Giai Nobel 2012
11:09:10 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2020 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 94)
22/03/2020
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 93)
22/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 48)
21/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 47)
21/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 84)
17/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 83)
17/03/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
☞ THI THỬ THPT QG LẦN 5 MÔN VẬT LÝ 2020 - 21h00 NGÀY 4-4-2020 ☜

  Xem các bài viết
Trang: 1
1  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Một bài hình học phẳng. vào lúc: 11:10:04 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Trong mặt phẳng tọa độ [tex]Oxy[/tex] cho [tex]\Delta ABC[/tex] vuông tại [tex]A[/tex], [tex]B(1;\,1)[/tex] và phương trình [tex](AC): 4x+3y-32=0[/tex], tia [tex]BC[/tex] chứa [tex]M[/tex] sao cho [tex]BM.BC=75[/tex]. Tìm tọa độ [tex]C[/tex] biết [tex]R=\dfrac{5\sqrt{5}}{2}[/tex] (với [tex]R[/tex] là bán kính đường tròn ngoại tiếp [tex]\Delta AMC[/tex]).
Mọi người giúp mình bài này với.
2  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 1 bài sóng dừng cần giúp vào lúc: 04:23:39 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 3,2 m/s.    B. 5,6 m/s.         C. 4,8 m/s.           D. 2,4 m/s.
3  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 1 bài sóng dừng cần giúp vào lúc: 01:45:09 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M,N thuộc đoạn OP) . Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M,N lần lượt là 1/20 và 1/15s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là:
   A. 5.6cm                    B. 4.8 cm                    C. 1.2cm                     D. 2.4cm
4  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 2 câu trong đề thi thử cần giúp vào lúc: 05:44:19 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
.
5  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 2 câu trong đề thi thử cần giúp vào lúc: 05:20:50 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
đề ko cho nên mới ko biết tính thế nào
6  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 2 câu trong đề thi thử cần giúp vào lúc: 05:15:45 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
 1.đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số ko đổi vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nt tự điện có điện dung C.Gọi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu biến trở,giữa 2 đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UR1,UC1 và cos[tex]\alpha[/tex]1.khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là UR2,UC2 và cos[tex]\alpha[/tex]2.biết 16UR1=9UR2 ; 9UC1=16UC2.giá trị của cos[tex]\alpha[/tex]1 là ?
A.0,8    B.0,75    C.0,49    D.0,25
 2.đặt điện áp u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos([tex]\omega[/tex]t) (U ko đổi, [tex]\omega[/tex] thay đổi đc) vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nt (biết 2L>CR2). với 2 giá trị [tex]\omega[/tex]=[tex]\omega[/tex]1=120 rad/s và [tex]\omega[/tex]=[tex]\omega[/tex]2=160 rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị như nhau .khi [tex]\omega =\omega[/tex]0 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại.giá trị của [tex]\omega[/tex]0 là?
A.140   B.200   C.100[tex]\sqrt{2 }[/tex]   D.96[tex]\sqrt{2 }[/tex]7  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 1 bài sóng dừng cần giúp vào lúc: 04:59:45 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1 sóng dừng trên dây có dạng u=2sin([tex]\frac{\Pi }{2}[/tex]x)cos([tex]20\Pi t+\frac{\Pi }{2}[/tex]) (cm) trong đó u là li độ dao động của 1 điểm có tọa độ x trên dây ở thời điểm t; x tính bằng cm; t tính bằng s . vận tốc truyền sóng trên dây là?


8  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 1 số câu trong đề thi thử cần giải đáp vào lúc: 05:16:27 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1.phát biểu nào sau đây là đúng?
A.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện 1 chiều chạy qua nam châm điện
B.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện
C.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều 1 pha chạy qua 3 cuộn dây của stato của động cơ ko đồng bộ 3 pha
D.người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều 3 pha chạy qua 3 cuộn dây của stato của động cơ ko động bộ 3 pha

2.mạch điện R1,L1,C1 có tần số cộng hưởng f1.Mạch điện R2,L2,C2 có tần số cộng hưởng f2.Biết f1=f2.mắc nối tiếp 2 mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng sẽ là f.tần số f liên hệ với f1 theo biểu thức:
A.f=3f1     B.f=2f1   C.f=1,5f1     D.f=f1

