Giai Nobel 2012
08:54:41 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
691  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.6: Hạt nhân vào lúc: 10:19:38 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Câu 5: Một mẫu chất có độ phóng xạ ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex] là [tex]H_{1}=10^{5}[/tex] Bq và thời điểm [tex]t_{2}[/tex] là [tex]H_{2}=2.10^{4}[/tex] Bq, chu kỳ bán rã của mẫu chất là T = 138,2 ngày. Số hạt nhân của mẫu chất đó bị phân rã trong khoảng thời gian [tex]t_{2}-t_{1}[/tex] là:

A. [tex]1,387.10^{14}[/tex]                 B. [tex]1,378.10^{14}[/tex]  

C. [tex]1,378.10^{12}[/tex]                 D. [tex]1,837.10^{12}[/tex]

(Trích 40 đề Bùi Gia Nội 2010)
Ta có H1=[tex]\lambda[/tex]N1,H2=[tex]\lambda[/tex]N2
-->N1=H1/[tex]\lambda[/tex],N2=H2/[tex]\lambda[/tex]
Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng t=t2-t1 bằng  N1-N2=(H1-H2)/[tex]\lambda[/tex]=T(H1-H2)/ln2
Thế số -->dentaN=1,387.1012 (với T=138,2*24*3600 s)
692  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Ánh sáng, điện cần sự giúp đỡ vào lúc: 10:02:31 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Bài 4: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R = 100[tex]\Omega[/tex], một tụ điện có điện dung C và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = [tex]\frac{1}{\pi }(H)[/tex]. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có biểu thức [tex]u = U\sqrt{2}cos2\pi ft[/tex], trong đó U = const còn f thay đổi được. Khi thay đổi tần số f tới giá trị f1 = 50Hz hoặc f2 = 200Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có cùng một giá trị hiệu dụng. Điện dung C của tụ điện là
A. [tex]\frac{10^{-4}}{4\pi }(F)[/tex]          B. [tex]\frac{10^{-3}}{2\pi }(F)[/tex]          C. [tex]\frac{10^{-4}}{2\pi }(F)[/tex]          D. [tex]\frac{10^{-3}}{8\pi }(F)[/tex]
Thay đổi f để I có cùng giá trị hiệu dụng -->f=[tex]\sqrt{f1f2}[/tex]=100Hz
-->w=200II mà w=1/[tex]\sqrt{LC}[/tex]-->C =10-4/4II

693  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Ánh sáng, điện cần sự giúp đỡ vào lúc: 09:46:16 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Bài 1: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 130cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 5Hz, vận tốc truyền sóng v = 150 cm/s. Gọi M là điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với S1S2 tại S1 ở đó dao động với biên độ cực đại. Đoạn S1M có giá trị nhỏ nhất là
A. 10,42cm          B. 9,63cm          C. 12,24cm          D. 15,36cm


Ta có :lamda=30cm
M dao động với biên độ cực đại -->MS2-MS1=klamda

Xét số cực đại trên S1S2: -S1S2/lamda<K<S1S2/lamda <-->-4,3<k<4,3
-->để MS1 min thì k=4 -->MS2=120+MS1

Dùng pytago cho tam giác MS1S2 --> (120 +MS1) 2=S1S2 2 +MS12
-->240MS1=2500-->MS1=10,42cm
694  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Lý hạt nhân vào lúc: 09:33:05 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Thầy/Cô và cách bạn giải giúp em bài này:
1. 1 nguồn phóng xạ nhân tại vửa được tạo thành có chu kỳ bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn mức phóng xạ an toàn cho phép 64 lần, thời gian tử lúc có nguồn phóng xạ này đến khi có thể bắt đầu làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là:
A. 6 giờ               B. 12 h.               C. 24h.                D.32h
2. Bộ phóng xạ bêta (-) của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt, biết chu kỳ bán rã của C (có số khối A =14) bằng 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ khoảng
A. 1200 năm          B. 2000 năm                 C. 2500 năm               D. 1803 năm.
1.T=2h
TA có H=Ho/64
Mà H=Ho* 2-t/T<-->1/64=2-t/T-->6=t/T-->t=12h
2.H=0,8Ho <-->0,8=2-t/T-->log2(0,8)=-t/T --->t=1803 năm
695  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Đề thi Hải Dương vào lúc: 12:31:23 AM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Cho mình hỏi là đi heets A phải là T/6 thì mớilà ngắn nhất chứ
Xin lỗi bạn nha đọc ko kỹ
thời gian nhỏ nhất để vật đi được một quảng đường nhất định cũng giống như quảng đường vật đi được lớn nhất trong thời gian đã cho--> Smax=2Asindenta[tex]\varphi[/tex]/2=A
-->sindenta[tex]\varphi[/tex]/2=sinII/6 -->denta[tex]\varphi[/tex]=II/3
-->dentat'=denta[tex]\varphi[/tex]/w =T/6
-->dentat=T+T/6=7T/6=7/3-->T=2s-->w=II -->a=0,25m/s2


