Giai Nobel 2012
11:18:53 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »
796  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT ĐIỆN VÀ DAO ĐỘNG vào lúc: 07:19:21 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1: [tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}=10\pi rad/s[/tex]

[tex]A=\sqrt{x^2+(\frac{v}{\omega })^2}=6cm[/tex]

kéo vật ra xa VTCB đoạn 3cm rồi truyền vận tốc theo chiều dương=>vật bắt đầu dao động từ x=+3cm và theo chiều dương => đến lúc nén cực đại lần đầu tiên mất

t = T/6 + T/2 = 2/15 s

còn trường hợp thứ 2, là chọn biên +A ngay vị trí lò xo nén cực đại thì kết quả là t = T + T/6= 7/30 s. trường hợp này thì không có đáp án.

797  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG vào lúc: 02:41:15 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 3: giữa 2 VS cùng màu O, ta chọn 1 VS tại O. giữa chúng có 6VS của [tex]\lambda _2[/tex] => tại vị trí trùng VS của [tex]\lambda _2[/tex] có bậc là 7 =>[tex]7\lambda _2=k_10,56[/tex]

rút [tex]\lambda _2[/tex] đưa vào đk => k1=9 => [tex]\lambda _2=0,72\mu m[/tex]

[tex]\Rightarrow \lambda _3=0,42\mu m[/tex]

trong lần thí nghiệm thứ 2, tại vĩ trí cùng màu O thì: [tex]k_1\lambda _1=k_2\lambda _2=k_3\lambda _3[/tex]

[tex]\Rightarrow k_2=\frac{7}{9}k_1;k_3=\frac{4}{3}k_1[/tex]

để k2 và k3 nguyên thì k1 là bội số chung của 9 và 3. BSC nhỏ nhất chọn k1=9. đây cũng là vị trí cùng màu O và gần O nhất. => k2=7 ; k3= 12

giữa vị trí này và O có tất cả : 8+6+11=25 VS của 3 đơn sắc, trong khoảng này k có sự trùng VS của [tex]\lambda _1,\lambda _2[/tex] và của [tex]\lambda _2,\lambda _3[/tex] vì :

[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{9}{7};\frac{k_2}{k_3}=\frac{7}{12}[/tex]

còn [tex]\frac{k_1}{k_3}=\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}[/tex] => giữa có 2 vị trí trùng nhau của [tex]\lambda _1,\lambda _3[/tex]

vậy số VS đơn sắc = 25 -2.2 = 25 - 4 = 21 VS798  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG vào lúc: 02:11:23 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 2: ta có [tex]I=\frac{P}{Ucos\varphi }=\frac{40000}{9}A[/tex]


 [tex]H\geq 0,95[/tex] [tex]\Rightarrow [tex][tex]\Rightarrow P_h_a_o_p_h_i\leq 0,05P[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{P_h_a_o_p_h_i}{P}\leq 0,05[/tex]


với [tex]P_h_a_o_p_h_i=RI^2[/tex][tex]\Rightarrow R\leq 0,50625\Omega[/tex]799  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT ĐIỆN, SÓNG AS VÀ DAO ĐỘNG vào lúc: 01:54:17 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1:  khi 1 vật ở biên dương, 1 vật ở biên âm thì khoảng cách lớn nhất là 6cm. không lẽ đơn giản vậy sao
800  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: MN GIÚP MÌNH BÀI ĐIỆN vào lúc: 09:20:02 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
1) Đặt một điện áp xoay chiều [tex]u=U_{o}cos\omega t[/tex]  vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với R=r . Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB  vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là [tex]30\sqrt{5}V[/tex]  . Giá trị của U0 bằng:

A. 120 V.   
B. 60 V

Uam vuông Unb[tex]==> Z_{L}.Z_C=2R^2 (do R=r) [/tex]

[tex]Uam=Umb=30\sqrt{5}V===> 30\sqrt{5}=\frac{U.\sqrt{(R+r)^2 + Z_{L}^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}}[/tex]
[tex]==> 30\sqrt{5}=\frac{U.\sqrt{4R^2 + Z_{L}^2}}{\sqrt{4R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}[/tex]
[tex]Uam=Umb==> Zc^2- 2ZLZC=3R^2[/tex]

đề có gì đó không ổn , mình biến đổi và đi đến điều không ổn như sau

[tex]u_A_M[/tex] vuông pha [tex]u_N_B[/tex] => [tex]\frac{Z_L}{2R}(\frac{Z_L-Z_C}{R})=-1[/tex]

=> [tex]Z_LZ_C=2R^2+Z_L^2[/tex] (1)

