Giai Nobel 2012
11:51:10 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2020 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 94)
22/03/2020
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 93)
22/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 48)
21/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 47)
21/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 84)
17/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 83)
17/03/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
☞ THI THỬ THPT QG LẦN 5 MÔN VẬT LÝ 2020 - 21h00 NGÀY 4-4-2020 ☜

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »
991  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học vào lúc: 02:25:15 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng. Nguồn sáng gồm 3 bức xạ đỏ, lục, lam để tạo ánh sáng trắng. Bước sóng của ánh sáng đỏ, lục, lam theo thứ tự là 0,64 mm; 0,54 mm; 0,48 mm. Vân sáng trung tâm là vân sáng trắng ứng với sự chồng chập của 3 vân sáng bậc k = 0 của các bức xạ đỏ, lục, lam. Vân sáng trắng đầu tiên kể từ vân trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng đỏ ?.
A.   Bậc 23      B. Bậc 12      C. Bậc 22      D. Bậc 27
tại vị trí trùng:
[tex]k_1.\lambda _1 = k_2.\lambda _2 = k_3.\lambda _3[/tex]
suy ra: [tex]k_2 = \frac{32}{27}.k_1[/tex]
[tex]k_3 = \frac{4}{3}.k_1[/tex]
để k2 và k3 nguyên thì k1 phải là bội số chung của 3 và 27.
vậy k1 nhỏ nhất là 27.tại vị trí k1 = 27 cũng là vs trắng đầu tiên cùng màu O.
992  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1 bài sóng cơ nhờ mn giúp vào lúc: 11:03:11 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Một sóng cơ có tần số 20 Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng, với tốc độ truyền sóng là 2 m/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng chất lỏng cùng phương truyền sóng, cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất ?
[tex]\lambda =\frac{v}{f}=10cm[/tex]
độ lệch pha giữa M và N là [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi .d}{\lambda }=4,5\pi[/tex]
M, N vuông pha.
tại thời điểm t N ở vị trí thấp nhất thì biên của M là 0. vậy sau thời gian ngắn nhất  T/4 = 1/4f = 0,0125s thì M sẽ hạ thấp nhất.
993  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Trắc nghiệm Hạt nhân vào lúc: 02:55:04 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
3. Phân tích một tượng gỗ cổ ( đồ cổ) người ta thấy rằng độ phóng xạ [tex]\beta ^{-}[/tex] của nó bằng 0,385 lần độ phóng xạ của một khúc gỗi mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng của tượng gổ đó. Đồng vị [tex]C^{14}[/tex] có chu kỳ bán rã là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ là
A. 15000 năm                B. 13000 năm                   C. 18000 năm        D. 35000 năm.
ta có công thức độ phóng xạ [tex]H=\lambda .\frac{m}{A}.N_A[/tex]
độ phóng xạ tỉ lệ thuận với m. vậy với khúc gỗ mới chặt có khối lượng bằng khối lượng gỗ cỗ thì độ phóng xạ của gỗ cỗ bằng 0,385.2 = 0,77 gỗ mới chặt.
[tex]H=H_0.2^(\frac{-t}{T})=0,77H_0[/tex]
suy ra t = 2111,59 năm.

994  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Trắc nghiệm Hạt nhân vào lúc: 08:57:22 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
7. Hạt proton chuyển động đến va chạm vào một hạt nhân liti T ( A=7, Z=3) đứng yên. Sau va chạm xuất hiện hai hạt nhân X giống nhau bay với vận tốc có cùng độ lớn nhưng hợp nhau một góc [tex]\phi[/tex]. Biết động năng của hạt proton và X lần lượt là [tex]W_{H}= 8.006 Mev, W_{X}= 2.016 MeV[/tex]. Khới lượng của chúng là mH= 1.008u, mX = 4,003u. Tính góc [tex]\phi[/tex].
A. 30 độ       B. 60 độ            C. 90 Độ             D. 120 độ.
dùng bảo toàn động lượng:
[tex]\vec{P_p}=\vec{P_X}+\vec{P_X}[/tex]
bình phương 2 vế:
[tex](P_p)^2 = 2.(P_X)^2 + 2.P_X.P_X.cos\phi[/tex]
với công thức [tex]P^2 = 2mK[/tex], thay lần lượt vào pt và tìm được [tex]\phi[/tex]995  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Trắc nghiệm Hạt nhân vào lúc: 08:50:45 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
8. Hạt nhân phóng xạ Poloni Po ( A= 210, Z= 84) đứng yên phát ta tia anpha và sinh ra hạt nhân con X. Biết ra92ng mỗi phản ứng phân rã anpha của Po giải phóng một năng lượng dental E = 2,6MeV. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khôi A bằng đơn vị u. Động năng của hạt anpha có giá trị
A. 2,15MeV      B. 2,55MeV            C. 2,75Mev              D. 2,89MeV
X chính là Pb có số khối 206.
bảo toàn động lượng:
[tex]\vec{P_P_O}=\vec{P_\alpha }+\vec{P_X}[/tex]
động lượng của Po bằng 0,chuyển vế và bình phương ta có:
[tex]m_\alpha .K_\alpha =m_X.K_X (1)[/tex]
và: [tex]\Delta E = K_\alpha +K_X (2)[/tex]
từ (1) và (2) bấm giải được [tex]K_\alpha = 2,55Mev[/tex]


