Giai Nobel 2012
11:49:28 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2020 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 94)
22/03/2020
Bảng tuần hoàn hóa học tốc hành (Phần 93)
22/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 48)
21/03/2020
Tương lai của tâm trí - Michio Kaku (Phần 47)
21/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 84)
17/03/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 83)
17/03/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
☞ THI THỬ THPT QG LẦN 5 MÔN VẬT LÝ 2020 - 21h00 NGÀY 4-4-2020 ☜

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »
106  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Tính thời gian và đường đi của dao động điều hòa vào lúc: 06:40:00 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2014
Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 7 cm và chu kì 1s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là :
A. 27 cm/s
B. 26,7 cm/s
C. 28 cm/s
D. 27,3 cm/s

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em xin cám ơn 

Bài này đã giải rất nhiều rồi, đề đại học 2014.

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21159.0

đáp án chính xác là 27 cm/s.
107  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc lò xo vào lúc: 08:16:12 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
2.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có giá tốc tự do g = [tex]10 m/s ^{2}[/tex], có độ cứng của lò xo k = 50 N/m. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4 N và 2 N. Tốc độ cực đại của vật là?

Mọi người giúp mình trả lời với.   

[tex]\Delta l=\frac{mg}{k}[/tex]

Lực kéo cực đại lên giá treo khi vật ở biên dưới, độ dãn cực đại bằng [tex]\Delta l+A[/tex]

Lực nén cực đại lên giá treo khi vật ở biên trên, độ nén cực đại là [tex]A-\Delta l[/tex]

Hai lực trên đều là lực đàn hồi =>[tex]\frac{k(\Delta l+A)}{k(A-\Delta l)}=4/2=2=>A=3\Delta l[/tex]

=> Vmax

108  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc lò xo vào lúc: 08:09:12 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
1.Con lắc lò  xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng.Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là 1,5 s; tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lượng vật khi nó ở vị trí thấp nhất là 76/75. Lấy g = [tex]\pi ^{2}[/tex] = [tex]10 m/s ^{2}[/tex]. Biên độ dao động của con lắc là? 

Thời gian vật đi từ cao nhất đến thấp nhất là T/2 => T = 3s => [tex]\Delta l=...[/tex]   (1)


[tex]\frac{F_d_h_m_a_x}{P}=\frac{k(\Delta l+A)}{mg}=76/75[/tex]

với [tex]k\Delta l=mg[/tex], thay vào trên => [tex]A=\frac{\Delta l}{75}[/tex]  (2)

từ (1), (2) => A


109  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa vào lúc: 06:59:07 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
Mọi người giải dùm mình mấy bài này 
5/ Trên trục x'Ox có hai điểm M1, M2 cùng dao động điều hòa với phương trình [tex]x1 = 4cos(\pi t)vàx2 = 8cos(\omega t + \frac{\pi }{3}) (cm)[/tex] . Khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm M1 và M2 có giá trị bằng
>>> DS: [tex]4\sqrt{3}[/tex]

Có công thức khoảng cách lớn nhất

[tex]d_m_a_x=\sqrt{A_1^2+A_2^2-2A_1A_2cos\Delta \varphi }=4\sqrt{3}cm[/tex]
110  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa vào lúc: 06:56:22 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
Mọi người giải dùm mình mấy bài này 

3/ con lắc đơn có chiều dài l dao động tại nơi có g = (pi)^2 (m/s^2). Nếu con lắc này dao động cưỡng bức điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực F= 40cos(pi.t) (N) thì con lắc dao động có biên độ cực đại. Tính chiều dài của con lắc >>> DS: 1(m)


Con lắc dao động biên cực đại nên tần số ngoại lực bằng tần số riêng => [tex]\omega _0=\pi =\sqrt{\frac{g}{l}}=>l=1m[/tex]
111  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc lò xo vào lúc: 08:30:43 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014
2.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng , khi vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 6 cm. Kích thích cho vật dao động điều hoà thì trong một chu kì khoảng thời gian lò xo dãn gấp 2 lần khoảng thời gian lò xo nén. Độ dãn lớn nhất của lò xo.