[tex]U_A_M=U_N_B =>Z_A_M=Z_N_B=>3R^2+Z_L^2=(Z_L-Z_C)^2[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 3R^2=Z_C^2-2Z_LZ_C[/tex] (2)

thay (1) vào (2) => [tex]7R^2+Z_L^2=Z_C^2-Z_L^2[/tex] (3)

ta có: [tex]Z^2=4R^2+(Z_L-Z_C)^2[/tex]

thay vào => [tex]Z^2=7R^2+Z_L^2[/tex] (4)

(3),(4) => [tex]Z^2=Z_C^2-Z_L^2[/tex]=> [tex]Z_C^2=Z^2+Z_L^2 [tex]\Leftrightarrow U_C^2=U^2+U_L^2[/tex]


vậy U vuông với [tex]U_L[/tex], và Uc là cạnh huyền..
801  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc đơn + ĐXC vào lúc: 06:48:42 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
2/Mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB nối tiếp.Đoạn mạch AM gồm điện cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần [tex] R_0=60\Omega [/tex].Đoạn mạch MB gồm 1 điện trở R mắc nối tiếp với hộp kín X chứa 1 trong 2 phần tử :R hoặc C.Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=110V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là:50V và 60V.Giá trị của R và phần tử trong hộp kín X là:
A.R=12 ,tụ điện   B.R=72,tụ điện  C.R=12,cuộn cảm   D.R=72,cuộn cảm


ta có: [tex]\vec{U_A_B}=\vec{U_A_M}+\vec{U_M_B}[/tex]

mà theo số liệu thì: [tex]U_A_B=110V=50V+60V=U_A_M+U_M_B[/tex]

=>[tex]u_A_M[/tex] đồng pha [tex]u_M_B[/tex] => X k thể chứa R hoặc C 

802  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT SÓNG ÁNH SÁNG vào lúc: 11:30:45 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
3) Trong thí nghiệm Young, a=0,5mm, D=2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1=0,6\mu m, \lambda_2=0,4\mu m[/tex]. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là?

A. 7,2mm

B. 3,6mm

C. 2,4mm

D. 4,8mm

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn=> khoảng cách giữa VS trung tâm và VS cùng màu với nó và gần nó nhất.
tại vị trí trùng ta có: [tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda _2}{\lambda _1}=\frac{2}{3}=\frac{4}{6}=...[/tex]
để gần nhất chọn k1=2 => [tex]x_m_i_n=k_1\frac{\lambda _1D}{a}=4,8mm[/tex]
803  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT SÓNG ÁNH SÁNG vào lúc: 11:23:38 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
2) Trong giao thoa ánh sáng, [tex]a=2mm, D=1m[/tex]. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng [/tex]\lambda,[/tex] khoảng vân đo được là [tex]0,2mm[/tex]. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng [tex]\lambda' > \lambda [/tex]thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ [tex]\lambda[/tex] có 1 bức xạ của [tex]\lambda'.[/tex] Bức xạ [tex]\lambda'[/tex] có giá trị nào?

[tex]A. 0,48\mu m[/tex]

[tex]B. 0,58\mu m[/tex]

[tex]C. 0,52\mu m[/tex]

[tex]D. 0,6\mu m[/tex]
Mọi người giúp e 3 câu này với

[tex]\lambda =\frac{ai}{D}=0,4\mu m[/tex]

ta có: [tex]3\lambda =k\lambda '=>\lambda '=\frac{1,2}{k}[/tex]

[tex]\lambda '[/tex] từ 0,38 ->0,76[tex]\mu m[/tex] =>k=2 => [tex]\lambda '=0,6\mu m[/tex]
804  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Giải thích giúp em câu điện trong đề thi thử vào lúc: 11:16:55 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u = 220[tex]\sqrt{2}[/tex]
 cos(100πt)V (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở R = 100Ω, cuộn cảm thuần L = 318,3mH và tụ điện C = 15,92µF mắc nối tiếp. Trong một chu kỳ,
khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng
A. 20,0ms. B. 17,5ms. C. 12,5ms. D. 15,0ms.
 Các thầy giải kĩ câu này giúp em với 

bạn xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7147.0
805  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Trả lời: giúp điện xoay chiều vào lúc: 10:04:58 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4/pi H và mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  có thể thay đổi. Đặt vào hai đầu mạch AB một điện áp u = U0cos( wt) V. Khi  C = C1 = 10^-3/(2pi) F thì dòng điện trong mạch trễ pha pi/4  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB. Khi C = C2 =10^-3/(5pi)  F thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại là  100căn5 V. Giá trị của R là
 A. 50                    B. 40  .             C. 10  .               D. 20  .
mình sửa lại đề nhé

Khi C=C1 .Do i chậm pha so với u 1 góc [tex]\pi/4 ==> R=ZL-ZC1[/tex]
Do [tex]U_{cmax}[/tex] ==> uRL vuông pha u
[tex]ZC2=\frac{ZL^2+R^2}{ZL}[/tex]
[tex]==> \omega, R[/tex]
bài này không hiểu cho Ucmax làm gì?

e nghĩ để gây "nhiễu loạn" thêm khi cố gắng dùng [tex]U_C_m_a_x=U\frac{\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}[/tex]
806  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp điện xoay chiều vào lúc: 09:59:58 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4/pi H và mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  có thể thay đổi. Đặt vào hai đầu mạch AB một điện áp u = U0cos( wt) V. Khi  C = C1 = 10^-3/(2pi) F thì dòng điện trong mạch trễ pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB là [tex]\frac{\pi }{4}[/tex]
. Khi C = C2 =10^-3/(5pi)  F thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại là  100căn5 V. Giá trị của R là
 A. 50                    B. 40  .             C. 10  .               D. 20  .

