Giai Nobel 2012
11:31:13 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2023 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Khi dòng điện tác dụng lên nam châm
08/06/2022
Nhận thức lịch sử về nam châm
28/05/2022
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
196  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 4.sóng ánh sáng nhờ giúp vào lúc: 11:09:34 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
giữa B và D biết chọn cái nào dc?
197  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 4.sóng ánh sáng nhờ giúp vào lúc: 10:57:56 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Bài 6: Hai nguồn S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm (S1 và S2 cách màn một khoảng như nhau, S1S2 song song với màn). Hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi như thế nào nếu ta cho hai nguồn S1 và S2 dịch chuyển lại gần nhau?
A. Không thay đổi         
B. Các vân giao thoa sẽ tách xa nhau hơn         
C. Các vân giao thoa sẽ dịch chuyển lại gần nhau hơn         
D. Các vân giao thoa tách xa nhau đến một giá trị nào đó thì dừng lại

nhờ mọi người giúp đỡ mình nhé
198  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 3.giúp bài mạch dao động vào lúc: 05:22:24 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 3:Ăng ten sử dụng một mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ , Trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không thay đổi , Còn tụ điện có điện có điện dung C thay đổi được .Mỗi sóng Điện từ đều tạo Ra trong mạch Dao động một suất điện động cảm ứng .Xem rằng các Sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau . khi điện Dung của tụ  điện C1=1[tex]\mu[/tex]F   thì suất điện động hiệu dụng trong mạch Do SÓng điện từ Tạo ra LÀ E1=4,5[tex]\mu [/tex]V .Khi Điện dung của tụ điện C2=9[tex]\mu[/tex]F
F thì suất điện động cảm ứng Hiệu dụng Do sóng điện từ tạo ra là :

A.E2=1,5 [tex]\mu[/tex]V     B.E2=2,25  [tex]\mu[/tex]     C.E2=13,5 [tex]\mu[/tex]V     D.9,0[tex]\mu[/tex]V
Thử cách này xem có đúng?
Năng lượng sóng điện từ chính là năng lượng điện từ trường ==> 1/2C1.E1^2=1/2C2.E2^2
ngừoi ta cho dòng màu đỏ để dc gì ạ? mà không có dữ kiện gì để khẳng định dc năng lượng sóng điện từ ở hai giá trị C1, C2 đều bằng nhau
nhờ thầy xem lại và chỉ hộ em
199  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 2.hỏi bài máy biến thế vào lúc: 05:17:45 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
ta có:
U1^2 = UL^2 +UR^2 ->UL^2 = 50^2 - (IR)^2 = 50^2 - 30^2 = 1600 ->UL=40V
mà: UL/U2 = N1/N2 ->U2 = UL.N2/N1 = 40.10 = 400V
   em k hiểu chỗ dòng chữ màu đỏ, tại sao lại là UL/U2
vì theo em học sẽ có e1/e2=N1/N2  nếu điện trở ở các cuộn sơ cấp, thứ cấp bằng 0 thì có dc U1/U2=N1/N2 chứ tại sao lại là UL
  nhờ thầy giải thích.em cám ơn
200  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1.giúp bài lượng tử vào lúc: 05:12:41 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
em muốn hỏi tại sao
[tex]U_{AB}[/tex]<0 thì vận tốc e khi tới anót sẽ dc tăng tốc
tính công của lực điện theo công thức thì có A=e.U có lấy dấu của e là (-) và cả dấu của U k ạ?
        xét thêm bài toán tính vận tốc của e khi tới anốt với Vo là vận tốc e khi rời khỏi catốt ta có
      [tex]\frac{mv^{2}}{2}-\frac{mv_{o}^{2}}{2}=e.U_{AK}[/tex]
trong công  thức này có lấy dấu của e là (-) và dấu của [tex]U_{AK}[/tex] là (+) hoặc (-) (tuỳ theo dữ kiện bài toán) không  ?
bản chất của lực điện là như thế nào ạ tại sao lại có công thức công của lực điện như trên
nhờ thầy chỉ rõ

201  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 3.giúp bài mạch dao động vào lúc: 10:36:10 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Câu 3:Ăng ten sử dụng một mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ , Trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không thay đổi , Còn tụ điện có điện có điện dung C thay đổi được .Mỗi sóng Điện từ đều tạo Ra trong mạch Dao động một suất điện động cảm ứng .Xem rằng các Sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau . khi điện Dung của tụ  điện C1=1[tex]\mu[/tex]F   thì suất điện động hiệu dụng trong mạch Do SÓng điện từ Tạo ra LÀ E1=4,5[tex]\mu [/tex]V .Khi Điện dung của tụ điện C2=9[tex]\mu[/tex]F
F thì suất điện động cảm ứng Hiệu dụng Do sóng điện từ tạo ra là :

A.E2=1,5 [tex]\mu[/tex]V     B.E2=2,25  [tex]\mu[/tex]     C.E2=13,5 [tex]\mu[/tex]V     D.9,0[tex]\mu[/tex]V

nhờ giải giùm nhé.
202  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 2.hỏi bài máy biến thế vào lúc: 09:02:31 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Cho máy biến áp có tỉ số vòng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 10. Cuộn sơ cấp có điện trở R=30\Omega.Dòng điện hiệu và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 1A và 50V. Bỏ qua hao phí dòng Fuco. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu cuộn thứ cấp khi đó số chỉ của vôn kế bằng:
A. 300 V.                    B. 400 V.                      C. 500 V.                 D. 250 V.

