Giai Nobel 2012
06:57:28 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
511  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài tập về sắt cần giúp đỡ vào lúc: 05:59:55 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
câu 1
cho hh gồm  ancol đơn chức A,B,C trong đó là 2 ancol đồng phân. đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol X thu được 3,96 gam nước và 3,136 lít CO2 Số mol A=5/3 tổng số mol 2 ancol (B+C) . Khối lượng của B, C trong hh là
A. 3,6 g            B. 0,9 g                 C. 1,8 g                D. 2,22 g
 
x:A,y:B,C(Do B,C là đồng phân của nhau)-->x=5y/3(1)
nH20=0,22,nCO2=0,14 -->nCO2<nH20 Vậy hh đó là ancol no đơn chức.
Số C trung bình =nCO2/nhhX=1,75 --->Có ancol có số C là 1 , A là:CH3OH
2 ancol còn lại là đồng phân B,C phải có số C lớn hơn hoặc bằng 3 giả sử đó là : C3H7OH
Lập hệ PT : x+y =0,08 và x+3y=0,14 -->x=0,05 và y=0,03 (Thỏa 1)
Vậy m(B,C)=0,03*60=1,8g
512  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: một số câu lý thuyết hóa học cần giải đáp vào lúc: 09:52:28 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 3
cho hh C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy m gam hh X thu được 3,06g H2O và 3,136 lít CO2 (dktc) . Mặt khác 13,2 g hh X thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gamAg kết tủa. Giá trị p là
A. 9,72           B. 8,64               C. 10,8                D. 2,16
Gọi x:C2H5OH,y:C2H5COOH,z:CH3CHO
Ta có nH20=0,17 mol,nC02=0,14 mol  -->nC2H5OH =0,17-0,14 =0,03 mol
C2H5OH chiếm 50% -->y+z=0,03(1)
C2H5COOH--->3CO2 ,CH3CHO-->2CO2
 --->3y +2z=0,14-0,03*2=0,08 (2)
Từ 1 và 2 -->y=0,02,z=0,01
Vậy trong m gamX1 =3,3g
Dễ dàng thấy được mX1/mX=1/4 -->mX=4mX1 <-->nX=4nX1
Vì thế nCH3CHO(X)=4nCH3CHO(X1)=0,04
HH X phản ứng với AgNO3/NH3 -->2Ag (Chỉ có andehit pư)
-->mAg=0,04.2*108=8,64g
513  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: hóa hưu cơ 12 vào lúc: 09:44:33 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 2 chia m gam hỗn hợp M gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau . phần 1 tác dụng Na(dư) được 3,36 lít khí H2(đktc), phần 2 phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa 2 anđêhit (ancol chỉ biến thành anđêhit) toàn bộ lượng M1 phản úng hết với AgNO3 trong NH3, thu được  86,4 gam Ag. Giá trị m là

A. 24,8 g           B30,4 g            C. 15,2  g              D. 45,6 g
TA có : nM=2nH2=0,3 mol ,nAg=0,8 mol
 trong M1 có HCHO --> nCH3OH=0,1 và nC2H5OH=0,2 ->Trong hh ban đầu cóa 0,2 mol CH3OH và 0,4 mol C2H5OH --->mM =24,8g

bạn thể giải kỹ hơn được không
làm sao minh xác đinh được trong M1 có chất nào
và xác định số mol mỗi chất làm thế nào được không
Acol đơn chức tác dụng với  Na : ROH + Na-->RONa +1/2H2
-->nROH=2nH2=0,3 mol
Oxi hóa ancol chỉ thu được andehit ,-->AgNO3/NH3 -->Ag với nAg=0,8 mol
Ngoài HCHO(andehit formic) tạo 4Ag tất cả các andehit còn lại chỉ tạo 2Ag thôi, ngoại trừ đa chức(đề cho đơn chức).
Giả sử trong M1 không có HCHO -->nAndehit=nAncol=0,4 mol khác 0,3 mol --->loại Vậy bắt buộc trong M1 phải có HCHO ,(bạn thiếu dữ kiện no nhé).
Tới đây chắc bạn hiểu rồi 
514  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Trả lời: Tích phân vào lúc: 02:41:45 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
I= [tex]\int_{0}^{1}{\frac{2-\sqrt{-x^{2}-2x+3}}{x^{4}+4x^{3}+6x^{2}+4x+1}}dx[/tex]

