Giai Nobel 2012
03:16:23 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
676  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Can Super chicken solve this integrals?? vào lúc: 11:25:33 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
1.[tex]\int \frac{sinxdx}{cos^{2}x\sqrt{3sin2x+cos^{2}x}}[/tex]
2.[tex]\int_{-1}^{1}{\frac{ln(x^{2}+1)dx}{e^{x}+1}}[/tex]
677  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI. vào lúc: 10:56:18 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
bài 1. Cho hỗn hợp gồm 0.1mol HCHO và 0.1mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng. Sau khi các phản ứng sảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là?
A.64,8
B.21,6
c.10.8
D.43,2
bài 2. Đốt cháy Hoàn toàn 20ml hh X gồm C3H6 Ch4 CO(thể tích CO gấp 2 lần thể tích CH4), thu được 24ml CO2 (đktc) , Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng?
A.11,1
B.22.2
C. 12,9
D.25,8

Bài 4. Este đơn chức X có tỷ khổi hơi so với với CH4 là 6,25. cho 20g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là
A.CH2=CH-CH2-COO-CH3
B.CH3-CH2-COO-CH=CH2

Cám ơn trước nka 
Bài1: Ta có nCO=2nCH4, gọi x là số mol CH4 -->nCO=2x ,nC3H6=y
Từ đó ta có 3x+y=20 và 3x+3y=24 -->x=6 và y=2
-->mhh X =516 -->M=25,8 -->dX/H2=12,9 -->ĐA C
Bài4: dX/CH4=6,25-->MX=100 -->nX=0,2mol,nKOH=0,3mol Vì X đơn chức -->CTPT:RCOOR'
RCOOR' +KOH -->RCOOK +R'OH
0,2        0,2
Vậy sau pư KOH còn dư 0,1 mol
mrắn =mmuối +mKOH dư <-->mmuối =28-0,1*56=22,4g
>Mmuối =22,4/0,2=112 <-->RCOOK=112<-->R=29(C2H5)
Vậy X là C2H5COOC2H3 -->Đa B
678  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Hoá oxi-lưu huỳnh vào lúc: 10:40:45 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Cho 77.76g một kim loại M hoá trị n vào dd [tex]H_{2}SO_{4}[/tex]
 thu đc 0.72mol khí [tex]SO_{2}[/tex]
 và 48.96g chất rắn X.Đem chất rắn X nung nóng trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc 48.96g chất rắn Y. XĐ kim loại M
A. Al
B. Ca
C. Mg
D. Có 2 kim loại thoả mãn
Cảm ơn !!!
 
Ta có chất rắn X là kim loại còn dư -->mX pư =77,76-48,96=28,8g -->nX=28,8/M
M -ne-->M+          S+6 +2e-->S+4
    nx-> 28,8n/M                                1,44 <--- 0,72
                                   
Áp dụng đl bảo toàn e : Ta có necho=nenhận <-->28,8n/M=1,44 <-->M=20n -->n=2 và M=40
Vậy M là Ca
Nếu không tính th kim loại còn dư sẽ ra Al,lúc đó có cả 2 kl thoả mãn
 
679  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: NHỜ CÁC THẦY/CÔ VÀ M.N GIÚP MÌNH BÀI TẬP HÓA VỚI. vào lúc: 10:26:01 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
bài 1. Cho hỗn hợp gồm 0.1mol HCHO và 0.1mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng. Sau khi các phản ứng sảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là?
A.64,8
B.21,6
c.10.8
D.43,2
Bài1: này dễ HCHO-->4Ag,HCOOH-->2Ag
-->nAg=0,6->m=64,8g
BÀi3
Este đơn chức X có nhóm Amino 1 nhóm cacboxyl-->CTPT: NH2_R_COOH
X tác dụng NaOH . NH2_R_COOH +NaOH-->NH2_R_COONa
                              61+R                        83+R
Áp dụng tăng giảm khối lượng -->M tăng 22
m tăng=19,4-15=4,4g
Vậy nX=nPư=4,4/22=0,2mol
-->Mx=75 -->R=14 .Vậy X là NH2_CH2_COOH