ứng với C1 thì i trễ pha [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] so với u => [tex]R=Z_L-Z_C_1[/tex]

ứng với C2 thì Uc max => [tex]Z_C_2=\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}=\frac{(Z_L-Z_C_1)^2+Z_L^2}{Z_L}[/tex]

thay [tex]Z_L=\omega L;Z_C_1=\frac{1}{\omega C_1};Z_C_2=\frac{1}{\omega C_2}[/tex] vào trên ta được:

[tex]2(\frac{0,4}{\pi })^2.\omega ^4-3600\omega ^2+(\frac{2\pi }{10^-^3})^2=0[/tex]

=> [tex]\omega =100\pi rad/s[/tex] hoặc [tex]\omega =111 rad/s[/tex]

[tex]\omega =100\pi rad/s[/tex] => [tex]R=20\Omega[/tex]

[tex]\omega =111rad/s=>R=30\sqrt{2}\Omega[/tex]807  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha vào lúc: 09:24:02 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Cho hạt proton có động năng Kp= 1,8 MeV bắn phá hạt nhân Li (7,3) đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có cùng độ lớn vận tốc. Cho biết khối lượng các hạt mp= 1,0073u, mX= 4,0015u, mLi= 7,0144u, u=931 meV/c^2. Độ lớn vận tốc của mỗi hạt sinh ra sau phản ứng là a) 6,96.10^7m/s b) 8,75.10^6 m/s c) 5,9.10^6m/s  2,15.10^7m/s

năng lượng phản ứng: [tex]E=(m_p+m_L_i-2m_X)931=17,4097MeV[/tex]

mà [tex]E=2K_X-K_p=>K_X=7,80485MeV[/tex]

[tex]\Rightarrow v_X=\sqrt{\frac{2K_X}{m_x}}=\sqrt{\frac{2.7,80485}{4.931}}.c=19,42.10^6m/s[/tex]


808  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT LÝ 12 CẦN MN GIÚP vào lúc: 09:03:23 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
câu 38: khi e nhảy từ mức 3 về 2 thì [tex]\lambda _0=\frac{hc}{E_3-E_2}=\frac{hc}{\frac{E_0}{3^2}-\frac{E_0}{2^2}}=\frac{hc}{-5E_0/36}[/tex] (1)

khi e nhảy từ mức 2 về 1 thì [tex]\lambda=\frac{hc}{E_2-E_1}=\frac{hc}{\frac{E_0}{2^2}-\frac{E_0}{1^2}}=\frac{hc}{-3E_0/4}[/tex] (2)

rút hc từ (1) thay vào (2) được [tex]\lambda =\frac{5}{27}\lambda _0[/tex]


809  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT LÝ 12 CẦN MN GIÚP vào lúc: 08:53:40 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
câu 37:  tại t=0 thì [tex]x=-2\sqrt{2}cm[/tex], tại t=1s nghĩa là sau đó 1s = T/2 thì li độ của vật là [tex]x=+2\sqrt{2}cm[/tex] (sau nửa chu kì thì li độ và vận tốc của vật sẽ đổi dấu nhưng cùng độ lớn).

[tex]a=-\omega ^2x=-20\sqrt{2}cm/s^2[/tex]


810  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Câu Sóng ánh sáng cần giải đáp. vào lúc: 03:28:38 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song vào đỉnh của một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A=8 độ theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang .Một màn ảnh đặt cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang một khoảng bằng 4m .Biết rằng chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là nt=1,68 và đối với ánh sáng đỏ là nđ=1,61 .Bề rộng của vùng quang phổ thu được trên màn là :
A.2,24cm B.1,24cm C.0,391cm D.3,91cm

gọi O là điềm mà phương tia tới cắt màn ảnh, A là điểm tia ló đỏ cắt màn ảnh, B là điểm cắt của tia tím

bề rộng vùng quang phổ là AB = OB - OA = [tex]4tanD_t-4tanD_d[/tex]

với [tex]D_t=A(n_t-1)=5,44^0[/tex]

[tex]D_d=A(n_d-1)=4,88^0[/tex]

=> AB = 3,94cmTrang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.