Giai Nobel 2012
12:44:21 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
721  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: lý dao động điều hòa 12 vào lúc: 09:58:20 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
x=10cos(IIt+II)
722  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: CÁC BẠN GIÚP MÌNH BÀI QUANG ĐIỆN NÀY VỚI. vào lúc: 09:14:48 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
đề có vấn đề hay gì ấy nhỉ
hc/lamda1=A+eUh1
2hc/lamda1=A+eUh2--> hc/lamda1=e(Uh2-Uh1)-->
Đề phải cho biết A mới tìm được mối liên hệ chứ nhỉ??
Dùng ánh sáng có bước sóng lamda1=klamdao,thì HDT hãm là Uh.Nếu chiếu as có bứơc song lamda2=K'lamdao thì HDT hãm có giá trị là : Từ đó mới biết được Uh1=K''Uh chứ
"Ảo tung chảo " Shocked
723  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: đề thi thử đại học : Dao động cơ :các bạn giúp mình với . vào lúc: 08:58:59 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
ủa đây là con lắc lò xo hay con lắc đơn vậy bạn
724  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử vào lúc: 07:42:13 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Câu 6: Một tế bào quang điện có giới hạn quang điện [tex]\lambda_0=0,66\mu m[/tex], chiếu bằng AS trắng có bước Sóng    [tex]0,4\mu m<=\lambda<=0,76\mu m[/tex]. Tìm hiệu điện thế giữa A và K để triệt tiêu quang dòng điện.
A. [tex]U_{AK}>-1,223(V)[/tex]      B. [tex]-0,2476>U_{AK}>-1,223(V)[/tex]
C. [tex]U_{AK}<-1,223(V)[/tex]      D. [tex]-0,2476>U_{AK}[/tex]
Để xảy ra hiện tượng quang điện thì [tex]\lambda[/tex][tex]\leq[/tex][tex]\lambda o[/tex]
Theo công thức Enstein,ta có: e=A+Wdmax mà Wdmax=eUh -->hc(1/[tex]\lambda[/tex]-1/[tex]\lambda o[/tex])=eUh --->Uh=1,223V (với [tex]\lambda[/tex]=0,4[tex]\mu[/tex]m)
Vì [tex]\lambda[/tex]=[tex]\lambda o[/tex]=0,66[tex]\mu[/tex]m-->Uh=0
để dòng quang điện triệt tiêu thì Uak<Uh<0 -->Uak<-1,233V --> đáp án C725  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giao thoa ánh Sáng 1 vào lúc: 07:20:30 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Đây là một Số bài giao thoa ánh Sáng của Tiennguyen, mong các thầy/cô giải giúp:

1.Trong TN Y-âng về giao thoa ánh Sáng đơn Sắc với hai khe Sáng cách màn quan Sát 1,375m thì tại điểm M trên màn ta quan Sát được vân Sáng bậc 5. Để quan Sát được vân tối thứ 6 tại điểm M nói trên thì phải tịnh tiến màn theo phương vuông góc với nó một đoạn bằng bao nhiêu?

2.  Trong Tn Y-âng về giao thoa ánh Sáng, khi chiếu vào các khe ánh Sáng đồng thời 2 ánh Sáng đơn Sắc có bước Sóng lamda 1 và lamda 2, ta quan Sát được trên màn hai hệ vân giao thoa với các khoảng vân lần lượt là i1= 0,3mm và i2= 0,2mm. Tìm khỏng cách từ vân Sáng trung tâm đến vân Sáng gần nhất cùgn màu với nó.

3. Trong TN Y-âng, nguồn Sáng phát ra 2 bức xạ có bước Sóng lần lượt là lamda 1 = 0,5 micromet và lam da 2 = 0,75micromet. Xét tại điểm M là vân Sáng bậc 6 ứng với bước Sóng lamda 1 và tại N là vân Sáng bậc 6 ứng với bước Sóng lamda 2 ( M, N ở cùng phía đới với tâm O) Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân Sáng?
Câu1.Ta có xM=K[tex]\lambda[/tex]D/a=5[tex]\lambda[/tex]D/a
để tại M là vân tối thứ 6 thì xM=(k+1/2)[tex]\lambda[/tex](D+-x)/a
-->5D=5,5(D+-x)-->-0,5D=-x -->x=0,6875m (dịch chuyển lại gần )
Câu2.
Bài này tính i chung Ta tính BSCNN của i1 và i2 , --> itrung =khoảng cách từ Vân Tt->vân sáng gần nhất=0,6m


