Giai Nobel 2012
06:36:37 PM Ngày 22 Tháng Một, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »
826  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Nhờ các bác giúp một câu khó vào lúc: 10:18:57 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 64 cosωt (V). Các điện áp hiệu dụng hai  đầu các phần tử lần lượt là UR = 16 V; UD = 16 V; UC = 64 V. Tỷ số hệ số công suất của cuộn dây và hệ số công suất của mạch bằng
   A. 15/17.   B. 8/32.   C. 8/17.   D. 15/8.


[tex]U_d^2=U_L^2+U_r^2=16^2[/tex]  (1)

[tex]U^2=(U_R+U_r)^2+(U_L-U_C)^2=2.32^2[/tex] (2)

UR = 16, Uc = 64 (3)

(1),(2),(3) giải được UL, Ur =>[tex]cos\varphi _d[/tex]  và  [tex]cos\varphi[/tex] => tỉ số827  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em đề ĐH Vinh vào lúc: 09:40:26 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Một tên lửa bắt đầu bay lên theo phương thẳng đứng với gia tốc a=3g. Trong tên lửa có treo một clđ dài 1m, khi bắt đầu bay thì đồng thời kích thích cho cl thực hiện dao động nhỏ. Bỏ qua sự thay đổi gia tốc rơi tự do theo độ cao. Lấy g=10m/s², π²=10. Đến khi đạt độ cao h=1500m thì cl đã thực hiện đc số dao động là
A. 20 B14 C10 D18

khi tên lửa bay lên thẳng đứng thì gia tốc a hướng lên => lực quán tính tác dụng lên con lắc hướng xuống

nên: g' = g + a = 4g =>[tex]T'=2\pi \sqrt{\frac{l}{g'}}=1s[/tex]

[tex]h=\frac{1}{2}at^2\Rightarrow t=\sqrt{\frac{2h}{a}}=10s[/tex]

vậy sau 10s đạt độ cao 1500m thì con lắc thực hiện 10 dao động.

828  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Các bài ôn thi khó (giúp mình nha ^^) vào lúc: 11:07:26 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là t1=2,2s và t2=2,9s. Tính từ thời điểm ban đầu t0=0s đến thời điểm t2 chất điểm đã đi qua vị trí cân bằng: a) 6 lần b) 5 lần c) 4 lần 3 lần

vận tốc bằng 0 khi vật ở biên => T =2(2,9-2,2)=1,4s
[tex]\frac{t_2}{T}=2,07=>t_2=2T+0,07T[/tex]

1T vật qua VTCB 2 lần => 2T qua 4 lần
mà 0,07T < T/4 nên vật không thể qua VTCB lần thứ 5

(vì t1 = 1,57T => t=o, vật ở gần biên)

=> đáp án C
829  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Các bài ôn thi khó (giúp mình nha ^^) vào lúc: 10:31:23 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Câu 5: Chu kỳ bán rã của Poloni (P210) là 138 ngày đêm có độ phóng xạ ban đầu là 1,67.10^14 Bq. Khối lượng ban đầu của Poloni là
a) 1g b)1mg c)1,5g d)1,4g

[tex]H_0=\lambda N_0=>N_0=2,87.10^2^1hat[/tex]

[tex]m_0=\frac{N_0}{N_A}.A=1g[/tex]

830  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Các bài ôn thi khó (giúp mình nha ^^) vào lúc: 10:25:46 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kỳ T, biên độ A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ là a)2A b) A/2 c) A/(căn 2) A.(căn 2)

ta có: [tex]k.l=k'.l'[/tex] , với l' = l/2 => k' = 2k

năng lượng bảo toàn: [tex]\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}k'A'^2\Rightarrow A'=\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]

831  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Các bài ôn thi khó (giúp mình nha ^^) vào lúc: 10:21:23 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Một con lắc đơn được treo tại trần của 1 toa xe, khi xe chuyển động đều con lắc dao động với chu kỳ 1s, cho g=10m/s^2, khi xe chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang với gia tốc3m/s^2 thì con lắc dao động với chu kỳ là: a)0,978s b) 1,0526s c) 0,9524s 0,9216s

góc lệch khi xe chuyển động với gia tốc a = 3m/s^2 là [tex]\alpha[/tex]

ta có: [tex]tan\alpha =\frac{ma}{mg}\frac{3}{10}\Rightarrow \alpha =16,699^0[/tex]

[tex]T'=T\sqrt{cos\alpha }=0,9786s[/tex]
832  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Dao động cơ vào lúc: 10:07:42 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