Cái này chắc là chia ra 2 phần. Mẫu = (x+1)^4 nhưng còn cái căn bên trên tui nghĩ rùi mah chưa ra.

  Cảm ơn

Vế 1 bạn giải quyết được rồi nhé ,mình làm thử vế 2
I2=[tex]\int_{0}^{1}{\frac{\sqrt{(1-x)(x+3)}}{(x+1)^{^{4}}}}[/tex]
Đặt t=x+1 -->dt=dx Đổi cận x=0--->t=1,x=1--->t=2

-->I2=[tex]\int_{1}^{2}{\frac{\sqrt{(2-t)(2+t)}}{t^{4}}}[/tex]=[tex]\int_{1}^{2}{\frac{\sqrt{4-t^{2}}}{t^{4}}}[/tex]
Đặt t=2sinu -->dt=2cosudu
Đổi cận t=2-->u=II/2 ,t=1-->u=II/6

-->I2=[tex]\int_{II/6}^{II/2}{\frac{\sqrt{4-4sin^{2}u}.2cosudu}{16sin^{4}u}}[/tex]
=[tex]\frac{1}{4}\int_{II/6}^{II/2}{\frac{cos^{2}udu}{sin^{4}u}}[/tex]=[tex]\frac{1}{4}\int_{II/6}^{II/2}{\frac{cot^{2}udu}{sin^{2}u}}[/tex]
Đặt t=cotu là ra rồi
515  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: hóa hưu cơ 12 vào lúc: 01:50:07 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 2 chia m gam hỗn hợp M gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau . phần 1 tác dụng Na(dư) được 3,36 lít khí H2(đktc), phần 2 phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa 2 anđêhit (ancol chỉ biến thành anđêhit) toàn bộ lượng M1 phản úng hết với AgNO3 trong NH3, thu được  86,4 gam Ag. Giá trị m là

A. 24,8 g           B30,4 g            C. 15,2  g              D. 45,6 g
TA có : nM=2nH2=0,3 mol ,nAg=0,8 mol
 trong M1 có HCHO --> nCH3OH=0,1 và nC2H5OH=0,2 ->Trong hh ban đầu cóa 0,2 mol CH3OH và 0,4 mol C2H5OH --->mM =24,8g
516  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài tập hóa vô cơ cần các bnaj giúp đây vào lúc: 01:45:19 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

câu 2
cho độ âm điện của các nguyê tố sau: O(3,44) ; Cl(3,16); Mg(1,31) ; C(2,55) ; H(2,2)
trong các phân tư: MgO, CO2, CH4, Cl2O
số chất có liên kết cộng hóa trị có cực là
(giải thích kỹ giùm em nha, tks)

A. 2        B.3    c.4            D.1

câu 3

cho dung dich X có 5 loại ion  Mg2+ ; Ba2+ ; Ca2+ ; 0,5 mol Cl- ;0,3 mol NO3-
thêm từ từ dung dịch Y chứa hốn hợp K2CO3 1M và Na2CO3 1,5 M vào X đến khi lượng kết tủa lớn nhât thì thể tích dd Y cần dùng
A 160ml       B 600ml           C 320 ml             D 300 ml
Câu2. Liên kết giữa kim loại và phi kim là lk ion(MgO)
Liên kết cộng hóa trị phân cực là liên kết hóa học mà cặp e dùng chung của 2 nguyên tử lệch về 1 phía của nguyên tử có độ âm điện lớn hơn
liên kết cộng hóa trị không phân cực là liên kết hóa học mà cặp e dùng chung của 2 nguyên tử không bị lệch về phía nào cả