Mọi người giúp mình trả lời với.


Thời gian dãn bằng 2 lần thời gian nén thì A = 2.[tex]\Delta l[/tex] => [tex]A=12cm[/tex]

Độ dãn lớn nhất = A + [tex]\Delta l[/tex]   = 18cm


112  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc lò xo vào lúc: 08:19:53 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014
1.Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40 [tex]\pi[/tex] cm/s theo phương thẳng đứng. Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là?

Độ dãn lò xo khi vật ở VTCB là [tex]\Delta l=\frac{mg}{k}=1cm[/tex]

Để lò xo dãn 4 cm => kéo xuống 3 cm => độ lớn x = 3cm và có v = 40pi => A = 5cm

vị trí nén 1,5cm là vị trí có độ lớn li độ là A/2 => t = T/4 + T/12
113  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Tính thời gian và đường đi của dao động điều hòa vào lúc: 02:22:22 PM Ngày 15 Tháng Bảy, 2014
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong 1 chi kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 4m/s2 là T/3. Lấy [tex]\pi ^{^{2}}[/tex]=10. Tại thời điểm vật có tốc độ 10\pi cm/s thì gia tốc của vật có độ lớn là:
A. [tex]4\sqrt{2}[/tex] m/s2

B. 8 m/s2
C. [tex]4\sqrt{3}[/tex] m/s2


D. 2m/s2

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em xin cám ơn   

Gia tốc có độ lớn lớn nhất tại hai biên => T/3 = 4.[tex]\Delta t[/tex]  => [tex]\Delta t=T/12[/tex]

=> tại vị trí gia tốc có độ lớn 4m/s^2 thì [tex]\left|x \right|=\frac{A}{2}[/tex]

[tex]\left|a \right|=\omega ^2\left|x \right|=>\omega[/tex]

Có Omega, từ công thức độc lập thời gian bạn tìm được độ lớn gia tốc lúc v = 10/pi cm/s.


114  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc đơn vào lúc: 10:27:39 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm một sợi dây có khối lượng không đang kể, không dãn, có chiều dài A và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở có li độ góc anpha là bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp em!!

Thế năng con lắc đơn là thế năng trọng trường, gọi h là khoảng cách từ vật đến gốc thế năng đã chọn thì thế năng [tex]W_t=mgh[/tex]

Khi con lắc đơn lệch góc anlpha so với phương thẳng đứng, gốc thế tại VTCB thì [tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]


chiều dài là A thì bạn thay vô chỗ l.

[tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]

[tex]W_t=1/2 mgl\alpha ^2[/tex] từ công thức này mình có thể suy ngược lại công thức mgl(1-cos \alpha ) được ko ạ

Em suy ngược vậy để làm gì  ? Mấy công thức này là cơ bản về con lắc đơn rồi, xem cách chứng minh và bạn tự làm lại một vài lần rồi thuộc luôn, khỏi lăn tăn nhiều nữa hén  .
115  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc đơn vào lúc: 09:22:25 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Con lắc đơn gồm một sợi dây có khối lượng không đang kể, không dãn, có chiều dài A và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở có li độ góc anpha là bao nhiêu?
Mong thầy cô và các bạn giúp em!!

Thế năng con lắc đơn là thế năng trọng trường, gọi h là khoảng cách từ vật đến gốc thế năng đã chọn thì thế năng [tex]W_t=mgh[/tex]

Khi con lắc đơn lệch góc anlpha so với phương thẳng đứng, gốc thế tại VTCB thì [tex]W_t=mgh=mg(l-lcos\alpha )=mgl(1-cos\alpha )\simeq \frac{1}{2}mgl\alpha ^2[/tex]


chiều dài là A thì bạn thay vô chỗ l.
116  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc lò xo vào lúc: 08:39:59 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Các bài này bạn search là có hết rồi, search ngay chỗ " Tìm là có". Cái này nên làm trước khi post bài, sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn rất nhiều.
117  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Vài bài tập ví dụ về DĐĐH vào lúc: 08:31:56 AM Ngày 14 Tháng Bảy, 2014
Mời mọi người "nếm" thêm bài nữa:
Con lắc lò xo DĐĐH khi gia tốc a=
A. 2x2    B. -2x    C. -4x2      D. 4x

