Giai Nobel 2012
04:23:22 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
436  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (2) vào lúc: 12:49:03 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bạn giải thích sao thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện là T/4 được ko ??
437  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT SÓNG ÁNH SÁNG VÀ ĐIỆN vào lúc: 12:39:15 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
24) dịch chuyển 1 khoảng i25)[tex]Z_{1}=Z_{2}[/tex]
[tex]R^{2}+(Z_{L}-Z_{c_{1}})^{2}=R^{2}+(Z_{L}-Z_{c}_{2})^{2}[/tex]
[tex]2Z_{L}=Z_{c}_{1}+Z_{c}_{2}[/tex]
cộng hưởng [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]Z_{L}=Z_{c}\Rightarrow Z_{c}=\frac{Z_{c}_{1}+Z_{c}_{2}}{2}[/tex]
[tex]C=\frac{2C_{1}C_{2}}{C_{1}+C_{2}}[/tex]
tới đây mình thế vào mak ko có đáp án
mọi người cho ý kiến nha

Sai rồi Điều chỉnh C có 2 giá trị của C cho cùng Uc
 Ta có Uc1=Uc2 <--->[tex]\frac{Zc1}{\sqrt{R^{2}+(Zl-Zc1)^{2}}}=\frac{Zc2}{\sqrt{R^{2}+(Zl-Zc2)^{2}}}[/tex]
<-->[tex]\frac{1}{\sqrt{\frac{R^{2}}{Zc1^{2}}+(\frac{Zl}{Zc1}-1)^{2}}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{R^{2}}{Zc2^{2}}+(\frac{Zl}{Zc2}-1)^{2}}}[/tex]
<--->[tex]\frac{1}{Zc1}+\frac{1}{Zc2}=\frac{2Zl}{R^{2}+Zl^{2}}[/tex]
--->ZL
Mà điều chỉnh C để UR max thì cộng hưởng điện tức Zl=ZC -->ĐA

438  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Trả lời: TÍCH PHÂN vào lúc: 11:20:07 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 1:
[tex]\int_{0}^{\pi /2}{\frac{ 1+sinx}{ 1+cosx}}e^{x}[/tex]d(x)

Bài 2:
[tex]\int_{0}^{1}{\frac{xe^{x} }{(x+1)^{2}}}[/tex]d(x)

giúp mình với......
Bài số 1 xem tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7211.0http://

Bài số 2.
Tp đã cho = [tex]\int_{0}^{1}{\frac{(x+1-1)e^{x}dx}{(x+1)^{2}}}=\int_{0}^{1}{\frac{e^{x}dx}{x+1}} -\int_{0}^{1}{\frac{e^{x}d}{(x+1)^{2}}}[/tex] =I1-I2

Tính I2
Đặt u=ex ,dv=[tex]\frac{-dx}{(x+1)^{2}}[/tex] -->v=[tex]\frac{1}{x+1}[/tex]

-->I2=[tex]\frac{e^{x}}{x+1}[/tex](cận 0-->1) -[tex]\int_{0}^{1}{\frac{e^{x}}{x+1}}[/tex]

------->I= [tex]\frac{e^{^{x}}}{x+1}[/tex] (cận 0-->1) =e/2 -1 

439  CÁC KHOA HỌC KHÁC / TOÁN HỌC / Trả lời: 3 bài pt chứa căn cần giải đáp! vào lúc: 10:45:06 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 3:
Đặt: [tex]t = \sqrt {2{x^2} + 1} > 0 \Rightarrow {t^2} = 2{x^2} + 1 \Rightarrow {x^2} = \frac{{{t^2} - 1}}{2}[/tex]
Phương trình đã cho trở thành:

[tex]\left( {x + 3} \right)t = \frac{{{t^2} - 1}}{2} + x + 3 \Leftrightarrow 2\left( {x + 3} \right)t = {t^2} + 2x + 5 \Leftrightarrow {t^2} - 2\left( {x + 3} \right)t + 2x + 5 = 0[/tex]


Phương trình trên có: [tex]{\Delta _t}^\prime = {\left( {x + 3} \right)^2} - \left( {2x + 5} \right) = {x^2} + 4x + 4 = {\left( {x + 2} \right)^2}[/tex]

Do đó: [tex]\left[ \begin{array}{l} t = x + 3 + x + 2 = 2x + 5\\ t = x + 3 - \left( {x + 2} \right) = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} \sqrt {2{x^2} + 1} = 2x + 5\\ \sqrt {2{x^2} + 1} = 1 \end{array} \right.[/tex]

Đến đây thì anh giải và kết luận nghiệm.

