Giai Nobel 2012
11:43:44 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2020 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 94)
22/03/2020
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 93)
22/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 48)
21/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 47)
21/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 84)
17/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 83)
17/03/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
☞ THI THỬ THPT QG LẦN 5 MÔN VẬT LÝ 2020 - 21h00 NGÀY 4-4-2020 ☜

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »
286  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ vào lúc: 07:15:57 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2013
1.một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u=Uo.cos(wt) V. thay đổi điện dung của tụ điện để công suất  tỏa nhiệt trên cuộn dây đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 2Uo. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là:
A.3Uo[tex]\sqrt{2}[/tex]
B.3Uo
C.4Uo[tex]\sqrt{2}[/tex]
D.3Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]

C thay đổi để Pdmax => cộng hưởng => ZL = Zc

Uc = 2Uo = [tex]2U\sqrt{2}[/tex]  => [tex]Z_C=2\sqrt{2}Z=2\sqrt{2}r=Z_L[/tex]

[tex]U_d=\frac{U}{r}Z_d=\frac{U}{r}\sqrt{r^2+Z_L^2}=3\frac{U_0}{\sqrt{2}}[/tex]


287  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Tìm thời gian ngắn nhất từ khi vât dao động đến khi ... vào lúc: 08:00:36 PM Ngày 23 Tháng Mười, 2013
Tên bài viết sai quy định. Bạn đọc quy định đăng bài lại nhe.
288  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập về sóng(tt). vào lúc: 02:17:49 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2013
1. Hai loa nhỏ phát âm thanh giống nhau tạo thành hai nguồn sóng kết hợp [tex]S_1,\,S_2[/tex] cách nhau [tex]5\,m.[/tex] Chúng phát âm có tần số [tex]440\,Hz,[/tex] vận tốc truyền âm là [tex]v=330\,m/s.[/tex] Tại điểm [tex]M[/tex] người quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên khi đi từ [tex]S_1[/tex] đến [tex]S_2.[/tex] Tính khoảng cách [tex]S_1M?[/tex]

Gọi [tex]S_{1}M = d_{1}[/tex]
[tex]S_{2}M = d_{2}[/tex]
[tex]\lambda = \frac{v}{f} = \frac{330}{440} = 0,75 (m)[/tex]
Tại điểm M người quan sát nghe được âm to nhất khi đi từ [tex]S_{1}  đến S_{2}[/tex] => M dao động với biên độ cực đại
=> [tex]d_{2} - d_{1} = k \lambda[/tex]
và vì là âm đầu tiên => k = 1 => [tex]d_{2} - d_{1} = \lambda = 0,75[/tex] (1)
Mặt khác [tex]d_{2} + d_{1} = 5[/tex] (2)
Từ (1) và(2) giải hệ

Tớ lâu không làm sóng. Không biết là có đúng không nữa  

Tìm số vị trí nghe âm to nhất trên S1S2: [tex]-\frac{S_1S_2}{\lambda }<k<\frac{S_1S_2}{\lambda }[/tex]

<=> -6,6 < k <6,6

Âm to nhất đầu tiên  khi đi từ S1 đến S2 ứng với k = 6

d2 - d1 = 6.lamda

d2 + d1 = S1S2

=> d1 = 0,25cm.
289  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: bài tập giao thoa sóng cơ vào lúc: 03:02:01 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2013
2 nguồn sóng kết hợp A,B trên mặt thoáng của chất lỏng dao động theo phương trình uA=uB=4 cos(10[tex]\prod{}[/tex]t)
mm. Coi biên độ sóng không đổi tốc độ sóng 15 cm/s. 2 điểm M1, M2 cùng nằm trên 1elip nhận A,B làm tiêu điểm có AM1 trừ BM1=1 cm, AM2 trừ BM2=3,5 cm. Tại thời điểm li độ M1 là 3 mm thì li độ của M2 là

Mong các bạn và thầy cô giải đáp giùm cho , xin cảm ơn.