726  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử vào lúc: 12:49:55 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2012
Câu 7:Electron chuyển động từ catốt sang anốt với UAK = 1,5V, khi đập vào anốt có động năng 3,2.10^-19J. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện có giá trị:
A.3,2.10^-19J.          B.5,6.10^-19J.              C.2,4.10^-19J.              D.0,8.10^-19J
Câu 8: Chiếu các bức xạ có tần Số f , 2f , 3f vào catot của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện tương ứng là v , 2v , kv . Giá trị của k là
A. 3            B. căn{7}             C. căn{5}                D. 4
7.Ta có:Wd -Wdmax=eUAk-->Wdmax=Wd-eUAk= 8.10^-20J-->Da D
Câu8.
hf=A+1/2mv2
h2f=A+2mv2(**)
h3f=A+1/2m(kv)2(***)
Lấy (**)-(*) ta có hf=3/2mv2(1)
Lấy (***)-(**) ta có hf=mv2(1/2k-2)(2)
1 chia 2 thì được: K2=7 --> K =căn 7
727  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử vào lúc: 11:03:17 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 7: Chiếu vào tế bào quang điện một bức xạ có tần Số f thì hiệu điện thế hãm là U1, khi tăng tần Số chiếu Sáng thêm 18.10^{14}(HZ) thì hiệu điện thế hãm tăng giảm bao nhiêu so với hiệu điện thế hãm ban đầu.
A. tăng 7,453V           B. Giảm 7,453          C. Giảm 3,7265V             D. Tăng 3,7265V
Ta có hf=A+eUh1(1) ;h(f+18.1014)=A+eUh2(2)
(2)-(1)<--->h(f+18.1014-f)=e(Uh2-Uh1)--->Uh2-Uh1=6,625.10 -34*18.10 14 /1,6.10 -19=7,453125V-->Uh2 Sẽ tăng
Bạn làm đúng rồi dữ liệu nhầm
728  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử vào lúc: 10:18:20 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu2.Đoạn mạch AB gồm biến trở R thay đổi từ 0 đến 100,tụ C có điện dung thay đổi được và cuôn cảm có L=1/II(H) mắc nối tiếp.Đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều u=200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100IIt).Điều chỉnh C đến giá trị Co khác không thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng U_{RC} không phụ thuộc vào  R khi thay đổi giá trị của R.Giá trị của Z_C và U_{RC} lần lượt là :
A.100,110        B.50,220              C.100,220             D 50,110
[tex]U_{RC}[/tex] không phụ thuộc R khi [tex]U_{RC}=U_{AB}=200V[/tex]
[tex]==> Z_{RC}=Z ==> R^2+Z_C^2=(Z_L-Z_C)^2+R^2 [/tex]
[tex]==> Z_C^2=(100-Z_C)^2 ==> 2Z_C=100 ==> Z_C=50\Omega[/tex]


tại sao Urc không phụ thuộc vào R thì Urc=U ạ em không hiểu .Thầy có thể giải thích rõ hơn không ạ
729  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.2: Sóng cơ vào lúc: 09:56:44 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
3 phải không thầy ngulau
730  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Điện xoay chiều trong đề thi thử vào lúc: 06:50:50 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu1.Đặt điện áp xoay chiều vào đầu mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được.Khi L=Lo=2/II thì công suất của mạch là Po,khi L=L1=1/II và L=L2=3/II thì công suất của mạch có cùng giá trị P.Khi L =L3=3/2II thì công suất của mạch là P'.So sánh đúng quan hệ về các công suất là
A/Po=P=P'          B/Po>P=P'      C/Po>P>P'        D/Po>P'>p
Câu2.Đoạn mạch AB gồm biến trở R thay đổi từ 0 đến 100,tụ C có điện dung thay đổi được và cuôn cảm có L=1/II(H) mắc nối tiếp.Đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều u=200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100IIt).Điều chỉnh C đến giá trị Co khác không thì thấy hiệu điện thế hiệu dụng Urc không phụ thuộc vào  R khi thay đổi giá trị của R.Giá trị của ZCo và Urc lần lượt là :
A.100,110        B.50,220              C.100,220             D 50,110
Câu3.Đoạn mạch AB gồm điện trở R nối tiếp với tụ C và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp hai đầu các đoạn mạch có tần số là f1=40Hz,f2=50Hz,f3=90Hz lần lượt là:Ur=Uocos(w1t+phi1),uR=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(w2t+phi2),uR=Uocos(w3t +phi3).Biểu thức đúng là
A.U<Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]      B.U=Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]      C.U>Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]    D.U[tex]\leq[/tex]Uo/[tex]\sqrt{2}[/tex]
Câu4.Cho mạch điện gồm cuôn dây nối tiếp với tụ C.Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoaay chiều ổn định u=48[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(wt)V.Dùng vôn kế để đo điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện thì thấy chỉ số của chúng lần lượt là 60V và 36V.Cho C thay đổi thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị cực đại là:
A.60V       B.96[tex]\sqrt{2}[/tex]V        C.64[tex]\sqrt{2}[/tex]V          D. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]V