696  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Đề thi Hải Dương vào lúc: 11:58:33 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Câu 27: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp A và B đặt cách nhau 20 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là: uA = Acos(50πt) (cm) và uB = Acos(50πt + π) (cm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình chữ nhật với BC = 15 cm. Số vân cực đại có trong khoảng AC là
A. 2   B. 4   C. 3   D. 6

2 nguồn Ab lệch pha nhau II -->SỐ điểm cực đại sẽ đựơc tính bằng ct: AA-AB/[tex]\lambda[/tex] -1/2[tex]\leq[/tex]K[tex]\leq[/tex]CA-CB/[tex]\lambda[/tex] -1/2
[tex]\lambda[/tex]=v/f=8cm. ABCD là hình chữ nhật -->AC=25
thế vào ct trên: (0-20)/8 -1/2[tex]\leq[/tex]k[tex]\leq[/tex](25-15)/8 -1/2<--->-3[tex]\leq[/tex]
K[tex]\leq[/tex]0,75 (K nguyên)-->K= -3,-2,-1,0
-->ĐA B
697  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Đề thi Hải Dương vào lúc: 11:41:43 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Câu 24: Cho một vật dao động điều hoà với biên độ A = 5 cm. Cho biết khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi quãng đường 25 cm là  7/3 s. Lấy pi2 = 10. Độ lớn gia tốc của vật khi đi qua vị trí có động năng gấp 3 lần thế năng là
A. 0,5 m/s2   B. 0,25 m/s2   C. 1 m/s2      D. 2 m/s2

Ta có S=25cm =4A+A
Mà thời gian vật đi quãng đường 4A là T -->đi hết A thì T/4
-->5T/4=7/3-->T=28/15s->w=15II/14
Khi Wd=3Wt -->x=A/2 (mối liên hệ giữa Wd,Wt,W để tìm)
-->a=w2*x-->KQ
698  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Đề thi Hải Dương vào lúc: 07:26:44 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Câu 4: Cho một vật dao động điều hoà với phương trình là x = 10cos( pi/3t -pi/3   ) cm. Tốc độ trung bình lớn nhất mà vật đạt được trong thời gian 10 s là
A. 5 cm/s   B. 7 cm/s   C. 14 cm/s   D. 10 cm/s

Tốc độ trung bình lớn nhất=smax/dentat
T=6s -->dentat=10>T/2 phân tích dentat=1+9 với 0<dentat'<T/2
-->Trong 9s ->t=T+T/2=4A+2A=6A=60cm
 TA có :denta[tex]\varphi[/tex]=dentat'*w=II/3
-->sindenta[tex]\varphi[/tex]/2=1/2
-->Smax=s +2Asindenta[tex]\varphi[/tex]/2 = 60+10=70
-->vmax=smax/dentat=7cm/s699  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ vào lúc: 06:58:34 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài số 4 bạn coi link tại đây thầy ngulau đã giải rồi:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6986.0
700  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Ánh sáng, dao đông/sóng cơ cần sự giúp đỡ vào lúc: 06:51:28 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 2: Một sợi dây OM đàn hồi dài 90cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây?
A. 4cm          B. 5cm          C. 10cm          D. 7,5cm
Điều kiện sóng dừng trên hai đầu dây cố định; L=klamda/2
Số bụng sóng là 3 -->lamda=2L/3=60cm
Biên độ điểm bụng là 3cm  A=3sin(2IId/lamda)
An=3/2=3sin(2IId/lamda)-->sinII/6=sin(2IId/lamda)<->1/6=2d/lamda -->d=lamda/12=60/12=5cm
701  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 4 bài sóng ánh sáng cần sự giúp đỡ vào lúc: 12:49:16 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2012
Bài 3 .Cho dữ kiện 2 vạch sáng nằm ngoài cùng của trường giao thoa là để xác định khoảng vân
Khoảng vân trên bề rộng giao thoa trường=(n-1)i=L nếu là 2 vân ngoài cùng là 2 vân sáng
Nếu 2 vân ngoài cùng là 2 vân tối thì L=ni
Nếu 1 đầu là vân sáng,1 đầu là vân tối thì L=(n-0,5)i
-->i
702  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Một số bài điện nhờ các thầy giúp vào lúc: 09:32:01 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
1.mạch điện xoay chiều  ko phân nhánh gồm điện trở thuần R cuộn cảm thuần có cảm kháng Zl va tụ điện có dung kháng Zl=2Zc.Vào thời điểm khi hiẹu điẹn thé trên điện trở có giá trị tức thời tương ứng là 40v va 30v thì hiẹu điện thế giữa 2 đầu mạch điện là:
A 55v    B 85v     C 50v       D 25v