Gọi X là hiệu độ âm điện của ngto A và nguyên tố B
X>=1,7 =>liên kết ion
0,4<X<1,7 => liên kết phân cực
X<0,4 =>liên kết ko phân cực

Từ đó -->có 2 chất phân cực là CO2 và Cl20

Câu3.Gọi x:Ca2+ ,y:Mg2+.z:Ba2+
Áp dụng đl bảo toàn điện tích ta tính được x+y+z=0,4
Để thu được kết tủa là max thì nCO32- =Tổng n ion =0,4 mol
-->1V +1,5V=0,4 -->V=0,16l =160ml
517  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài tập hóa vô cơ cần các bnaj giúp đây vào lúc: 01:28:16 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu1

chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành 2 phần bằng nhau. cho phần 1 tác dụng hết với dd Hcl dư được 155,4 gam muối khan. Phần 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch M là hỗn hợp Hcl, H2SO4  loãng thu được 167,9 gam muối khan. số mol của Hcl trong dd M là

A. 1,75
B. 1,5
C. 1,8
D.1
Gọi x,y lần lượt là số mol của HCl và H2S04
Chia hh làm 2 phần bằng nhau ,phần 1 tác dụng với HCl -->155,4g muối
Áp dụng tăng giảm Kl --->npu = mmuoi -moxit /55 =1,4 mol -->mH+=nHCl=2,8 mol -->x+2y=2,8
Phần 2 tác dụng với hh HCl,H2S04 -->167,9g muối
nO=1,4 mol
-->mOxit-mO + mCL- +mSO42- =mmuoi -->mCl- +mSO42- = <-->35,5x +96y=111,9
Giải hệ x,y --->x=1,8 ,y=0,5 -->nHCl=1,8 mol

518  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn! vào lúc: 12:53:44 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Bài này hôm qua mới giải song mòa,xem tại đây nè http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8109.msg37887#msg37887http://
519  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp em mấy câu trong 60 đề của thầy Bùi Gia Nội vào lúc: 11:37:31 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

2.Hai nguồn sóng S1,S2 dao động cùng pha và cách nhau 8cm.Về một phía của S1,S2 lấy thêm hai điểm S3,S4 sao cho S3S4=4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4.Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là 2cm.Hỏi đường cao lớn nhất của hình thang để trên S3S4 có 5 điểm dao động cực đại.

3.Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh áng có bước sóng 0,49um và  phát ra ánh áng có bước sóng 0,52um.Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ.Biết hiệu suất của sự phát quang dung dịch Fluorexein là 75%.Số phần trăm của photon bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là bao nhiêu?

Bài 2 thầy Dương giải rùi đó bạn,link nà:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7220.msg33681#msg33681

3. Ta có : H=n2E2/n1E1 với E2=[tex]\frac{hc}{\lambda 2}[/tex] và E1=[tex]\frac{hc}{\lambda 1}[/tex]
-->75=[tex]\frac{n2\lambda 1}{n1\lambda 2}[/tex] -->n2/n1= 79,59%


520  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Trả lời: Một phương trình đặc biệt ( Anh QKS, MARK, chị nunhi) vào giúp hộ em nh vào lúc: 11:24:29 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Giải phương trình:
[TEX]\dfrac{3+\sqrt{x}}{x^2+x\sqrt{x}+x+3}+\dfrac{x+\sqrt{x}+2}{x^2+x\sqrt{x}+4}+\dfrac{x\sqrt{x}+x+2}{x^2+\sqrt{x}+4}+\dfrac{x^2+x\sqrt{x}+2}{x+x\sqrt{x}+4}+\dfrac{x^2+3}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+3}=\dfrac{10}{3}[/TEX]
Các anh chị, các bạn ai làm được xin giúp em với em cần gấp trong hôm nay ạ. Em cảm ơn.
P/s: Anh QKS, anh Mark, chị nunhi vào chém đi nhé.

