tích bản A tích điện âm đang tăng ==> dòng điện cũng chạy từ B sang A. Vậy ĐA là dòng điện chạy từ B sang A và điện tích bản A đang âm ==> ĐA (D).


Bài này em có đáp án là D thầy ạ! có phải đáp án sai không thầy. em cảm ơn thầy

em nhầm? he@ đáp án B ạ thầy xem giúp em với
11  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ vào lúc: 09:40:35 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
2.trong mạch dao đọng lí tưởng LC. Lúc t=0 bản tụ A tích điện dương,B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm tư B->A. sau 3/4 chu kì thì
   A.dòng điện qua L từ A->B, bản A tích điện âm
   B. dòng điện đi theo chiều từ A->B, A tích dương
   C......................................B->A,..................
   D.............................................,..........âm
t=0, điện tích bản A đang dương mà dòng điện lại chạy từ B sang A ==> bản A tích điện dương đang tăng, sau 3T/4 điện tích bản A tích điện âm đang tăng ==> dòng điện cũng chạy từ B sang A. Vậy ĐA là dòng điện chạy từ B sang A và điện tích bản A đang âm ==> ĐA (D).


Bài này em có đáp án là D thầy ạ! có phải đáp án sai không thầy. em cảm ơn thầy
12  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012 vào lúc: 02:12:31 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
3) Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm [tex] L=1/4\pi H[/tex] và tụ điện C. Cho biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là [tex]u=90cos(wt + \pi/6)[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_1[/tex] thì cường độ dòng điện chạy qua mạch  là [tex]i =\sqrt{2}cos(240\pi t - \pi/12)A[/tex], t tính bằng giây. Cho tần số [tex]\omega[/tex] thay đổi đến giá trị trong mạch có cộng hưởng điện, biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện lúc đó là? [tex](U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

giúp mình nhé!!

- Khi [tex]\omega = \omega 1 = 240\Pi[/tex]: ZL1 = 60

Dùng FX 570 bấm để tính R và ZC: [tex]90<30 chia \sqrt{2}<(-\frac{180}{12})=45 + 45i[/tex]

==> Z1 = 45 + 45i

vậy R = 45 và ZL1 - ZC1 = 45 ==> ZC1 = 15

- Khi cộng hưởng: [tex]\omega _2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}= \sqrt{\frac{Z_{C1}}{Z_{L1}}}\omega _{1} = 120\Pi[/tex]

[tex]U_{oC}=\frac{U_{o}}{R}Z_{C2} = =\frac{U_{o}}{R}\frac{\omega _1}{\omega 2}Z_{C1} = 60[/tex]

Vậy [tex]U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

bài này không có Fx 570 thì giải thế nào vậy ạ

thôi em biết làm rồi.hiiiiii
13  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012 vào lúc: 02:06:49 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
3) Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm [tex] L=1/4\pi H[/tex] và tụ điện C. Cho biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là [tex]u=90cos(wt + \pi/6)[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_1[/tex] thì cường độ dòng điện chạy qua mạch  là [tex]i =\sqrt{2}cos(240\pi t - \pi/12)A[/tex], t tính bằng giây. Cho tần số [tex]\omega[/tex] thay đổi đến giá trị trong mạch có cộng hưởng điện, biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện lúc đó là? [tex](U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

giúp mình nhé!!

- Khi [tex]\omega = \omega 1 = 240\Pi[/tex]: ZL1 = 60

Dùng FX 570 bấm để tính R và ZC: [tex]90<30 chia \sqrt{2}<(-\frac{180}{12})=45 + 45i[/tex]

==> Z1 = 45 + 45i

vậy R = 45 và ZL1 - ZC1 = 45 ==> ZC1 = 15

- Khi cộng hưởng: [tex]\omega _2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}= \sqrt{\frac{Z_{C1}}{Z_{L1}}}\omega _{1} = 120\Pi[/tex]

[tex]U_{oC}=\frac{U_{o}}{R}Z_{C2} = =\frac{U_{o}}{R}\frac{\omega _1}{\omega 2}Z_{C1} = 60[/tex]

Vậy [tex]U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

bài này không có Fx 570 thì giải thế nào vậy ạ
14  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ vào lúc: 12:58:07 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

câu3
Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có dạng i = 0,02cos(2000[tex]\pi[/tex]t) (A). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu, dòng điện có độ lớnbằng dòng điện hiệu dụng là
A. 10-4/8       B. 10-3/3          c. 10-3/8    D.10-2/8   
 

Dùng phương pháp VTLG bạn tính được góc quét là [tex]\alpha =\frac{\pi }{4}\Rightarrow t=\frac{\alpha }{\omega }=\frac{\pi }{4.2000\pi }=\frac{10^{-3}}{8}(s)[/tex]

các bạn có thể giải thích rõ cách tính góc [tex]\alpha[/tex] cho minh dc ko

I=[tex]\frac{Io}{\sqrt{2}}[/tex] giống như dđđh t=T/8

15  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Cần giải chi tiết một bài CL đơn vào lúc: 11:02:14 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
công thức   [tex]\frac{\Delta t}{T}=\frac{\Delta D}{2D}[/tex]
Trang: 1 2 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.