Giai Nobel 2012
07:04:02 PM Ngày 22 Tháng Một, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »
61  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện xoay chiều vào lúc: 10:14:28 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2014
4.Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu một cuộn dây thuồn cảm L = 0,25/[tex]\pi[/tex] (H) thì biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây i = 4[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(100[tex]\pi[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/6) (A). Biểu thức dòng điện (theo A) khi đặt hiệu điện thế xoay chiều nói trên vào hai bản tụ của tụ điện có điện dung C = 31,8 [tex]\mu[/tex]F.


Mọi người giúp mình trả lời với.Ban đầu mạch chỉ có L, có i => [tex]u_L=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\pi /6+\pi /2)V[/tex]

Lúc sau mắc u này vô tụ C thì nó thành uC

nên [tex]i=100\sqrt{2}/Z_ccos(100\pi t-\pi /6+\pi /2+\pi /2)A[/tex]

62  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện xoay chiều vào lúc: 10:09:14 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2014

3.Điện áp hai đầu một cuộn dây thuồn cảm có tần số 50 Hz. Vào thời điểm t điện áp có giá trị là 100 V thì sau đó 5 ms cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2 A. Độ tự cảm của cuộn dây theo mH.


Mọi người giúp mình trả lời với.

Câu 3:   5ms = T/4 => [tex]u'^2=U_0_L^2-u^2=U_0_L^2-100^2[/tex]

                                      i' = 2A


u, i vuong pha => [tex]\left(\frac{i'}{I_0} \right)^2+\left(\frac{u'_L}{U_o_L} \right)^2=1[/tex]


với U0L = Io.ZL, thay vô thì vẫn 2 ẩn số,xem lại số liệu đề còn gì không.

63  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện xoay chiều vào lúc: 03:35:56 PM Ngày 14 Tháng Mười, 2014
1. Lần lượt mắc các tụ có điện dung C_1 và C_2 vào điện áp u = 150[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(2[tex]\pi[/tex]ft) (V) thì cường độ hiệu dụng qua chúng là 1,5 A và 1 A. Tính cường độ hiệu dụng qua mạch gồm C_1 mắc song song với C_2 khi sử dụng điện áp: u' = 150[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(4[tex]\pi[/tex]ft) (V).

2.Lần lượt mắc các tụ có điện dung C_1 và C_2  vào điện áp u = 300[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(2[tex]\pi[/tex]ft) (V) thì cường độ hiệu dụng qua chúng là 3 A và 2 A. Tính cường độ hiệu dụng qua mạch gồm C_1 và C_2 nối tiếp khi sử dụng điện áp:  u' = 300[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(4[tex]\pi[/tex]ft) (V).

Hai bài cùng loại, thầy giải bài 1 thôi.

Lúc đầu, tần số góc là w thì Zc1 = 100 Om, Zc2 = 150 Om

Lúc sau tần số góc là 2w => Z'c1 = 50 Om, Z'c2 = 75 Om

C1 nt C2 => Zcb = 50 + 75 = 125 Om   => I = U/Zcb = 1,2A
64  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: trắc nghiệm chương 1,2 cần giải đáp. vào lúc: 02:31:14 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2014
Copy bị vỡ font chữ hết sao trả lời được.
65  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Sóng cơ học vào lúc: 03:18:45 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2014

4.Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi. Vào một thời điểm nào đó 2 điểm M và N cách nhau một đoạn bằng 1/4 bước sóng có li độ lần lượt là 1,5 cm và -2 cm. Biên độ sóng tính theo cm là?

M, N vuông pha.

Nếu [tex]u_M=acos\omega t[/tex]  thì [tex]u_N=acos(\omega t+\frac{\pi }{2})=-sin\omega t[/tex]

Thay li độ hai điểm vào pt, chia hai pt => [tex]tan\omega t=\frac{2}{1,5}=>cos\omega t=0,6[/tex]

Thay coswt vào một trong hai pt => a = 2,5cm.