hình như bạn proC2nc bên forum mình và bên moon.vn giống nhau thì phải vì thế anh trích dẫn cách làm của anh í nhé  

điều kiện;x>=0.đặt canx=t .t>=0
rồi ghép mỗi hạng tử với -2/3 nó có nghiệm t=1.nhân tử còn lại dương.
pt có nghiệm duy nhất.x=1

Dựa vào cách đó tự làm đi nhé 
521  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: amin-protit cần giúp. :) vào lúc: 10:47:38 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
anh chị giải giúp em mấy câu này với ạ. em kém phần này quá

Câu 1:
thủy phân 1250g protein X thu đc 425g alanin. Nếu phân tử khối của X là 100000đvc thì số mắt xích alanin là?
A.453             B.382                 C.328               D.479

Câu 2:
thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly và Gly-Ala là
A.dd HCl       B.Cu(OH)2/OH-          C.dd NaCl          D.dd NaOH
Câu1.Từ mAla -->nAla=nProtein =4,48mol  --->Mprotein=261,8
-->SỐ mắt xích trong X là 100k/261,8 =382 mắt xích

Câu 2. Thuốc thử là Cu(OH)2/OH- vì Gly-Ala-Gly phản ứng với Cu(OH)2/OH- được ,phản ứng màu biure ,dipeptit chỉ có 1 lk peeptit nên ko cho pư nì 
522  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một bài điện cần giúp đỡ vào lúc: 09:39:27 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình bài này:
Đặt điện áp có giá trị hiệu dụng và tần số khong đổi vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. gọi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu biến trở , giữa 2 đầu tụ và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là : UR1, UC1va cos(anpha1) . Khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là : UR2, UC2 và cos(anpha2).Biết  16UR1=9UR2; 9UC1=16UC2.  Giá trị của cos(anpha1) là:
A: 0,8
B: 0,75
C: 0,49
D: 0,25
Ta có [tex]U1^{2}=UR1^{2}+UC1^{2}[/tex] và [tex]U2^{2}=UR2^{2}+UC2^{2}[/tex]
U không đổi -->U1=U2 <--->[tex](\frac{16UR1}{9})^{2}+(\frac{9UC1}{16})^{2}=UR1^{2}+UC1^{2}[/tex]
 <-->[tex]\frac{175UR1^{2}}{81}=\frac{175UC1^{2}}{256}[/tex]
<-->[tex]UC1=\frac{16UR1}{9}[/tex]
Từ đó tính được cos[tex]\varphi[/tex]= [tex]\frac{UR1}{\sqrt{UR1^{2}+(\frac{16UR1}{9})^{2}}}[/tex] =0,49

523  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT luong tu anh sang1.giup mih voi vào lúc: 01:05:55 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câub: Áp dụng công thức Wd- Wdmax=eUak nhé bạn Với Wd là động năng của e tới Anod.
524  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện,sóng nhờ MN vào lúc: 10:09:02 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
đường tròn có đường kính 8 cm nên 2 nguồn A, B cách đường tròn( không phải cách tâm I) khoảng

. vậy có 8 vân cực đại cắt đường tròn, 2 vân ngoài cùng tiếp xúc đường tròn
=> trên đường tròn có 8.2 + 2 = 18 điểm.

Bạn ơi,bạn vẽ hình mình xem với ,đoạn này mình chưa rõ lắm .Thanks
525  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Trả lời: bài toán về lượng giác vào lúc: 09:49:05 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

2.Chứng minh rằng: cos bìnhx - sin (30 + x).cos(60 + x) = 3/4.

Vế trái <-->[tex]\frac{1+cos2x}{2} -\frac{1}{2}(sin(\frac{II}{2}+2x) -sin\frac{II}{6})[/tex]
[tex]\frac{1+cos2x}{2} -\frac{1}{2}(cos2x -\frac{1}{2})[/tex]=1/2 +1/4 =3/4=VP -->DPCM

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.