3/Con lắc lò xo treo vật m=100g,độ cứng k=100N/m.Kéo vật khỏi VTCB 2cm,rồi truyền vận tốc [tex] 20{\pi} cm/s [/tex] hướng xuống.Gốc tọa độ tại VTCB,chiều dương hướng xuống.Kể từ t=0,vật đi được quãng đường S=57,22cm mất bao lâu?
A.2,1      B.1,02     C.5,2      D.0,01
Mong thày cô cùng mấy bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn

mình chọn t=0 lúc truyền vận tốc
[tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=2\sqrt{2}cm[/tex]

ta thấy S = 20,23A = 5.4A + 0,23A

thời gian đi được 5.4A là 5T. giờ tính [tex]\Delta t[/tex] để đi được 0,23A=0,65cm nữa là xong, nhưng lẻ quá
sau khi đi được 20A thì vật quay về vị trí ban đầu, lúc này độ lớn li độ là 2cm.đ thêm 1 đoạn 0,65cm thì độ lớn li độ là 1,35cm. dùng đường tròn ta tính được góc quay được là [tex]61,53^0 - 45^0 = 16,53^0=0,2885rad[/tex] [tex]\Rightarrow \Delta t=\frac{0,2885}{\omega }=0,009183s[/tex]

vậy t = 5.T + 0,009183 = 1,0092s [tex]\approx[/tex]1,01s


833  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Dao động cơ vào lúc: 09:39:26 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
2/Một vật dao động điều hòa cứ trong mỗi chu kì thì có 1/3 thời gian vật cách VTCB không quá 10cm.Quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được trong [tex] \frac{T}{6} [/tex] là :
A.37,23cm     B.20cm      C.12cm     D.21,89cm

 cứ trong mỗi chu kì thì có 1/3 thời gian vật cách VTCB không quá 10cm => trong nửa chu kì thì thời gian vật cách VTCB không quá 10cm là T/6.

hai bên VTCB sẽ có 2 vị trí mà khoảng cách từ vật đến VTCB là 10cm =>thời gian từ VTCB đến mỗi vị trí đó là T/12 => 10=A/2 =>A = 20cm.

để vật đi quãng đường lớn nhất trong T/6 thì vật đi ngang qua VTCB, mỗi bên mất T/12

=> Smax = 2.A/2 = 20cm
834  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số dạng bài cực trị cần giải đáp vào lúc: 09:20:44 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn bạn, nhưng còn 1 ý nữa của phần 1/ là tìm C sao cho P max.

nếu ứng với C' nào đó để P max thì [tex]Z'_C=Z_L[/tex], từ pt (3) bạn sẽ tìm được Z'c =>C'
835  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: MN GIÚP E MẤY BÀI Ạ! vào lúc: 09:09:56 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
2) Chiếu một chùm sáng bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda=0,1027\mu m[/tex] qua Hydro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3[/tex] , biết [tex]\lambda_3=0,6563\mu m[/tex] , ứng với bức xạ đó. Năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức: [tex]E_n=-\frac{13,6}{n^2}(eV)[/tex] n=1,2,3... Giá trị của bước sóng [tex]\lambda_2[/tex] bằng?  đáp án: [tex]0,1216\mu m[/tex]
mình rất phân vân bài này, nhưng đưa ra cách giải mọi người xem sao, góp ý thêm nhe
năng lượng kích thích [tex]E = \frac{hc}{\lambda }=12,0953eV[/tex]

giả sứ e đang ở trạng thái cơ bản, khi nhận năng lượng thì lên mức n nào đó, theo tiên đề Bohr thì năng lượng hấp thụ bẳng hiệu giữa 2 mức: [tex]E=E_n-E_1[/tex] => n[tex]\simeq[/tex]
3

vậy Hidro phát ra 2 vạch trong laiman và 1 vạch trong banmer.theo thứ tự bước sóng như đề thì

[tex]\lambda _3=\lambda _3_2; \lambda _2=\lambda _2_1[/tex]

vậy còn [tex]\lambda _1[/tex] chính là [tex]\lambda _3_1[/tex], nhưng nó chỉ sắp sỉ bước sóng kích thích,vì n không tròn là 3. theo tiên đề Borh thì e hấp thụ photon nhảy tứ 1 lên 3, thì khi từ 3->1 sẽ phát ra bức xạ có bước sóng bằng với bước sóng kích thích.

