Giai Nobel 2012
11:50:08 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2020 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 94)
22/03/2020
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 93)
22/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 48)
21/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 47)
21/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 84)
17/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 83)
17/03/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
☞ THI THỬ THPT QG LẦN 5 MÔN VẬT LÝ 2020 - 21h00 NGÀY 4-4-2020 ☜

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »
916  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Hỏi: đề đhsp Điện xoay chiều vào lúc: 04:20:56 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Câu 8:
 Đoạn mạch xoay chiều AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ mắc nối tiếp: Đoạn AM là điện trở thuần R, đoạn MB gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều, khi đó biểu thức của điện áp trên điện trở R là uR = 60√2cos(100πt-π/3) V và điện áp trên đoạn MB trễ pha π/3 so với điện áp giữa 2 đầu AB. Biểu thức của điện áp đã đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB là
(đa: u = 40√6cos(100πt-π/2) )

cuộn dây thuần cảm, mà [tex]u_L_C[/tex] chậm pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] so với [tex]u_A_B[/tex]

=> [tex]u_A_B[/tex] chậm pha góc [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] so với i

=> [tex]\varphi _u = \varphi _i - \frac{\pi }{6} = -\frac{\pi }{2}[/tex]

[tex]cos30^0 = \frac{U_0_R}{U_0_A_B} => U_0_A_B = 40\sqrt{6}V[/tex]

vậy [tex]u = 40\sqrt{6}cos(100\pi t - \frac{\pi }{2})V[/tex]


917  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: máy phát điện ~ 1 pha,,mọi người giúp với vào lúc: 04:04:47 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
nối 2 cực của máy phát diên ~ 1 pha vao 2 đầu AB gồm R nt L (thuân cảm )bỏ qua điện trở của các cuộn dây máy phát.khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện trong mạch là 1a.khi roto quay với tốc đọ là 3n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là căn 3 ampe.nếu roto của máy quay đều vs tốc độ là 2n vong/phút thì cảm kháng của mạch AB là bao nhiêu?
đáp an: a R/(căn 3) b R(căn 3) c 2R/(căn 3) d 2R(căn 3)

[tex]1 = \frac{NBS2\pi np/60}{\sqrt{2}\sqrt{R^2+(2\pi npL/60)^2}}[/tex] (1)


[tex]\sqrt{3} = \frac{NBS2\pi 3np/60}{\sqrt{2}\sqrt{R^2+(2\pi 3npL/60)^2}}[/tex] (2)

[tex]\frac{(2)}{(1)} => R = \sqrt{3}.\frac{2\pi npL}{60}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{2\pi npL}{60} = \frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]

nhân 2 cho 2 vế: [tex]\frac{2\pi 2npL}{60} = \frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]

vậy khi roro quay với tốc độ 2n vòng/phút thì [tex]Z_L = \frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]


918  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em vài bài tập về dao động vào lúc: 08:47:24 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 3
Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên một nơi có độ cao 5 km. Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kì dao
động không thay đổi( R = 6400Km)
A: l’= 0,997l   B: l’= 0,998l   C: l’= 0,996l   D: l’= 0,995l

[tex]T = T'[/tex]  [tex]\Leftrightarrow 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{l'}{g'}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{l'}{l} = \frac{g'}{g} = \frac{R^2}{(R+h)^2}[/tex]

vì [tex]g = \frac{GM}{R^2}[/tex], [tex]g' = \frac{GM}{(R+h)^2}[/tex]

[tex]\Rightarrow l' = 0,998l[/tex]


919  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em vài bài tập về dao động vào lúc: 08:39:11 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos( wt ). Hãy xác định tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình khi vật đi được 3T/4 đầu tiên?

