Giai Nobel 2012
09:50:18 AM Ngày 22 Tháng Một, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »
976  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: CÁC BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC vào lúc: 09:42:13 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
3) Một khối chất phóng xạ. Trong t1 giờ đầu tiên phát ra n1 tia phóng xa, trong t2=2t1 giờ tiếp theo nó phát ra n2 tia phóng xạ. Biết n2=9n1/64. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ trên là ? ( T=t1/3)

số tia phóng xạ phát ra cũng là số hạt nhân bị phân rã

[tex]n_1 = N_0.(1- 2^-(t_1/T))[/tex]  (1)

số hạt nhân còn lại sau t1 là [tex]N'_0 = N_0.2^-^(t1/T)[/tex]

nó đóng vai trò là số hạt ban đầu khi ta khảo sát từ thời điểm t1, nên

[tex]n_2 = N'_0.2^-^(t1/T).(1- 2^-^(2t1/T))[/tex]  (2)

chia (1) và (2) kết hợp với n2 = 9n1/64 giải ra T = t1/3

977  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: CÁC BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC vào lúc: 02:44:00 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
2) Cho 2 vật dao động điều hòa cùng biên độ dao động trên trục Ox. Biết f1=3Hz, f2=6Hz, ở thời điểm ban đầu 2 vật đều có li độ [TEX]x_o=\frac{A}{2}[/TEX] cùng chiều về vị trí cân bằng. Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ là?
A.2/9
B.1/9
C.2/27
D.1/27


chọn t = 0 lúc 2 vật qua vị trí x = A/2 theo chiều âm về VTCB.

[tex]x_1 = Acos(\omega _1t + \frac{\pi }{3})[/tex]

[tex]x_2 = Acos(\omega _2t + \frac{\pi }{3})[/tex]

khi 2 vật cùng li độ, cho x1 = x2 giải lượng giác ta được

[tex]-3t = k[/tex] hoặc [tex]9t = k - \frac{1}{3}[/tex]

chọn k =1, được ĐA 2/27
978  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: CÁC BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC vào lúc: 02:25:12 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em mấy bài nhé!! hihi
1) Một con lắc dao động điều hòa với pt: [TEX]x=4cos(2\pi t + \pi/3)[/TEX]. Động năng  và thế năng của con lắc bằng nhau lần thứ 2012 vào thời điểm nào?
t =0: x = 2cm và v<0
vị trí động năng bằng thế năng có li độ [tex]x = \left|A\frac{\sqrt{2}}{2} \right|[/tex]

trong 1 chu kì vật qua vị trí động năng bằng thế năng 4 lần,vậy để được 2012 lần cần 503T. nhưng trong chu

kì cuối ( chu kì thứ 503), vật chị cần đến vị trí [tex]x = A\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]

nên thời điểm đó là 503T - ( T/8 - T/12) = 502,96 s.
mình vẽ chu kì cuối nè.
979  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Đề lý TRẦN NHÂN TÔNG cần giải đáp vào lúc: 02:04:47 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
hình bạn cắt mất bớt dữ kiện, sau mà giải được. bạn viết ra cho đầy đủ, hay cắt và post từng bài cho k bị mất.
980  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Giúp em bài điện, LT ánh sáng vào lúc: 10:16:27 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Câu 42: Một ống tia X hoạt động ở hiệu điện thế [tex]{{\mathbf{U}}_{AK}}=\text{ }\mathbf{12kV}[/tex]. Mỗi giây có [tex]\mathbf{3},\mathbf{4}.\mathbf{1}{{\mathbf{0}}^{17}}[/tex] electron đến đập vào đối catốt. 1% động năng của dòng electron chuyển thành năng lượng bức xạ tia X. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi ca tốt. Sau mỗi phút nhiệt độ đối catốt tăng thêm [tex]{{2012}^{0}}C[/tex]. Nhiệt dung riêng của chất làm đối catốt là 0,13J/gK. Bước sóng nhỏ nhất [tex]{{\lambda }_{\min }}[/tex]  của tia X phát ra, vận tốc của electron khi đến đối catốt và khối lượng m của đối catốt là:

A. 1,04.10-9m ; v = 107m/s ; m = 0,150kg.
B. 1,04.10-10m ; v = 6,5.107m/s ; m = 149,8g.
C. 1,04.10-10m ; v = 107m/s ; m = 0,150kg.
D. 1,04.10-10m ; v = 6,5.107m/s ; m = 148,3g


[tex]\lambda _m_i_n = \frac{hc}{eU} = 1,04.10^(-10)m[/tex]

cho rằng tốc độ e khi vừa bức ra khỏi Katot bằng 0.
định lý động năng ở đối Katot:

[tex]\frac{1}{2}mv^2 = \left|e \right|U[/tex] [tex]\Rightarrow v = 6,5.10^7 m/s[/tex]

trung bình trong mỗi giây nhiệt độ đối Katot tăng them 2012/60

ta có nhiệt lương đối K bằng 99% động năng của chùm

 [tex]Q = 0,99.3,7.10^1^7.\left|e \right|U = m.c.\Delta t[/tex]

[tex]\Delta t[/tex] : lượng nhiệt độ tăng lên trong mỗi giây.
suy ra m = 148,3g. ĐA. D981  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ vào lúc: 09:59:32 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
2/Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 20(cm) có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = 2cos(50pit)(cm) và u2= 3cos(50pit + pi )(cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1(m/s). ĐiểmM trên mặt nước cách hai nguồn sóng S1,S2 lần lượt 12(cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S2M là
A.4               B.5            C.6          D.7

cách khác nữa là bạn nhận xét: M cách S1 12cm, cách S2 16 cm, nên M nằm về phía trái trung trực của S1S2, trung trực này là vân cực tiểu vì 2 nguồn ngược pha.

tại M: [tex]\frac{\left[d_1 - d_2 \right]}{\lambda }=1[/tex]

nên M thuộc vân cực tiểu thứ nhất tính từ trung trực.

tìm số điểm dao động với biên cực đại trên S1S2:
[tex]\frac{-S_1S_2}{\lambda }< (k+0,5)\lambda < \frac{S_1S_2}{\lambda }[/tex]

tìm được 10 điểm. từ trung trực đến S2 có 5 điểm, từ trung trực đến M có 1 điểm. vậy trên MS2 có 6 điểm.
982  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ vào lúc: 09:49:41 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
2/Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 20(cm) có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = 2cos(50pit)(cm) và u2= 3cos(50pit + pi )(cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1(m/s). ĐiểmM trên mặt nước cách hai nguồn sóng S1,S2 lần lượt 12(cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S2M là
A.4               B.5            C.6          D.7
bước sóng [tex]\lambda =\frac{v}{f}=4cm[/tex]
số điểm dao động trên MS2 được xác định

[tex]MS_1 - MS_2 < (k+0,5)\lambda < S_1S_2 - S_2S_2[/tex]

[tex]\Leftrightarrow -1,5 < k < 4,5[/tex]
vậy có 6 điểm.

983  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ vào lúc: 09:00:58 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
3/ Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh không co dãn, khối lượng dây không đáng kể. Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích q, treo con lắc vào trong một điện trường biến thiên điều hòa theo phương ngang. Biên độ dao động của con lắc càng lớn nếu
A: chiều dài của dây treo càng nhỏ
B: khối lượng của quả cầu càng lớn
C: chiều dài của dây treo càng lớn
D: khối lượng của quả cầu càng nhỏ

góc lệch [tex]\alpha[/tex]  khi treo con lắc vào điện trường theo phương ngang được tính:

[tex]tan\alpha =\frac{\left|q \right|E}{m}[/tex]

nếu con lắc lệch ra góc alpha rồi triệt tiêu điện trường thì biên con lắc là alpha, phụ thuộc m. nên đáp án D.
984  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh vào lúc: 08:51:36 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 19: Một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định. Khi tần số là f1 trên dây có sóng dừng với n1 nút, khi tần số là f2 trên dây có sóng dừng với n2 nút (kể cả hai đầu dây). Biểu thức liên hệ giữa f1, n1 và f2, n2 là
A. f1n2= f2n1.   B. f1n1 = f2n2.   C. f1(n2+1)= f2(n1 +1).   D. f1(n2-1)= f2(n1 -1).

số bó sẽ bằng số nút trừ 1.ta có:

[tex]l = (n_1 - 1)\frac{\lambda_1 }{2}=(n_1 - 1)\frac{v}{2f_1}[/tex]

[tex]l = (n_2 - 1)\frac{\lambda_2 }{2}=(n_1 - 1)\frac{v}{2f_2}[/tex]

l không đổi nên : [tex]f_1(n_2 - 1)=f_2(n_1 - 1)[/tex]

985  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh vào lúc: 08:43:12 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 28: Vật m =200g treo vào giá cố định qua một lò xo có độ cứng k=100N/m. Giữa lò xo và giá có một sợi dây mảnh không giản, khi lực căng của dây bằng 3N thì dây bị đứt. Kéo vật xuống dưới đến khi lò xo dãn đoạn dentaL  rồi buông nhẹ cho vật dao động.  Lấy g = 10m/s2.   Để dây không bị đứt thì
A. dentaLl  <2cm.   B. dentaL  < 1cm.   C. dentaL < 3cm.   D. dentaL  < 4cm.

tại vị trí cân bằng lò xo dãn [tex]\Delta l_0=\frac{mg}{k}= 0,02m[/tex]

khi kéo vật xuống dưới đoạn [tex]\Delta l[/tex] thì lò xo dãn: [tex]\Delta l_0 + \Delta l[/tex]

để dây không đứt thì lực đàn hồi cực đại nhỏ hơn 3N, vì dây căng là do lực đàn hồi tác dụng hướng xuống khi lò xo dãn.

[tex]F_d_h = k( \Delta l_0 + \Delta l ) < 3[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta l < 1cm[/tex]

986  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Nho giup de chuyen Ha Tinh vào lúc: 10:10:33 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
mẫu số bên phải mình thiếu C rồi.
987  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Nho giup de chuyen Ha Tinh vào lúc: 10:02:44 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Đặt điện áp u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Trong đó U0 , ω, R và C không đổi còn L thay đổi được. Thay đổi L thì thấy với hai giá trị L = L1 và L = L2, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức
   A. [tex]\omega ^{2}L_{1}L_{2}=R^{2}+\frac{1}{\omega ^{2}C^{2}}[/tex]
        B. [tex]\omega (L_{1}+L_{2})=\frac{2}{\omega C}[/tex]
        C. [tex]\omega ^{2}L_{1}L_{2}=\frac{1}{\omega ^{2}C^{2}}[/tex]
        D. [tex]\omega( L_{1}+L_{2})=R+\frac{2}{\omega C}[/tex]
[tex]U_L_1=U_L_2[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{U.Z_L_1}{Z_1}=\frac{U.Z_L_2}{Z_2}[/tex]

nhân chéo, khai triển và rút gọn ta được:

[tex]\frac{R^2+(Z_C)^2}{Z_C}=\frac{2Z_L_1.Z_L_2}{Z_L_1+Z_L_2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow R^2 + \frac{1}{\omega ^2.C^2}=\frac{2L_1.L_2}{L_1+L_2}[/tex]
988  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT phong xa can giup. vào lúc: 09:41:06 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
câu 31:
sau 5p đầu tiên:
[tex]7,13mCi=H_0.2^(\frac{-5}{T})[/tex]
sau 5p tiếp theo:
[tex]2,65mCi=H_0.2^(\frac{-10}{T})[/tex]
sau 5p tiếp theo nữa:
[tex]0,985mCi=H_0.2^(\frac{-15}{T})[/tex]
sử dụng 2 trong 3 pt trên là giải ra T = 3,5p.
989  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: CẦN HỎI ĐÁP ÁN 2 BT vật lí hạt nhân vào lúc: 08:45:56 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
sai đáp án chứ còn ở đâu nữa
vd11: [tex]N=N_0.2^(-\frac{t}{T})= \frac{m_0}{222}.N_A.2^(-\frac{t}{T})[/tex]
[tex]= 1,1685.10^(20)[/tex]
vd9:
[tex]\frac{\Delta N_A}{\Delta N_B}=\frac{N_0.(1-2^-^4)}{N_0.(1-2^-^2)}= \frac{5}{4}[/tex]
990  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học vào lúc: 02:55:20 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
ủa sao e giải và gửi bài lên nhưng k được vậy ban quản trị?
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.