680  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: nhờ các thầy và m.n giúp mình bài tập hóa này với !!! vào lúc: 07:24:56 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Lắc kỹ 1.6g bột Cu trong 100ml dd AgNO3 1M và Fe(NO3) 0.15M được dung dịch A và kết tủa B. viết ptpư tính khối lượng kết tủa B, CM của các chất trong dung dịch A, %khối lượng mỗi kim loại trong B
Nhờ Mark giải giúp với!
Bạn ơi bài 1 sao rồi bạn ,sai đề hay sao.1 ý kiến nữa là mốt bạn post bài thì bạn nên xem lại trước rà soát lại có thiếu sót gì không, như bài 2 bạn post mình ko bik nó là Fe2+ hay Fe3+
Th1:Nếu là Fe3+
nCu=0,025mol,nAg+=0,1mol,nFe3+=0,015 mol
Dựa dãy điện hoá chất khử mạnh tác dụng với chất oxi hoá mạnh-->chất khử yếu và chất oxi hoá yếu hơn.
       Cu +  2Ag+-->Cu2+ +2Ag
  bd  0,025  0,1
  pư  0,025  0,05    0,025 ->0,05
saupư:0      0,05
Vậy sau pư: dư 0,05mol Ag+,0,025mol Cu2+,0,05mol Ag ,và 0,015mol Fe3+
Thế số vào ra KQ
Th2:Fe2+
Tương tự   sau pư  dư 0,05mol Ag+,0,025mol Cu2+,0,05mol Ag
    tiếp tục xảy ra pư:  Fe2+ + Ag+   --->Fe3+  + Ag
                        bd    0,015   0,05                   0
                       Pư     0,015   0,015                  0,015
                 sau  pư:    0        0,035                  0,015
-->Sau pư dư 0,035 molAg+,0,015mol Ag .....
Chỉ có chất rắn B duy nhất đó là Ag ngoài ra không còn Kl nào khác .Chả hiểu nữa ,Ảo tung chảo  .Bài này giải theo cách này hơi dài 1 tí nhưng dễ hiểu bản chất vấn đề (có viết PTPư chắc đây là bài tự luận).Sau khi  bạn hiểu vđ thật kỹ mình sẽ giải theo cách bảo toàn e nhanh hơn.
P/s: Lần sau gửi bài đúng đề đó nha,sao bạn gửi bài "Ảo" không mình cũng lúng túng
681  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Tiến tới đề thi 2012-P.6: Hạt nhân vào lúc: 06:12:44 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2012
Câu 6: Mo là chất phóng xạ và biến thànhTc ,Tc lại là chất  phóng xạ và tạo thành Ru  . Biết chu kỳ Mo là 14,6 phút, của Tc là 14,3 phút. Ban đầu có 5000hạt Mo. Hỏi sau 14,6 phút có bao nhiêu hạt Tc:
A.2500                                          B.1205         C.1702                        D.2507


Số hạt Mo phân rã chính bằng số hạt Tc tạo thành
-->N=No(1-2-t/T)=5000(1-1/2)=2500 hạt
Sao dễ thế nhỉ? bị lừa chỗ nào chăng  
682  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu hỏi cần mọi người giúp đỡ. vào lúc: 07:36:49 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012
Thuyết tương đối hẹp
Một hạt nhân đang chuyển động có động năng bằng 2 lần năng lượng nghỉ của nó, vận tốc của hạt là:
Đáp án: [tex] 2,83.10^8 m/s [/tex][/size][/font]

Mong thầy cô và các bạn giúp em ạ, em cảm ơn.

Ta có Wd=2Eo
Mà E=E0+Wd <-->E=3Eo =3moc2=moc2/[tex]\sqrt{1-(v/c)^{2}}[/tex]
<-->1/3=[tex]\sqrt{1-(v/c)^{2}}[/tex]---> v=2,83.10 8 m/s
683  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: nhờ các thầy và m.n giúp mình bài tập hóa này với !!! vào lúc: 12:28:53 PM Ngày 20 Tháng Ba, 2012
Giả thuyết cho không rõ ràng ở chỗ này
mặt khác cho 2(g) hh A tác dụng Na(OH) dư thấy còn lại 3,52 g KIm loại không tan
hh A gồm Al,Cu,Fe sau khi td với NaOH thì còn 2 kl không tan đó là Fe và Cu có kl 3,52>2g vô lý
Al +NaOH +H20-->NaAlO2 + 3/2H2
                        (tan)
684  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: nhờ các thầy và m.n giúp mình bài tập hóa này với !!! vào lúc: 06:20:41 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Cho hh A gồm  Fe, AL, Cu tác dụng H2SO4 loãng dư. thu đc 952ml H2, mặt khác cho 2(g) hh A tác dụng Na(OH) dư thấy còn lại 3,52 g KIm loại không tan. Cho 3g hh A tác dụng 400ml dung dịch HNO3 1,3M thấy giải phóng V(l) khí NO duy nhất và được dung dịch D, để trung hòa lượng Axit dư cần sử dụng 200ml dung dịch Na(OH) )0.1M. Tính khối lượng mỗi KIm loại trong A, tính V??(dktc)

CÁm ơn!!!^^
BÀi hình như có vấn đề hay gì thế bạn xem lại thử coi,dữ kiện cho không chặt chẽ lắm
685  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Dao động/sóng cơ cần sự giúp đỡ vào lúc: 06:00:33 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012
Trích dẫn từ: nghiemtruong link=topic=7115.msg33064#msg33064 date=1332153409

[b
Bài 2:[/b] Khi một nguồn âm phát ra với tần số f và cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 (W/m2) thì mức cường độ âm tại một điểm M cách nguồn khoảng r là 40dB. Giữ nguyên công suất nguồn phát nhưng thay đổi tần số f của nó để cường độ âm chuẩn I'0 = 10-10 (W/m2) thì cũng tại điểm M, mức cường độ âm là
A. 80dB          B. 60dB          C. 40dB          D. 20dB