Đã có: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13289.0
290  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Xin giúp đỡ 3 bài điện xoay chiều khó! vào lúc: 09:11:15 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
Câu 3. Mạch điện xoay chiều, gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u tần số 1000Hz. Khi mắc 1 ampe kế A có điện trở không đáng kể song song với tụ C thì nó chỉ 0,1A. Dòng điện qua nó lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc  [tex]\pi[/tex]/6 rad. Thay ampe kế A bằng vôn kế V có điện trở rất lớn thì vôn kế chỉ 20 V, điện áp hai đầu vôn kế chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch  [tex]\pi[/tex]/6 rad. Độ tự cảm L và điện trở thuần R có giá trị:
        A.[tex]\sqrt{3}[/tex] /(40 [tex]\pi[/tex] )(H) và 150              B.[tex]\sqrt{3}[/tex] /(2[tex]\pi[/tex] )và 150     
        C.[tex]\sqrt{3}[/tex]/(40[tex]\pi[/tex] ) (H) và 90                  D.[tex]\sqrt{3}[/tex]/(2[tex]\pi[/tex] ) và 90       

*Mắc ampe kế song song tụ => mạch chỉ còn R, L.

phi = pi/6 => [tex]R=\sqrt{3}Z_L[/tex]

[tex]U=I.Z=0,1\sqrt{R^2+Z_L^2}=0,2\frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]

*Mắc vôn kế vào C, Uc = 20V.

uc chậm pha hơn u 30 độ => [tex]\varphi =-\frac{\pi }{3}=>\sqrt{3}R=Z_C-Z_L=>Z=2R[/tex]

U mạch không đổi => I = U/Z = [tex]\frac{0,1}{\sqrt{3}}[/tex]

=> Zc = [tex]200\sqrt{3}\Omega[/tex]

từ đây tìm được R = 150 ôm và ZL = [tex]50\sqrt{3}\Omega[/tex]  => ĐA: A

291  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Xin giúp đỡ 3 bài điện xoay chiều khó! vào lúc: 08:41:57 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2013
Câu 2. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L có thể thay đổi được. mạch điện được đặt dưới hiệu điện thế  u = Uocosωt, với U không đổi và ω cho trước.Khi thay đổi L thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng trên R và L có giá trị cực đại chênh lệch nhau 2 lần. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 đầu tụ điện có giá trị cực đại nào sau đây
   A.U[tex]\sqrt{3}[/tex]           B.[tex]\sqrt{2}[/tex]           C.U/3           D. U/2

Thay đổi L để URmax => cộng hưởng => URmax = U.

Thay đổi L để ULmax thì [tex]U_L_m_a_x=U\frac{\sqrt{R^2+Z_C^2}}{R}>U[/tex]

=> ULmax = 2URmax => [tex]Z_C=\sqrt{3}R[/tex]

Thay đổi L để Ucmax => cộng hưởng => Ucmax = Imax.Zc = [tex]\frac{U}{R}Z_C=U\sqrt{3}[/tex]


292  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp em 1 bài dao động tắt dần đơn giản! vào lúc: 01:48:08 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2013
Em có một bài toán này, không khó nhưng còn thắc mắc, nhờ thầy cô và các bạn hướng dẫn
Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, vật nặng m=100g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma
sát, với hệ số ma sát 0,1. Ban đầu vật có li độ lớn nhất là 10cm. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Tốc độ lớn nhất của vật khi qua vị trí cân
bằng là
A. 3,16 m/s; B. 2,43 m/s; C. 4,16 m/s; D. 3,13 m/s.
Em còn thắc mắc chỗ nào? Bài này đã có rất nhiều trên diễn đàn rồi. Đề thi ĐH 2010.
293  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: con lắc đơn trong điện trường vào lúc: 08:44:27 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
một con lắc đơn được tích điện đặt trong điện trường đều có phương thẳng đứng khi điện trường hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là 1,6s khi điện trường hướng lên thì chu ki dao động của con lắc là 2 s khi con lắc không đặt trong điện trường thì chu kì của con lắc đơn là


bài này cho đề như vậy em nghĩ là lập tỉ số giữa g1/g2 = 25/16 rồi suy ra g1= g+a và g2= g-a  nhưng làm đến đây thì bí không biết làm sao nữa