A: 1   B: 3   C: 2   D: vô cùng lớn

tốc độ trung bình trong 3T/4 đầu tiên:

[tex]v_t_b = \frac{S}{t} = \frac{3A}{3T/4} = 4A/T[/tex]

vận tốc trung bình trong 3T/4 đầu tiên = độ dời chia cho thời gian

lúc t = 0 vật ở biên dương, sau 3T/4 thì ở VTCB, nên độ dời là A

[tex]= \frac{A}{3T/4} = \frac{4A}{3T}[/tex]

=> tỉ số bằng 3
920  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em vài bài tập về dao động vào lúc: 08:33:25 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1
Đoạn mạch nối tiếp gồm 3 phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f1 thì cảm kháng là 36 [tex]\Omega[/tex] và dung kháng là 144[tex]\Omega[/tex]. Nếu mạng điện có tần số f2 = 120 Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là
A: 240 Hz.   B: 60 Hz.   C: 30 Hz.   D: 480 Hz.

[tex]2\pi f_1L = 36[/tex]

[tex]\frac{1}{2\pi f_1C} = 144[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{1}{LC} = (2\pi f_1)^2\frac{144}{36}[/tex]  (1)

[tex]120 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}[/tex] (2)

(1), (2) giải ra [tex]f_1 = 60Hz[/tex]921  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Xin trợ giúp bài "Động cơ điện xoay chiều " vào lúc: 07:51:39 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 30[tex]\Omega[/tex]. Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200V thì động cơ sinh ra một công suất cơ học 82,5W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:
A. 4,5A
B. 1,1A
C. 1,8A
D. 0,5A


công động cơ sinh ra là công có ích

[tex]P_i_c_h = P - P_h_p[/tex]

[tex]82,5 = 200.I.cos\varphi - rI^2[/tex]

=> I = 0,5A hoặc I = 5,5A

922  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Động cơ điện cần giải đáp. vào lúc: 07:29:59 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Một quạt điện có ghi 220V - 88W mắc nt với một điện trở R.2 đầu dm là điện áp HD 380V.Khi quạt hđ với công suất định mức thì dòng điện lệch  pha với điện áp hai đầu quạt góc cos(phi)=0,8 .Tìm R

vẽ giản đồ vecto, điện áp 2 đầu quạt nhanh pha góc phi so voi i, với cos(phi) = 0,8.ta có:

[tex]U^2 = U_q^2 + U_R^2 + 2U_qU_R.cos\varphi[/tex]

[tex]\Rightarrow U_R = 180,3369V[/tex]

quạt hđ đúng công suất định mức: [tex]P = U_qIcos\varphi \Rightarrow I = 0,5A[/tex]

[tex]R = \frac{U_R}{I} = 360,67\Omega[/tex]

923  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT luong tu anh sag.can giup vào lúc: 03:35:10 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
cho e xin dap an phan b voi thay oi

câu b) định lí động năng:

[tex]\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -\left|e \right|U_A_B[/tex]

vì [tex]U_A_B < 0[/tex] nên công điện trường là công cản.

[tex]v_A = v_0_m_a_x[/tex]

[tex]=> v_B = ...[/tex]

924  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp. vào lúc: 03:26:51 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
6,Một mạch điện XC RC nt với R=Zc .Tại một thòi điểm t người ta đo điện áp tức thòi 2 đầu điện trở và tụ C băng nhau và bằng 400V.Hiệu điện thế 2 đầu mạch là.

[tex]u_R, u_C[/tex] vuông pha:

[tex]\frac{u_R^2}{U_0_R^2} + \frac{u_C^2}{U_0_C^2} = 1[/tex]

R = Zc =>  [tex]U_0_R = U_0_C[/tex]. dễ dàng tìm được [tex]U_0_R = U_0_C = 400\sqrt{2}V[/tex]

=> [tex]U = 400\sqrt{2}V[/tex]


925  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp. vào lúc: 03:16:48 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
7,Một dm RLC nt có điện áp HD 2 đàu không đổi và f=50 Hz .Khi điều chỉnh C=10^-4/pi (F) và C=10^-4/3pi (F) thì công suất trong mạch đều băng nhau .Giá trị L là :
A.1/pi B.1/2pi C.1/3pi D.1/4pi