66  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Sóng cơ học vào lúc: 02:51:42 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
3.Một sóng ngang truyền đi theo phương trục Ox với vận tốc 2 m/s. Pt dao động tại O: [tex]u_O = sin (20\pi t - \pi /2)[/tex] (mm). Vào thời điểm t = 0,725 s thì một điểm M trên đường Ox, cách O một khoảng 1,3 m có trang thái chuyển động là?
A. qua VTCB theo chiều (+)  B. đến vị trí biên (+)  C. qua VTCB theo chiều âm  D. đến vị trí biên (-)


[tex]u_O=cos(20\pi t-\pi )mm=>u_M=cos(20\pi t-\pi -\frac{2\pi OM}{\lambda })mm[/tex]

Bạn thay t vào tìm li độ và vận tốc nhe.
67  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 2 câu hỏi về Dao đông điều hòa Khó vào lúc: 02:12:09 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
2/ một chất điệm  DDDH có tốc độ trung bình ứng với khoảng thời gian thế năng không quá 3 lần động năng trong một nửa chu kỳ là 519,6 cm/s . Tốc độ cực đại của dao động là
A  400cm/s           B 200cm/s           C 6.28cm/s         D 50 cm/s

Thế =3 Động thì [tex]x=+-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]

Khoảng thế năng không vượt quá 3 lần động năng thì [tex]\left|x \right|\leq \frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]
Trong nửa chu kì thì thời gian thế năng không vượt quá 3 lần động năng là 2.T/6 = T/3 và quãng đường trong khoảng thời gian này là [tex]A\sqrt{3}[/tex]

[tex]v_t_b=\frac{A\sqrt{3}}{T/3}=>\omega A=\frac{2\pi .v_t_b}{3\sqrt{3}}=628,3cm/s[/tex]

68  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 2 câu hỏi về Dao đông điều hòa Khó vào lúc: 02:02:56 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
1/ Một Con lác Lò Xo treo thẳng đứng có g=10m/s . Nâng vật lên tới vi trí lò xo ko bị biến dạng rồi truyền cho nó vân tốc v= 108,8cm/s(20pi Căn 3) theo phương thẳng đứng . thời gian nén t1= 1/3 chu kỳ . Hỏi Biên Độ A là bao nhiêu
A 4cm B 6cm C 10cm D 8Cm

Thời gian nén bằng 1/3T => thời gian dãn bằng 2/3T   => [tex]t_d_a_n=2t_n_e_n[/tex]    =>  [tex]A=2\Delta l[/tex]

Vậy truyền vận tốc tại vị trí có độ lớn li độ là [tex]\left|x \right|=\Delta l=A/2[/tex]   và [tex]\omega ^2=\frac{g}{\Delta l}=\frac{2g}{A}[/tex]

Thay vào: [tex]A^2=x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}=>A=8cm[/tex]
69  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Sóng cơ học vào lúc: 09:00:03 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
1.Sóng truyền trên một sợi dây với bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 16 cm. Khi chưa có sóng truyền qua thì 2 phần tử A và B trên dây cách nhau 4 cm. Biết biên độ sóng là 3 cm. Khoảng cách cực đại giữa 2 phần tử A và B trong quá trình sóng lan truyền là?

Bài này chế lại số của đề thi thử Lương Thế Vinh - Đồng Nai cách nay 2 năm.

[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\pi /2[/tex]

Vì 2 điểm dao động vuông pha =>Khoảng cách lớn nhất của hai điểm theo phương dao động là [tex]d_m_a_x=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}cm[/tex]

=> li độ mỗi điểm có độ lớn là [tex]3\sqrt{2}/2=1,5\sqrt{2}cm[/tex]

[tex]AB_m_a_x=2.\sqrt{2^2+(1,5\sqrt{2})^2}=5,83cm[/tex]70  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập đại cương dao động cơ. vào lúc: 08:33:32 AM Ngày 01 Tháng Mười, 2014
Điểm sáng S đặt trên trục chính của 1 thấu kính hội tụ tiêu cự f=12 cm cách thấu kính 18 cm.Cho S ddđh với T=2 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí lúc đầu.
Biên độ dao động là A=2cm.
Tính vân tốc tb của ảnh S' của S trong quá trình dao động:
a.1
b.4
c.2
d.8

Mong thầy cô và các bạn giúp em bài này, em cảm ơn ạ! 