mong mọi người giúp em bài này 

g1 = g + qE/m

g2 = g - qE/m

g1/g2 = 25/16

=> 9g = 41.qE/m=> qE/m = 9/41.g

=> g1 = g + qE/m = 50/41.g

[tex]\frac{T}{T_1}=\sqrt{\frac{g_1}{g}}=>T=...[/tex]
294  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: con lắc đơn vào lúc: 08:31:23 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2013
con lắc đơn gồm dây mảnh dài 40 cm quả cầu kim loại nhỏ khối lượng 50 g được tích điện 10^-5 C. con lắc được treo trong vùng điện trường đều có phương
nằm ngang có cườn độ 5000 V/m lấy g=10 m/s2 vị trí cân bằng mới của con lắc tạo với phương ngang đứng một góc là ?
 

mọi người cho em hỏi bàn này phương ngang đứng là gì ạ  và em có được dùng công thức  [tex]tan\alpha =F/P[/tex] không ạ
mong mọi người giúp


Là em viết sai câu chữ chứ sao. Điện trường theo phương ngang rồi mà.  Ý đề hỏi tại VTCB mới, dây treo con lắc lệch một góc bao nhiêu so với phương thẳng đứng.
Dùng được công thức trên.
295  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều vào lúc: 01:34:36 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2013
Cho mạch điện RLC nối tiếp, điện áp 2 đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=80\sqrt{2} \cos 100 \pi t[/tex]. ĐIều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại là 100V. ĐIện áp 2 đầu giữa đoạn mạch RL bằng bao nhiêu ?
A, 100V
B, 200V
C, 60V
D, 120V

Nhờ mọi người giải kỹ giùm em ạ. Em tính thế nào ra có 12V

Khi C thay đổi để Ucmax thì [tex]U^2_C_m_a_x=U^2+U_R_L^2=>U_R_L=60V[/tex]
296  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp bài vật lí hạt nhân vào lúc: 09:25:26 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2013
Bài 2:Bắn hạt nhân anpha có động năng W anpha vào hạt nhân N (z=7,A=14) đứng yên ta có N+he -->O + p.biết m anpha=4.0015u; mp=1.0072u; mn=13.9992u:mo=16.9947:1u=931MeV/c^2.các hạt sinh ra có cùng vận tốc Động năng proton sinh ra có giá trị la bao nhiêu? a.Wp=1/48Wa ,b.Wp=1/81Wa,c. 1phần 62 d.1phần 45(đáp án b)

Hai hạt sinh ra cùng vận tốc nên [tex]P_\alpha =P_O+P_p[/tex]  (1)

và [tex]\frac{K_O}{K_p}=\frac{m_O}{m_p}=17[/tex]  (2)

Ta có: [tex]K_\alpha +W=K_O+K_p[/tex]  (3)

Năng lượng phản ứng W thì đã có khối lượng rồi.

Khai triển (1), kết hợp (2), (3) giải ra 133/7500. Không biết giải có nhằm gì không  .


297  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: bài dao động cơ vào lúc: 09:41:29 AM Ngày 26 Tháng Chín, 2013
vậy bài này thì sao ạ :cho i=8[tex](coswt)^{2}[/tex]
hỏi cường độ dđ hiệu dụng là bao nhiêu?
Bài này cũng có rất nhiều trên diễn đàn rồi.
Bạn hạ bậc, sẽ thấy có hai cường độ dòng điện, 1 không đổi, 1 xoay chiều.

[tex]I=\sqrt{I_1^2+I_2^2}[/tex]
298  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giao thoa sóng vào lúc: 06:26:16 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2013
Bài đăng sai quy định.
299  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Dao động tổng hợp. vào lúc: 06:48:44 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2013
Vì sao bạn Alexman113 đăng bài toàn những câu rất cơ bản, đã có công thức tính hết, mà bạn đăng rất nhiều lần như vậy rồi. Không biết nick của bạn có ai dùng không! Thật khó hiểu quá!
300  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: bài về mạch thu vô tuyến vào lúc: 06:43:35 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2013
Bạn nên đọc quy định đăng bài.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.