P1 = P2 => Z1 = Z2 => [tex]2Z_L = Z_C_1 + Z_C_2 => Z_L = 200\Omega => L = \frac{2}{\pi }H[/tex]
926  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp. vào lúc: 03:03:28 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
3,Trong thí nghiem giao thoa sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với 2 đầu cđ người ta quan sát thấy ngoài 2 đầu dây còn có 2 điểm khác không dao động.Biết khoảng thòi gian  giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng là 0,05s và bề rộng ỗi bụng sóng là 4cm. Vận tốc dao động cực dại của điểm chính giữa bụng sóng là.

ngoài 2 đầu dây còn có 2 điểm khác không dao động => dây có 4 nút, 3 bó

[tex]l = 3\frac{\lambda }{2} => \lambda = 80 cm[/tex] : nhưng không dùng để tính tốc độ truyền sóng

[tex]v = \lambda .f[/tex] vì đề không yêu cầu


khoảng thời gian  giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng là T/2 = 0,05s => T = 0,1s [tex]\Rightarrow \omega = 20\pi[/tex]

bề rộng mỗi bụng sóng là 4cm => biên độ dao động cực đại là A = 2 cm

tốc độ dao động cực đại: [tex]\Rightarrow v_m_a_x = \omega A = 40\pi cm/s[/tex]
927  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp. vào lúc: 02:54:48 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
5,Một nguyên tử H đang tồn tại ở trạng thái dừng K có mức NL -13,6eV .Cung cấp cho nguyên tử một  NL 27,2eV thì nguyên tử sẽ
A.Chuyển lên mức L
B.Chuyển lên mức vô cùng
C.Không hấp thụ NL đó
D.Nguyên tử bị ion hóa

giả sử sau khi hấp thụ năng lượng 27,2eV thì e nhảy lên mức n, theo tiên đề Bohr ta có:

27,2eV = En - E1 => En = 13,6eV =>vô lý => e không hấp thụ.

năng lượng ion hóa chỉ cần 13,6eV. vậy sao đề cho tới 27,2eV?nếu H bi ion hóa, thì 2 đáp án B và D
928  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp. vào lúc: 02:42:19 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
5,Một nguyên tử H đang tồn tại ở trạng thái dừng K có mức NL -13,6eV .Cung cấp cho nguyên tử một  NL 27,2eV thì nguyên tử sẽ
A.Chuyển lên mức L
B.Chuyển lên mức vô cùng
C.Không hấp thụ NL đó
D.Nguyên tử bị ion hóa

giả sử sau khi hấp thụ năng lượng 27,2eV thì e nhảy lên mức n, theo tiên đề Bohr ta có:

27,2eV = En - E1 => En = 13,6eV =>vô lý => e không hấp thụ.
929  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp. vào lúc: 02:26:54 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
4,Hạt nhân U 234 đứng yên phân rã anpha theo PT [tex]U^{234}_{94} \rightarrow He^{4}_{2}+X^{A}_{Z}+14,15MeV[/tex]
Lấy khối lượng các hạt nhân bằng số khối tính theo u. Động năng của hạt nhân X là :

bảo toàn năng lượng: [tex]14,15 = K_\alpha + K_X (1)[/tex]

bảo toàn động lượng: [tex]\vec{P_\alpha } = - \vec{P_X} \Leftrightarrow m_\alpha K_\alpha = m_XK_X (2)[/tex]

(1), (2) : [tex]K_X = 0,242MeV, K_\alpha = 13,91MeV[/tex]


930  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện,sóng nhờ MN vào lúc: 10:16:05 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
đường tròn có đường kính 8 cm nên 2 nguồn A, B cách đường tròn( không phải cách tâm I) khoảng [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]


. vậy có 8 vân cực đại cắt đường tròn, 2 vân ngoài cùng tiếp xúc đường tròn
=> trên đường tròn có 8.2 + 2 = 18 điểm.

Bạn ơi,bạn vẽ hình mình xem với ,đoạn này mình chưa rõ lắm .Thanks

nghĩa là 2 vân ngoài cùng tiếp xúc với  đường tròn nên 2 vân này không cắt đường tròn tại 2 điểm, nếu nằm ngoài đường tròn sẽ vô lý => chữ màu đỏ
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.