1/f=1/d+1/d' ==> d'=36cm
vị trí vật cách VTCB trên trục là x = 2cos(pi.t)
vị trí ảnh cách VTCB trên trục là X = - x.d'/d= -4cos(pi.t)
vận tốc trung bình trong mấy chu kỳ đây, nếu là 1 chu kỳ ==> v=4.4/2=8cm/s

Bài này chắc tốc độ trung bình trong 1 chu kì. Chứ vận tốc trung bình sau nT bằng 0 mất.
71  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: trắc nghiệm chương dao động, sóng cơ cần giải đáp. vào lúc: 08:24:05 AM Ngày 01 Tháng Mười, 2014
1. Nếu biên độ tăng 2 lần và tần số tăng 3 lần thì năng lượng của dao động sẽ
a. tăng 18 lần b. tăng 12 lần         c. tăng 6 lần      d. tăng 36 lần
2. Nếu biên độ sóng tăng 2 lần và tần số giảm hai lần thì năng lượng sóng:
a. tăng hai lần  b. tăng 4 lần   c. giảm hai lần     d. vẫn không đổi
3. (1): khối lượng; (2) độ cứng lò xo; (3): chiều dài quỹ đạo; (4): vận tốc cực đại.
Cơ năng của con lắc lò xo phụ thuộc vào những yếu tố nào?
a. 1,2,4  b. 1,2    c. 2,3    d. 1,2,3,4
Ta có năng lượng trong dao động điều hòa: [tex]W=\frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}=\frac{1}{2}m(2\pi f)^{2}.A^{2}=\frac{1}{2}.m.4\pi ^{2}.f^{2}.A^{2}[/tex]
=>
1. Nếu A tăng 2 lần, f tăng 3 lần thì năng lượng tăng 32.22=36 (lần)
2. Nếu A tăng 2 lần, f giảm 2 lần thì năng lượng sóng không đổi
3. Đáp án d
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ
Câu 1, 2 đúng rồi.
Câu 3: Cơ năng con lắc lò xo tỉ lệ độ cứng k của lò xo và tỉ lệ với bình phương biên độ   => đáp án C.
72  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: con lắc lò xo 12 vào lúc: 01:56:21 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2014
1/3s = 5T/6 la ntn a

Em lấy t chia T là biết gấp mấy lần rồi.
73  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Khoảng thời gian trong sóng dừng vào lúc: 09:30:26 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2014

2.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 4 BC và f = 1/3 Hz. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C?

3.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 5 BC. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C?  


Mọi người giúp mình trả lời với.    


Bạn đã đăng loại bài tập này trong topic khác.

Dữ kiện bài bạn post lẻ về thời gian và biên độ so với đường tròn về mối liên hệ giữa khoảng cách từ một điểm trên dây tới nút gần nhất và biên cực đại.

Thầy giải bài 2, bài 3 tương tự

AB = 4BC  => AC = 3/4AB = [tex]3/4\frac{\lambda }{4}=\frac{3\lambda }{16}[/tex]

=> thời gian sóng truyền từ A đến C là 3T/16 tương ứng thời gian B dao động từ B ===> I như hình vẽ.

=> thời gian B đi từ I đến biên trên là T/4 - 3T/16 = T/16 :  ĐÂY CŨNG LÀ THỜI GIAN NGẮN NHẤT GIỮA HAI LẦN LI ĐỘ B BẰNG BIÊN ĐỘ C.

74  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: con lắc lò xo 12 vào lúc: 08:44:50 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2014
thầy cô các bạn giúp em
một con lắc lò xo dao động thẳng đứng theo phương trình x=8Cos(5bit-bi/6)cm,chiều dương hướng lên.lấy g=10m/s^2.trong khoảng gian từ t=0 đến   t=1/3 thì tỉ số thời gian lò xo nén và giãn là

T = 0,4s, [tex]\Delta l=4cm[/tex]

1/3s = 5T/6

t = 0: [tex]A\sqrt{3}/2;v>0[/tex]

Vẽ giản đồ đường đi  => thời gian nén: T/12 + T/6     ,  Thời gian dãn: T/12 + 2.T/4

=> Tỉ số = 3/7

75  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng khôn vào lúc: 02:03:14 PM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
Bài đăng sai quy định về cách đặt tên tiêu đề.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.