996  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một bài điện một bài mạch l-c cần giải đáp vào lúc: 10:14:20 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

khi [tex]i=\frac{I_0}{2}[/tex] thì năng lượng từ [tex][tex]W_L = \frac{1}{2}.L.(I_0)^2.\frac{1}{4}[/tex]

[tex]\Rightarrow W_C = \frac{3}{4}W[/tex]
C1 nối tiếp C2 nên Q1 = Q2 = Q
[tex]W_C1 = \frac{Q^2}{2C1}[/tex]
[tex]W_C2 = \frac{Q^2}{2C2}[/tex]
vì C1 = 1/2.C2
[tex]W_C2 = \frac{1}{2}W_C1[/tex]

[tex]W_C = W_C1 + W_C2 = \frac{3}{2}W_C1 = \frac{3}{4}W[/tex]

[tex]\Rightarrow W_C1 = \frac{W}{2}[/tex]

lúc [tex]i=\frac{I_0}{2}[/tex] ta nối tắt C1 cũng đồng thời bỏ bớt 1/2W. nên năng lượng sau chỉ bằng 1/2 ban đầu.

[tex]\frac{1}{2}C_2.(U_02)^2 = \frac{1}{2}C_b.(U_0)^2[/tex]

[tex]C_b = 2C_0[/tex]
vậy [tex]U_02 = \frac{U_0}{\sqrt{6}}=\frac{3}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{2}[/tex]

997  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp E câu giao thoa ! vào lúc: 09:30:33 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai Nguồn sóng trên mặt nước là S1 , S2 cách nhau S1S2=7[tex]\lambda[/tex] Phát ra hai sóng có phương Trình U1=asinwt và U2=acoswt .Sóng không Suy giảm .Điểm M nằm trên trung trực của S1S2 ,Gần nhất ,Có dao động cùng pha với dao đông phát ra ở nguồn S1 cách S1 Một khoảng bằng ?
A.[tex]\frac{28\lambda }{8}[/tex]      B.[tex]\frac{33\lambda }{8}[/tex]              C.[tex]\frac{38\lambda }{8}[/tex]      [tex]\frac{41\lambda }{8}[/tex]
gọi M là điểm thuộc trung trực S1S2, cách 2 nguồn lần lượt là d1 và d2, và d1 = d2 = d.tại M có 2 sóng truyền tới là:
[tex]u_1 = acos(\omega t-\frac{\pi }{2}-\frac{2\pi d }{\lambda })[/tex]
[tex]u_2 = acos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]
cộng 2 pt lại ta có pha ban đầu của M la:
[tex]\varphi _M = -\frac{\pi }{4}-\frac{\pi }{\lambda }.2d[/tex]
để M dao động đồng pha với S1 thì:
[tex]\varphi _1 - \varphi _M = k2\pi[/tex]
[tex]\Leftrightarrow d = (k+\frac{1}{8})\lambda[/tex]
M nằm trên trung trực S1S2 và không trùng trung điểm S1S2 thì [tex]d>3,5\lambda[/tex]
[tex]\Leftrightarrow k>3,625[/tex]
để M gần S1 nhất chọn k = 4.
suy ra [tex]d = \frac{33}{8}.\lambda[/tex]998  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử vào lúc: 08:57:15 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài không đổi được treo cố định tại một điểm trên mặt đất , vật nặng là một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 500 g . Khi tích cho con lắc một điện tích [tex]q = -{{10}^{-6}}[/tex]C rồi đặt nó vào trong một điện trường đều có cường độ [tex]E = 103 V/m[/tex] , các đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới , thì con lắc dao động nhỏ với chu kì bằng chu kì như khi đưa nó lên độ cao h so với mặt đất. Cho bán kính Trái đất là 6400 km , lấy [tex]g = 10 m/s^2 [/tex]. Độ cao h có giá trị bằng
A. h = 6,40 km   
B. h = 0,64 km   
C. 0,32 km   
D. 1,28 kmq<0 nên lực điện hướng lên.ta có:
[tex]2\pi \sqrt{\frac{l}{g-\frac{\left|q \right|E}{m}}}= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_h}}[/tex]
với:
[tex]g_h = g.\frac{R^2}{(R+h)^2}[/tex] vì
[tex]g=\frac{GM}{R^2}[/tex]
[tex]g_h = \frac{GM}{(R+h)^2}[/tex]
thay vào pt trên ta tìm được h.
999  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử vào lúc: 08:49:20 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài không đổi được treo cố định tại một điểm trên mặt đất , vật nặng là một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 500 g . Khi tích cho con lắc một điện tích [tex]q = -{{10}^{-6}}[/tex]C rồi đặt nó vào trong một điện trường đều có cường độ [tex]E = 103 V/m[/tex] , các đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới , thì con lắc dao động nhỏ với chu kì bằng chu kì như khi đưa nó lên độ cao h so với mặt đất. Cho bán kính Trái đất là 6400 km , lấy [tex]g = 10 m/s^2 [/tex]. Độ cao h có giá trị bằng
A. h = 6,40 km   
B. h = 0,64 km   
C. 0,32 km   
D. 1,28 km
q<0 nên lực điện hướng lên.ta có:
[tex]2\pi \sqrt{\frac{l}{g-\frac{\left|q \right|E}{m}}}= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_h}}[/tex]
với:
[tex]g_h = g.\frac{R^2}{(R+h)^2}[/tex] vì
[tex]g=\frac{GM}{R^2}[/tex]
[tex]g_h = \frac{GM}{(R+h)^2}[/tex]