nhờ giúp đỡ.cám ơn trước nhé
203  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1.giúp bài lượng tử vào lúc: 08:53:00 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
vậy người ta cho đi qua điện trường làm gì,thừa dữ kiện à?
204  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 1.giúp bài lượng tử vào lúc: 07:36:23 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
chiếu bước sóng 1 = 0,35 micomet. lamda 2 = 0,54 micomet thấy vận tốc cực đại gấp đôi nhau.
a. tính công thoát A
b. nếu chiếu 1 chùm ánh sáng trắng thì U hãm = ? ( lamda tím = 0,38, lamda đỏ = 0,76 )
c. tách 1 e có v0 = 6.10^5 m/s bay vào điện trường đều giữa 2 điểm AB có U(AB) = -10V. sau khi ra khỏi điện trường cho bay vào từ trường dều có B = 2.10^-4T sao cho vecto B vuông góc với vecto v. tính bán kính quĩ đạo của e.
nhờ mọi người giải giùm
205  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng vào lúc: 06:00:53 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
k hiểu cho lắm
206  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Khoảng cách để nhìn thấy nguồn sáng vào lúc: 05:26:54 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
xin cho hỏi tại sao lại có công thức đó
207  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / 1.nhờ thầy Điền Quang trả lời giùm vào lúc: 09:42:57 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Câu 12 (*)Hai dây cao su vô cùng nhỏ, có độ dài tự nhiên bằng nhau và bằng lo, có hệ số đàn hồi khi dãn bằng nhau. Một chất điểm m được gắn với một đầu của mỗi đầu của dây, các đầu còn lại được kéo căng theo phương ngang cho đến khi mỗi dây có chiều dài l. Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hòa. Biết rằng dây cao su không tác dụng lực lên m khi nó bị chùng.   
A.(l-lo)/2         B. 2(l - lo)    C. lo       D. (l - lo).


Bài này ta có thể xem như một bài một vật 2 đầu gắn vào hai lò xo nằm ngang, rồi cho dao động.

  Lúc đầu khi kéo 2 dây sao cho chúng có chiều dài l, thì lúc này vật cân bằng (do hai lực đàn hồi trực đối).

  Sau đó khi vật dao động điều hoà (bỏ qua phần chứng minh nghen) thì trong quá trình dao động vật chịu tác dụng của lực đàn hồi:

[tex]F_{dh}= k_{0}\left(\Delta l + x \right)[/tex]

Trong đó: [tex]k_{0}= k_{1} + k_{2}[/tex] là hệ số đàn hồi tương đương của hai dây.

[tex]\Delta l = l - l_{0}[/tex] là độ biến dạng của từng dây.

x là li độ của vật. (Chọn gốc toạ độ tại VTCB)

  Lực đàn hồi cực tiểu trong quá trình dao động: [tex]F_{dh_{min}}= k_{0}\left(\Delta l -A \right)[/tex]

  Để vật vẫn còn dao động điều hoà thì:

[tex]F_{dh_{min}}\geq 0 \Leftrightarrow k_{0}\left(\Delta l -A \right)\geq 0[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta l -A \geq 0 \Leftrightarrow A \leq \Delta l[/tex]

Vậy: [tex]A_{max}= \Delta l = l - l_{0}[/tex]
em k hiru chỗ màu đỏ,em không hiểu ta coi như vật có 2 đầu gắn hai lò xo nằm ngang như thế nào. thầy có thể vẽ hình dc k ạ
208  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp bài lí hạt nhân vào lúc: 09:26:54 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
nếu đồng thời thì phải như thế nào hả thầy,thầy nói quy trình thôi,k cần đánh công thức toán đâu
209  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / dao động cơ nhờ giúp vào lúc: 09:23:51 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
câu 2,Một con lắc lò xo đặt trên mặt nằm ngang gồm lò xo nhẹ có 1 đầu cố định, đầu kia gắn với 1vật m1.Ban đầu giữ vật m1 tai vi tri ma lò xo bi nén 8cm,dăt vat nho m2 (m2=m1) tren mat nam ngang va sat voi vat m1 buong nhe de 2 vat bat dau cđ theo phuong cua truc lò xo.Bo qua ms.O thoi diem lx co chieu dai cuc dai lan dau tien thi khoang cach giua 2 vat m1 va m2 la bao nhieu?


Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m đang nằm yên ở vị trí cân bằng thẳng dứng. Một viên đạn khối lượng m bay ngang với vận tốc V tới va chạm với vật nặng của con lắc. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Nếu va chạm là đàn hồi xuyên tâm thì lực căng của dây treo ngay sau va chạm là  T=m(g-V/(2gl))
B. Nếu va chạm là không đàn hồi xuyên tâm thì lực căng của dây treo ngay sau va chạm là m(g+V/(4gl))
C. Nếu va chạm là đàn hồi xuyên tâm thì lực căng của dây treo ngay sau va chạm là  T=m(g+V/(2gl))
D. Nếu va chạm là không đàn hồi xuyên tâm thì lực căng của dây treo ngay sau va chạm là  m(g-V/(4gl))

hỏi lần 2 rồi .mong mọi người giải hộ mình.Thanhk !!!!
210  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: bài xoay chiều nhờ giúp đỡ vào lúc: 09:07:31 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
vẫn còn 2 câu nữa mà,ai cố gắng giúp với
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.