TA có LM=10LogI/Io -->I=10-8 W/m
Khi f đổi mà P không đổi -->I không đổi -->LM'=10logI/Io'=20db
686  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện và hạt nhân cần sự giúp đỡ vào lúc: 05:56:34 PM Ngày 19 Tháng Ba, 2012

Bài 2: Tại thời điểm t1 độ phóng xạ của một mẫu chất là x, ở thời điểm t2 là y. Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt phân rã trong khoảng thời gian t2 - t1
A. [tex]\frac{(x - y)ln2}{T}[/tex]
B. xt1 - yt2
C. x - y
D. [tex]\frac{(x - y)T}{ln2}[/tex]

Bài2:
Ta có: H1= [tex]\lambda[/tex]N1-->N1=H1/[tex]\lambda[/tex]
H2=[tex]\lambda[/tex]N2-->N2=H2/[tex]\lambda[/tex]
Số hạt nhân phân rã trong thời gian t2-t2 bằng dentaN=N1-N2=(H1-H2)/[tex]\lambda[/tex]=T(x-y)/ln2
687  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập phóng xạ vào lúc: 03:09:12 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012
Cho hạt nhân [tex]^{210}_{84} Po[/tex] phân rạ thành [tex]^{206}_{82} Pb[/tex] , chu kì của Po là 138 ngày.
Sau thời gian [tex]t_1[/tex] thì tỉ số hạt Po so với Pb là 1/3. Hỏi sau [tex]t_2 = t_1 + 276[/tex] thì tỉ lệ là bao nhiêu?

Còn 1 điều nữa, em thấy trong bản tuần hoàn [tex]^{238} U[/tex] cô em thì bảo đó là đồng vị, [tex]^{235}U[/tex] mới là thằng chính, vậy chẳng lẻ bản tuần hoàn "chơi" em? Mong các thầy cô, các bạn giải đáp!
Ta có Npo/Npb =1/3 =N/N0-N -->No=4N -->t1=2T
Sau thời gian t2= t1+276=4T thì N=No.2-t2/T =N0/16-->No=16N
-->Npo/Npb=N/N0-N =N/16N-N =1/15
688  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Sóng, điện, hạt nhân cần sự giúp đỡ vào lúc: 02:50:16 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2012
Bài 4: Sau mỗi giờ, số nguyên tử của đồng vị phóng xạ coban 6027Co giảm 3,8%. Hằng số phóng xạ của coban là
A. 1,076.10-5s-1          B. 2,442.10-5s-1   
C. 7,68.10-5s-1           D. 2,442.10-4s-1
Số nguyên tử cô ban bị phân rã =1-2-t/T=0,038 -->0,962=2-t/T-->T=18h
-->lamda=ln2/18*3600 =1,076.10-5 s
689  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập Điện Xoay chiều, cần đc giúp đỡ !!! vào lúc: 11:01:38 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn AB và MB nối tiếp nhau, đoạn AM có điện trở thuần R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex](H), đoạn MB có tụ C=[tex]\frac{0.5.10^{-4}}{\pi }[/tex] (F). Đặt vào hai đầu mạch điện áp [tex]U_{AB}[/tex]=[tex]U_{o}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t (v) . Điện áp [tex]U_{AM}[/tex] và [tex]U_{AB}[/tex] lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{2}[/tex]. Điện trở thuần của đoạn mạch là?
A.200 B.75 C.100 D.50[tex]\Omega[/tex]

giúp Em vs!
Ta có:Zl=100,Zc=200
Uam vuông góc với U--> tan[tex]\varphi[/tex]AM.tan[tex]\varphi[/tex]AB=-1
<-->Zl/R .(Zl-Zc)/R=-1<-->Zl(Zc-ZL)=R 2 -->R =100
690  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Lượng tử ánh sáng cần giúp đỡ vào lúc: 10:33:15 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2012
Bài 2. Chiếu một bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda = 0,36\mu m[/tex] vào một chất thì thấy nó phát quang ra bước sóng [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]  . Biết công suất của ánh sáng phát quang bằng [tex]\frac{1}{1000}[/tex] công suất của chùm bức xạ chiếu vào . Một phô-tôn phát quang ứng với số phô-tôn của bức xạ chiếu vào là bao nhiêu

A. 600   
B. 400   
C. 500   
D. 300
[/size][/font]

Phần này em vẫn chưa hiểu lắm, mong mọi người giúp đỡ ạ.
Giúp bạn bài 2 nha
ta có ; Ppq=1/1000Pkt ,Mà P=nE với n là số phô tôn ,E là năng lượng của chùm sáng
<-->n1/[tex]\lambda[/tex]1=n2/1000[tex]\lambda[/tex]2
Ứng với 1 phô tôn phát quang tức n=1 -->n2= 1000[tex]\lambda[/tex]2/[tex]\lambda[/tex]1=600 photôn ([tex]\lambda[/tex]1=0,6;[tex]\lambda[/tex]2=0,36)

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.