2.Mắc vào đọan mạch RLC ko phân nhánh nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được. khi tần số f1=60hz thi hẹ só công suất cos(phi)=1 khi f2=120hz thi cos(phi)=căn2/2.hỏi nếu f3=90hz thi cos phi có giá trị là
 0.874    B 0.486           C    0.625    D 0.781

3.Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp với C có thể thay đổi  được. Khi điều chỉnh C để Ur,Ul,Uc đạt giá trị cực đại thì thấy Ucmax=3Ulmax.Hỏi Ucmax bằng bao nhiêu lần Urmax:
A 1.06              B 1.5           C 1.05                    D 1.6
703  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 4 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ vào lúc: 07:06:34 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2012
Khi đặt con lắc vào một vật đang chuyển động với gia tốc a thì nó chịu tác dụng của Trọng lực P và lực quán tính Fqt=-ma, hợp của hai lực này là P'=P+Fqt<-->g'=g-a(có vecto nha).
vật chuyển động nhanh dần đều xuống duới, khi đó vecto gia tốc a hướng xuống   => g' = g - a
Vật chuyển động chậm dần đều xuống dưới, khi đó  vecto gia tốc a hướng lên => g' = g + a
Khi vật đi lên nhanh dần đều hoặc đi xuống chậm dần đều thì gia tốc a cùng chiều chuyển động. Khi vật đi lên chậm dần đều hoặc đi xuống nhanh dần đều thì gia tốc a ngược chiều chuyển động.
Bạn xem thêm bài giảng về chu kì cld chịu ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài tại đây:http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet.aspx?ChuyenDeID=399&SubjectID=2
704  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: bài toán về lượng tử ánh sáng vào lúc: 09:16:29 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
1. Giả sử các electron đó được tách ra bằgn màn chắn để lấy một chùm hẹp hướng vào m6o5t từ trường đều có cảm ứng từ B = 10^-4, sao cho vuông góc với phương ban đầu của vận tốc e. Biết quỹ đạo của các e có bán kính cực đại R = 23,32mm. Xác định vận tốc ban đầu cự đại của các e quang điện.
A. 1,25.10^5 m.s  B. 2,36.10^5m/s    C. 3,5.10^5 m/s              D. 4,1.10^5m/s
Ta có R=mv/eB -->v =ReB/m  thế số zo ra KQ
705  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một số bài trong đề thi thử Vật lý - hocmai.vn - Lần 2 vào lúc: 09:10:13 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2012
Câu4 .Mình sửa lại rồi đó bạn Đa D , Io=Uo căn C/L mới đúng ,đầu nhắm mắt nhắm mũi chọn lầm đã sửa lại rồi ,Hocmai đúng rồi
Câu số 5.Bài này là bài toán trong thực tế thôi như mấy ông tiền điện đến nhà bạn thu đó bạn sài bao nhiêu Kwh thì số KW*tiền*1 tháng -> số tiền phải trả thôi
Nhà máy dùng điện vì mục đích sản suất nên ta sẽ nhân 850 đồng ,trong 30 ngày thì -->đổi ra giờ vì đơn vị là KWh
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.