Bạn nên dùng từ lịch sự, diễn đàn có rất nhiều thầy cô, các anh chị học sinh đã học xong 12. Topic bạn bị khóa.
118  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: phân biệt li độ và tọa độ trong dđđh? nhờ mn giải đáp vào lúc: 09:48:46 AM Ngày 10 Tháng Bảy, 2014
cơ bản là câu hỏi như tag trên thôi, mình không rõ khi bài yêu cầu tình một đại lượng khi vật qua tọa độ (li độ) thì thế nào? có phải đổi từ li độ sang tọa độ...nói chung là mình thấy khó hiểu, mọi người giúp nhé. tks!

Xét về độ lớn: tọa độ là khoảng cách từ vật đến gốc tọa độ.
                         li độ là khoảng cách từ vật đến VTCB
Khi chọn VTCB ngay gốc tọc độ O thì tọa độ và li độ là một.

Khi VTCB không trùng gốc tọa độ O thì tọa độ và li độ khác nhau, ví dụ như pt: [tex]x=6cos(\omega t+\frac{\pi }{2})+1[/tex]  (cm)
=> đặt [tex]X=x-1=6cos(\omega t+\frac{\pi }{2})[/tex]

tạiVTCB: li độ X = 0 => x = 1cm  =>VTCB cách gốc tọa độ O là 1cm.


119  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Tổng hợp hai dao động vào lúc: 04:20:43 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
1.Hai dao động điều hoà (1) và (2) cùng phương ; cúng biên độ ; cùng tần số và lệch pha nhau π/2. Tại một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x_1 = 2√3 cm, còn dao động (2) có li độ x_2 =2√3 cm. Biên của dao động tổng hợp của hai dao động trên. 

2.Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động có pt lần lượt là x_1= 3 cos(2πt/3 - π/2) và x_2= 3√3 cos(2πt/3) (x_1 và x_2 tính bằng cm, và t tính bằng s). Tại các thời điểm x_1 và x_2 li độ của dao động tổng hợp là?

3.Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ 6 cm và trễ pha hơn dao động tổng hợp là π/2. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ bằng 9cm. Biên độ dao động thứ hai là? 

Mọi người giúp mình trả lời với.

Câu 1: Hai dao động vuông pha dùng công thức độc lập thời gian giống 1 câu ở trên, chú ý A1 = A2 nên trong phương trình chỉ có 1 nghiệm.

Câu 2: chưa rõ ràng.

Câu 3:
x2 = A1 = 6m, ta có: x = x1 + x2 => x1 = 3cm
x và x1 vuông pha => [tex]\frac{x^2}{A^2}+\frac{x_1^2}{A_1^2}=1=>A=..[/tex]  và [tex]A_2^2=A^2+A_1^2=>A_2=...[/tex]120  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Tổng hợp hai dao động vào lúc: 09:40:43 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
1.Hai dao động điều hoà có pt lần lượt x_1 = A_1 cos(ωt); x_2 = 2,5V3 cos(ωt + φ_2) cm. Biết dao động tổng hợp có biên độ 2,5 cm và A_1 có giá trị lớn nhất  có thể có. Giá trị của φ_2?   

Em vẽ giản đồ vecto tổng hợp dao động ra. Dùng công thức hàm cos trong tam giác, gọi beta là góc đối diện cạnh A1 thì

[tex]A_1^2=2,5^2+3.2,5^2-2.2,5.2,5\sqrt{3}.cos\beta[/tex]

để A1max thì [tex]\beta =90^0[/tex]

từ đó e sẽ tìm được các góc còn lại.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.