3.năng lượng liên kết riêng có thể dùng để đánh giá mức độ bền vững của hạt nhân.Đại lượng đó
A.giảm xuống đến bằng 0 đối với những hạt nhân năng có tính phóng xạ
B.tỷ lệ thuận với tỷ số Nơtron/Proton trong 1 hạt nhân
C.tỷ lệ nghịch với tổng số Nơtron+Proton trong 1 hạt nhân
D.có giá trị lớn nhất cho những hạt nhân nằm ở giữa bảng tuần hoàn

4.quá trình biến đội hạt nhân sau đây 238U92 -> 234X91+Y1+Y2+Z1+Z2 thuộc loại nào?
A.2 lần phân rã [tex]\alpha[/tex] của U238,mỗi lần kèm theo 1 phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
B.1 lần phân rã [tex]\alpha[/tex] và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- của U238,mỗi lần kèm theo 1 phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
C.2 lần phân rã [tex]\beta[/tex]+ và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- của U238 kem theo các phóng xạ [tex]\gamma[/tex]
D.2 lần phân rã [tex]\beta[/tex]- và 1 lần phân rã [tex]\beta[/tex]+ của U238 kèm theo các ph1ong xạ [tex]\gamma[/tex]
 
5 phát hiện nhận định sai
A.tuơng tác giữa photon và cac hat mang điện thuộc về tuơng tác điện từ
B.tương tac giữa các nucleon thuộc về thuơng tác mạnh
C.những hạt nhân có khả năng phân ra phóng xạ [tex]\beta[/tex]- là do các hat nhân đó có chứa e
D.1 trường hợp tuơng tác yếu là khi xảy ra phóng xạ [tex]\beta[/tex]

6.phát hiện nhận định sai
A.có thể đc hệ dòng điện 3 pha,nếu trong máy phát điện xoay chiều 3 pha bố trí 6 cuộn dây giống nhau
B.động cơ điện 3 pha có thể chuyển thành máy phát điện xoay chiều 3 pha
C.dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1 pha cùng tần số biên độ và lệch pha nhau [tex]\frac{2\Pi }{3}[/tex]
D.có thể đc hệ dòng điện 3 pha,nếu trong máy phát điện xoay chiều 3 pha bố 9 cuộn dây giống nhau

9  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 1 bài con lắc đơn cần giúp vào lúc: 06:06:54 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
1 con lắc đơn dđđh trong điện trường đều có E hướng thẳng xuống.khi vật treo chưa tích điện thì chu kì dao động là T0=2s.khi vật treo lần lượt tích điện q1 va q2 thì chu kì dđ tương ứng là T1=2.5s và T2=1.6s.tỉ số q1/q2 là??
10  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / bài tập sóng cơ cần giải đáp vào lúc: 05:51:23 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
2 nguồn sóng trên mặt nước là S1 và S2 cách nhau S1S2=7[tex]\lambda[/tex] phát ra 2 sóng có pt  u1=asin[tex]\omega[/tex]t và u2=acos[tex]\omega[/tex]t .sóng ko suy giảm.điểm M trên trung trực của S1S2 gần nhất,có dao động cùng pha với dao động phát ra ở nguồn S1 cách S1 1 khoảng là
 

11  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Cần giúp bài sóng âm vào lúc: 03:30:57 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
ta có l=[tex]\frac{k\lambda }{4}[/tex]

cột ko khí có độ cao nhỏ nhất bằng 13cm => l0=[tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]=13 => [tex]\lambda[/tex] = 4.13=52cm=0.52m => f=v/[tex]\lambda[/tex]=340/0.52=653.8 hz


12  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / bài con lắc đơn cần giúp đỡ vào lúc: 03:17:14 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
con lắc đơn m=100g , l=100cm . kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng goc [tex]\varphi[/tex]0
 rồi thả khong vận tốc đầu để khi dao động thì lực căng dây Tmax = 3Tmin .cho g=10m/s2 . vận tốc của vật khi T=2Tmin là??
13  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 1 bài Điện xoay chiều cần giải đáp vào lúc: 12:31:11 AM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
đặt điện áp xoay chiều UMN=[tex]100\sqrt{2}cos100\Pi t (V)[/tex]
 vào mạch RLC nối tiếp theo thứ tự là R,L thuần cảm thay đổi đc và C.khi L=L1=[tex]\frac{1}{\Pi }[/tex] hay L=3L1 thì mạch có cùng công suất nhưng dòng điện i1 và i2 khác pha nhau [tex]\frac{2\Pi }{3}[/tex].biểu thức hiệu điện thế UMB ( B là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ) khi L=L1 là?
 
Trang: 1

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.