 [tex]\lambda _3_1[/tex] bằng bước sóng kích thích thì dễ dàng tính được [tex]\lambda _2 = 0,1217\mu m[/tex]


836  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số dạng bài cực trị cần giải đáp vào lúc: 08:41:07 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mạch [tex]RLC[/tex] có C thay đổi.
2/Gọi [tex]C_1,C_2[/tex] là 2 giá trị sao cho [tex]P_1=P_2[/tex]. Tìm C sao cho P max.

[tex]P_1=P_2\Leftrightarrow RI_1^2=RI_2^2\Leftrightarrow Z_1=Z_2[/tex]

[tex]\left|Z_L-Z_C_1 \right|=\left|Z_L-Z_C_2 \right|\Leftrightarrow 2Z_L=Z_C_1+Z_C_2[/tex]

thay đổi C để [tex]P_m_a_x[/tex]=> cộng  hưởng: [tex]Z_L=Z_C[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_C=\frac{Z_C_1+Z_C_2}{2}[/tex]837  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số dạng bài cực trị cần giải đáp vào lúc: 08:35:45 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
Mạch [tex]RLC[/tex] có C thay đổi.
1/ Gọi [tex]C_1,C_2[/tex] là 2 giá trị sao cho [tex]U_{C_1}=U_{C_2}[/tex]. Tìm C sao cho
[tex]U_C[/tex] max
[tex]P[/tex] max, [tex]U_R[/tex] max

[tex]U_C=I.Z_C=\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}Z_C[/tex] (1)

khảo sát (1) ta thấy khi thay đổi C để [tex]U_C_m_a_x[/tex] thì: [tex]Z_C=\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}[/tex](2)

[tex]U_C_1=U_C_2\Leftrightarrow Z_C_1\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C_1)^2}}=Z_C_2\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C_2)^2}}[/tex]

đơn giản U 2 vế, bình phương và nhân chéo rút gọn ta được:

[tex]\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}=2\frac{Z_C_1Z_C_2}{Z_C_1+Z_C_2}[/tex] (3)

từ (2),(3) thì [tex]Z_C=2\frac{Z_C_1Z_C_2}{Z_C_1+Z_C_2}[/tex]
838  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp vào lúc: 04:24:12 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012

bài 5:đặt điện áp u=Uo*cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp.Uo,C,w,R không thay đổi còn L thay đổi.khi L=L1 và L=L2 thì điện áp hiệu dụng 2 cuộn cảm thuần bằng nhau.giữa L1 và L2 có biểu thức liên hệ là:?

đây nè bạn: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7796.0
839  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp vào lúc: 04:11:29 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 1:đặt điện áp u=75căn2cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch gồm tụ điện Co=100/pi microfara và hộp đen X mắc nối tiếp.X là đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R,L,Cmắc nối tiếp.khi w=100pi,dòng điện có biểu thức i=cos(100pi*t+pi/4).để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại thì w bằng?

thay đổi [tex]\omega[/tex] để công suất cực đại => cộng hưởng => X chứa L, R.
khi [tex]\omega =100\pi[/tex]:

i nhanh pha hơn u [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] => [tex]\frac{Z_C-Z_L}{R}=1[/tex]  (1)

[tex]Z^2=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=\frac{U}{I}=2.37,5^2[/tex]  (2)

(1),(2) => [tex]Z_L=62,5\Omega =>L=\frac{0,625}{\pi }H[/tex]

cộng hưởng=> [tex]\omega _0=\frac{1}{LC}=40\sqrt{10}\pi rad/s[/tex]

* nếu X chứa C, R vẫn thỏa i nhanh pha hơn u góc pi/4. nhưng để công suất cực đại thì C -> vô cùng


840  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 5 bài thi thử đại học cần giúp gấp vào lúc: 03:52:34 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2012
bài 2:nguồn O phát sóng cơ,dao động theo phương trình uo=2*cos(20pi*t+pi/3)mm.sóng truyền theo 1 đường thẳng từ O đến M với tốc đọ không đổi 1m/s.biết OM=45cm.trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm mà tại đó các phần tử dao động cùng pha với nguồn O?

1 điểm cách nguồn 1 khoảng d dao động cùng pha với nguồn nếu độ lệch pha giữa điểm đó với nguồn là số chẵn [tex]\pi[/tex], hay [tex]\frac{2\pi d}{\lambda }2k\pi \Rightarrow d=k\lambda[/tex]

ta có: 0 < d <45 => 0< k < 4,5

=> k = 1,2,3,4. có 4 điểm.

cách khác: ta thấy [tex]45cm=4,5\lambda[/tex]. cách O 1 khoảng [tex]\lambda[/tex] có 1 điểm dao động cùng pha O. cứ thế ta đếm được 4 điểm.Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.