1000  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em về hạt nhân nguyên tử vào lúc: 09:26:34 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Một hạt nhân có khối lượng m=5,0675.10-27kg đang chuyển động với động năng 4,48MeV. Động lượng của hạt nhân là:
A.2,4.10-28kg.m/s
B.3,875.10-20kg.m/s
C.8,8.10-28kg.m/s
D.7,75.10-20kg.m/s
động lượng P = căn(2mK)
1001  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường vào lúc: 08:51:36 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
câu 6:Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1=0,6m thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tap gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm, bước sóng của bức xạ [tex]\lambda[/tex]2là?
A.0,38m
B.0,4m
C.0,76m
D.0,65m
bạn tính được i1 = 1.8 mm.
từ M đến O có 3 VS cùng màu O,mà M là 1 trong 3, MO = 10.8 mm
=> khoảng cách từ VS cùng màu với O và gần O nhất, đến O là 10.8:3 = 3.6 mm
tại VS này bậc của lamda1 là 3.6: 1.8 = 2 và ta có: k1.lamda1 = k2.lamda2
=> lamda2 = 1.2/k2 và lamda2 thuộc 0.38 - 0.76 micromet, t tìm được k2 = 2,3. loại k2 = 2 vì cho lamda 2 trùng với lamda1. Nên đáp án là 0.4 micromet
1002  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một vài bài toán trích từ đề thi thử. vào lúc: 10:16:31 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 2 : Cho vật dao động điều hòa với phương trình [TEX] x=2cos ( 2\pi t + \frac{\pi}{3}) [/TEX] . Tìm li độ gia tốc của vật khi vật đi được quãng đường 74,5 cm .
lúc t = 0: x=1 cm, v < 0. Một chu kì vật đi được đoạn đường 4A = 8 cm. vậy sau 9T vật đi được 72 cm,lúc này vật quay về vị trí x = 1 cm và tiếp tục chuyển động theo chiều âm them 2,5 cm nữa để được quãng đường 74,5 cm ( vẽ giản đồ dao động ) dễ thấy lúc này vật có li độ -1,5 cm.

[tex]a=-\omega^2.x=6{pi}^2[/tex]
1003  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Cần giúp một số bài trong đề thi thử ! vào lúc: 10:01:33 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 41 : Một con lắc đơn dao động bé với chu kỳ T được đặt vào trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Khi quả cầu của con lắc tích điện Q1 thì chu kỳ cuă con lắc là T1=5T. khi quả cầu của con lắc tích điện Q2 thì chu kỳ của con lắc là T2=5/7T. Tỉ số giữa hai điện tích là : ?
bài này nhiều công thức nên mình giải trong file đính kèm nhe.

1004  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Mong các thầy giúp em 2 bài dao động tắt dần vào lúc: 03:17:15 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
2. Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cơ năng ban đầu của nó là 5J. Sau ba chu kì dao động thì biên độ của nó giảm đi 20%. Phần cơ năng của con lắc chuyển hoá thành nhiệt năng tính trung bình trong mỗi chu kì dao động của nó là
A. 0,33J.         B. 0,6J.         C. 1J.            D. 0,5J.
tương tự bài 1,sau 3 chu kì cơ năng giảm 36% => trung bình mỗi chu kì giảm 12% nên đáp số là
12%.5J = 0,6J
1005  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Mong các thầy giúp em 2 bài dao động tắt dần vào lúc: 03:13:19 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
1. Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì thì biên độ của nó giảm đi 5%. Tỉ lệ cơ năng của con lắc bị mất đi trong một dao động là
A. 5%.            B. 19%.         C. 25%.         D. 10%.
mỗi chu kỳ giảm 5% => còn lại 95%.hay A' = 0.95A
W = 1/2.kA^2
W' = 1/2.kA'^2 = 1/2.kA^2.0,95^2
deltaW = 1/2.kA^2(1-0,95^2)
lập tỉ lệ deltaW/W = 9,75%
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.