Alex good phần này nhẩy  .Xin 1 cách làm bài này nữa nhé
PT đã cho <-->[tex](x+3)[\sqrt{2x^{2}+1}-1]=x^{2}[/tex]
<-->[tex]\frac{(x+3)2x^{2}}{\sqrt{2x^{2}+1}+1}=x^{2}[/tex]
<--->[tex]x^{2}[\frac{2x+6}{\sqrt{2x^{2}+1}+1}-1]=0[/tex]
<-->x=0 v [tex]\sqrt{2x^{2}+1}=2x+5[/tex]
Tương tự...........

440  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài tập hưu cơ cần giúp vào lúc: 10:21:12 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu 3
Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no đơn chức X, Y, Z với H2SO4 đặc ở 170oC chỉ thu được 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau. Mặt khác, khi đun nóng hỗn hợp 2 trong 3 ancol trên với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được 1,32 gam hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau. Tỉ khối hơi của hỗn hợp ete so với hiđro bằng 44. Biết Y, Z có cùng số nguyên tử C và Y là ancol bậc1. Công thức cấu tạo của X, Y, Z và % khối lượng của X trong hỗn hợp
A. X: CH3CH2OH 43,39%; Y: CH3CH2CH2OH ; Z: CH3CHOHCH3
B. X: CH3CH2OH 33,39%; Y: CH3CH2CH2OH Z: CH3CHOHCH3
C. X: CH3CH2CH2OH 43,39%; Y: CH3CH2CH2CH2OH Z: CH3CH2CHOHCH3
D. X: CH3CH2CH2OH 33,39%; Y: CH3CH2CH2CH2OH Z: CH3CH2CHOHCH3
nete=1,32/88=0,015 mol
Khi thực hiện phản ứng ete hóa ancol thì nancol=2nH20=0,03 và nH20=nete=0,015 
Áp dụng đl bảo toàn KL ta có m acol=mH20+mEte=0,015*18+1,32=1,59g
Vì ete có số mol bằng nhau và Y,Z có cùng số C nên số mol mỗi ancol là bằng nhau (Y,Z cùng C tính là 1 ancol)-->nX=n(Y,Z)=0,015 mol
Gọi CTPT của ancol no đơn chức là CnH2n+20  -->14n+18=1,59/0,03 -->n=2,5
Vậy có 1 ancol có số C nhỏ hơn 2,5 -->X có 2C ->loại C,D
-->mX=0,015*46=0,69g --->%mX=0,69/1,59 *100 =43,39% ->A
441  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài tập hưu cơ cần giúp vào lúc: 10:04:25 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
câu1
phản ứng este hóa giữa rượu etylic và axits axit axetic ở nhiệt độ thí nghiệm có hằng số cân bằng
Kcb=4. Thực hiện phản ứng este hóa 1 mol axit axetic và 2 mol rượu etylic ở nhiệt độ trên thì số mol este thu được là:
A. 0,155 mol                  B. 0,55  mol              C.0,645 mol       D.0,845 mol

   CH3COOH  + C2H5OH --->CH3COOC2H5 +H20
bd:1                  2             0                   0
pu: x                   x              x                 x
saupu: 1-x           2-x           x                  x

Ta có Kc=4 -->[tex]\frac{x^{2}}{(1-x)(2-x)}=4[/tex] Giải PT <-->3x2-12x+8=0
<-->x=[tex]\frac{6+2\sqrt{3}}{2}[/tex] v x=[tex]\frac{6-2\sqrt{3}}{2}[/tex]
==>nhận x=[tex]\frac{6-2\sqrt{3}}{2}[/tex] do x<1 -->DA D
442  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: bài tập về sắt vào lúc: 09:42:16 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
TRước khi giúp đỡ bạn 2 bài trên mình xin nhắc nhở bạn là: Bạn ra đề cho người khác giải hay là bạn nhờ người khác giúp mình.Bạn nên ghi rõ tiêu đề topic để người giúp cảm thấy vui khi được giúp người khác.

Chúc bạn tham gia diễn đàn vui vẻ
443  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Thầy cô giúp em giải các câu của đề thi thử vào lúc: 06:37:02 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màng là 1,2m. Nguồn gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\inline \lambda[/tex]1=0,45[tex]\inline \mu[/tex]m và [tex]\inline \lambda[/tex]2=0,75[tex]\inline \mu[/tex]m. Công thức xác định vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên là?
A.x=10,5k(mm)
B.x=9k(mm)
C.x=15k(mm)
D.x=13,5k(mm)
[tex]\lambda =BCNN(\lambda 1;\lambda 2)=2,25[/tex]
[tex]\Rightarrow i=13,5[/tex]
D.
làm sao ra 2,25 bạn làm ơn giải chi tiết ra dùm mình! (BCNN là gì cũng ko hiểu)
BCNN là bội số chung nhỏ nhất đó bạn, để xác định vị trí vân sáng trùng nhau của 2 bx thì ta tính BCNN của 2 bx đó  : Ví dụ tính BSCNN của 2 số a và b  ,làm thứ tự như sau
a/b =c/d  a/c=e  -->BSCNN(a,b)=(a.b)/e 
-->lamda chung -->i chung thôi
444  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Thầy cô giúp em giải các câu của đề thi thử vào lúc: 06:32:21 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Bài 3 mình giải rồi xem tại đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8591.msg40019#msg40019http://