731  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Sóng cơ vào lúc: 06:30:36 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu1.Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có pt sóng tại nguồn là Uo=Acos(wt)cm.Một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t=T/2 có ly độ Um=2cm .Biên độ sóng  A là:
A.4/căn3           B.2 căn3               C 2cm             D 4cm
Ta có độ lệch pha[tex]\varphi[/tex]=2IIx/[tex]\lambda[/tex]=2II/3
-->PT sóng tại M: Um=Acos(wt-2II/3) <-->2=Acos(II-2II/3)-->A=4 .Em ra 4 mà sao ĐA là 4/ căn 3 .Các thầy giải thích giùm em với
Câu2.
Đầu B của một sợi dây đàn hồi căng ngang dao đông điều hòa với phương thẳng đứngtheo Pt Ub=4cos(10IIt-II/2).Biết rằng sau khoảng thời gian t=T/6 điểm M cách đầu B 4cm có ly độ 2cm.Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A.1,2m/s       B.2,4m/s      C.3,6m/s    D.4,8m/s
Câu3.Xét sóng dừng trên dây dài 1m có 2 đầu cố định.TRên dây có 5 bụng sóng dao động với biên  độ cực đại là Amax=2cm.Biên độ của điểm M cách đầu dây 40cm là
A.1cm       B 0              C 2          D căn 3
Câu4.Hai nguồn phát sóng kết hợp S1,S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 30cm phát ra 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số f=50Hz và pha ban đầu bằng 0.Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 6m/s.Những điểm nằm trên  đường trung trực của S1S2 mà sóng tổng hợp tại đó luôn dao động ngược pha với sóng tổng hợp tại trung điểm O của S1S2,cách O một khoảng nhỏ nhất bằng:
A.3 căn6            B 4 căn 6             C 5 căn 6     D 6 căn6
732  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.2: Sóng cơ vào lúc: 12:43:57 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 100(cm) dao động ngược pha, cùng chu kì T = 0,1s. Biết tốc độ truyền Sóng trên mặt chất lỏng v= 3m/S. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B. Để tại M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn nhỏ nhất bằng?

lamda=Tv=0.3m=30cm
Để tại M có dao động với biên độ cực tiểu thì MA-MB=klamda (A,B là 2 nguồn ngược pha)
Để M cách B một đoạn nhỏ nhất thì k=? -->MA-MB=k.30cm-->MA=k.30+MB
Dùng pitago-->MA2=MB2+AB2-->MB
Em vướng chỗ này thầy ngulau giúp em với
733  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012 - P1: Dao động cơ vào lúc: 12:25:09 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Câu 4: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5 % so với lần đầu do Sự hấp thụ của môi trường truyền âm.Biết I0 = 10-12 W/m2, Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là
A. 102 dB              B. 107 dB                  C. 98 dB                 D. 89 dB

truyền 1m năng lượng giảm 5%-->truyền 6m thì giảm 5%.6=30%
Vậy công suất còn lại=70%<-->P'=0,7P=7
Mà I'=P'/4IIR2=0.0157/144II
Vậy L'=10logI'/Io=101,89=102dB
734  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.6: Hạt nhân vào lúc: 12:22:47 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2012
Độ px trong 1cm3 là 0,53bq ,Gọi V là thể tích máu của người
Ta có H=H0.2 -t/T=3174,8Bq
Vậy độ phóng xạ của V máu người =Độ px sau 5h/Độ px trong 1cm3=5990Bq-->V DA A đúng không thầy trieubeo
735  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.5: Lượng tử vào lúc: 07:28:20 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng  
E1 = EM - EK
Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh Sáng đơn Sắc mà các photon có năng lượng  
E2 = EM - EL
Hỏi trong trường hợp nào ta Sẽ thu được vạch quang phổ ứng với Sự chuyển từ mức EM về mức EL của các nguyên tử hiđrô?
A. trong trường hợp 1 thì không, trường hợp 2 ta thu được vạch quang phổ nói trên
B. trong cả hai trường hợp ta đều thu được vạch quang phổ nói trên
C. trong trường hợp 1 ta thu được vạch quang phổ nói trên, trường hợp 2 thì không
D. trong cả hai trường hợp ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên

Câu 2: Một chùm tia đơn Sắc khi được truyền trong chân không có bước Sóng lamda và năng lượng một photon của chùm là E. Khi truyền trong một môi trường trong suốt khác, bước Sóng của chùm tia đơn Sắc đó là lamda/căn2  thì năng lượng của mỗi phôton khi đó là
A.lamda/2     B.E/2    C.E/căn2          D. E

Câu 3: Một phôtôn có năng lượng E , truyền trong một môi trường với bước Sóng lamda . Với h là hằng Số Plăng, c là vận tốc ánh Sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là?

Câu1. đáp án A
Câu2.E=hc/lamda,E'=căn2hc/lamda -->E'/E=căn2-->E'=Ecăn2 (sai chỗ nào các thầy chỉ em với)
Câu3.Chiết suất tuyệt đối của 1 môi trường bằng 1
Vậy n=E[tex]\lambda[/tex]/hc
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.