Bài số 2: Tham khảo cách làm của bài này tương tự nhé   http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7976.msg37214#msg37214
445  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN vào lúc: 05:52:29 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Ờ, câu hạt nhân theo đáp án là D 
446  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN vào lúc: 05:50:06 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2012

Trong các tập hợp hạt nhân sau,hãy chon ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên?

A.U218,Th230,Pb208,Ra226,Po214               

B.Am241,Np237,Ra225,Rn219,Bi207

C.Th232,Ra224,Tl206,Bi212,Rn220                 

D.Np237,Ra225,Bi213,Tl209,Fr221


Câu A phần tô xanh: [tex]^{218}U[/tex] có đồng vị Urani số khối như thế à? Có đánh máy lộn không vậy Mark?

Tham khảo về các họ phóng xạ ở đây: Click vào đây
Dạ nhầm ạ U238 mới đúng
447  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN vào lúc: 12:12:33 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
Thế là thế lào hở thầy  ,
448  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: ĐIỆN VS SÓNG ÁNH SÁNG vào lúc: 12:05:22 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2012
2) Đặt một hiệu điện áp xoay chiều [tex]u=U_{o}cos2\pi ft[/tex] vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó [tex]U_o[/tex] không đổi, tần số f thay đổi đựoc. Khi tần số của nguồn là f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi tần số của nguồn bằng f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng của nguồn. Khi tần số của nguồn là f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần L đạt cực đại. Giữa f1, f2, f3 có hệ thức:

[tex]A. f_{2}^2=f_{1}f_{2}[/tex]

[tex]B. f_{1}^2=f_{2}f_3[/tex]

[tex]C. 2f_{1}^2=f_{2}f_3[/tex]

[tex]D. f_{3}^2=f_{1}f_2[/tex]

giúp e 2 câu này với ạ
Khi f=f1 thì Uc max ---> f1=[tex]\frac{1}{2IILC}\sqrt{\frac{2CL-R^{2}C^{2}}{2}}[/tex] (1)

Khi f=f2 thì UR=U --->cộng hưởng điện f2=[tex]\frac{1}{2II\sqrt{LC}}[/tex]

Khi f=f3 thì UL max --->f3=[tex]\frac{1}{2II}\sqrt{\frac{2}{2LC-R^{2}C^{2}}}[/tex](2)

Từ 1 và 2 --->f1.f3=[tex]\frac{1}{4II^{2}LC}[/tex]=f22
449  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: ĐHSPHN lần 6 nhờ MN vào lúc: 11:52:05 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Èo công thức đó cơ bản không được học mà cũng đem vào phần chung, đi thi ĐH bị thiệt mấy cái đó thật, thanks mấy thầy nhiều ạ . 

Câu lý thuyết này là thế nào ạ:

Một photon có năng lượng e' bay qua hai nguyên tử đang ở mức kích thích.Sau đó ngoài phôtn e' còn có thêm 2 phôtn e1 và e2 đi ra.Photon e2 bay ngược hướng với photon e'.Sóng điện từ ứng với phôtn e1 ngược pha với sóng điện từ ứng với photon e'.Phôtn nào được phát xạ do cảm ứng.
A.Không photon nào          B.Cả hai phỏton e1 và e2           C.Photon e1            D.Photon e2

Trong các tập hợp hạt nhân sau,hãy chon ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng một họ phóng xạ tự nhiên?
A.U218,Th230,Pb208,Ra226,Po214                B.Am241,Np237,Ra225,Rn219,Bi207
C.Th232,Ra224,Tl206,Bi212,Rn220                 D.Np237,Ra225,Bi213,Tl209,Fr221

450  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / ĐHSPHN lần 6 nhờ MN vào lúc: 11:21:00 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2012
Câu1. Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử Hidro ,bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn=n2ro ,n=1,2,3... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử.Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K.Khi nhảy lên quỹ đạo M,e có tốc độ bằng :
A.v/9           B.3v                C.v/[tex]\sqrt{3}[/tex]              D.v/3

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.