Giai Nobel 2012
01:13:09 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
406  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: Cho mình hỏi bài toán đẩy vào lúc: 11:10:37 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Cho 19,3 gam hỗn hợp bột Zn & Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các p/ứ xảy ra hoàn toàn, thu được m game kim loại. Giá trị của m:
A.12,8
B.12
C.6,4
D. 16,53
nZn=0,1 nCu=0,2 mol ,nFe3+=0,4 mol
Zn có tính khử mạnh hơn nên Pư trước

Zn +2Fe3+ --->Zn2+ +2Fe2+
0,1    0,4                     0,2
Sau pư hết Zn còn dư 0,2 mol Fe3+
Cu+ 2Fe3+ --->Cu2+ +2Fe2+
0,2    0,2
Vậy sau pư hết Fe3+ ,Cudu=0,2-0,1=0,1 mol Vậy chất rắn đó là Cu -->mran=6,4g
407  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (5) vào lúc: 11:04:45 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 13: Một phôton có năng lượng E truyền trong một môi trường với bước sóng lamda. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là:
A. n=hc/(E.lamda)    B. n=E.lamda/(hc)       C. n= c/(hE.lamda)     D. n= c/(E.lamda)

Ta có v=[tex]\lambda f[/tex] mà n=c/v ---> n=[tex]\frac{hc}{hf\lambda }[/tex]=[tex]\frac{hc}{\lambda E}[/tex]


408  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1 bài hạt nhân cần giúp vào lúc: 10:48:51 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Có 0,10mol pôlôni 210Po được đặt trong một bình kín chứa một lượng lớn khí nitơ. Chùm hạt α phóng ra từ nguồn phóng xạ pôlôni, bắn phá hạt nhân nitơ gây ra phản ứng (1): 4α  +14N -->170 +1H
Giả sử, cứ hai hạt α phóng ra thì có một hạt gây ra phản ứng (1). Sau khoảng thời gian bằng một chu kỳ bán rã của pôlôni (138,4 ngày), thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng (1) bằng
A. 0,28l. B. 0,56 l. C. 1,12 l. D. 0,14 l.

Số mol H2 tạo thành chính bằng số mol Po phân rã
Sau 1 chu kì thì số mol Po phân rã là 0,1(1-2-t/T)=0,1/2=0,05 mol

Ta có  4anpha--->4Po--->2H--->H2
Vậy số mol H2=số molPo/4 =0,015 -->V=nH2.22,4=0,28l (hình dung giống công thức bên Hóa)
409  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: mn hướng dẫn e bài hạt nhân tks vào lúc: 10:39:44 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2ro, với ro = 0,53.10-10m; n = 1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có  tốc độ bằng
A. v/9         B. 3v     C. [tex]\frac{v}{\sqrt{3}}[/tex]           D. v/3

Ta có v=[tex]\sqrt{\frac{ke^{2}}{mr}}[/tex]

Ở quỹ đạo K thì r=ro -->v=[tex]\sqrt{\frac{ke^{2}}{mro}}[/tex]

Ở quỹ đạo M thì r=9ro -->v'=[tex]\sqrt{\frac{ke^{2}}{9mro}}[/tex]

Vậy v/v'=3 vậy -->v'=v/3


410  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Mạch LC vào lúc: 10:20:27 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Trong mạch dao đọng LC lí tưởng có tụ điện C=2nF. thời điểm t1 thì CĐ DĐ là 5mA, sau đó T/4 hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là u=10V. Độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu?
q=Qocoswt , i=q'=-wQosinwt--->u=Q/C coswt
Tại t1 ,i=5mA=-wQosinwt (1)   ,u=Q/C cos(wt + 2II.T/4T)=-Q/C sinwt (2)

từ 1 và 2 ---> i/u =w.C  mà w=[tex]\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex] -->[tex]\frac{i^{2}}{u^{2}}=\frac{C}{L}[/tex]
---->L=[tex]\frac{Cu^{2}}{i^{2}}[/tex] =8.10-3 H411  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (8) vào lúc: 10:07:15 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 50: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s treo lơ lởng trên một cần rung. Cần dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80Hz đến 120Hz.Trong quá trình thay đổi tần số, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây ?
A.15    B. 6    C. 7    D. 8
Hai đầu dây 1 đầu tự do,1 đầu cố định nên để xảy ra sd trên dây thỏa mãn đk
l=[tex]\frac{(2k+1)\lambda }{4}[/tex] -->f=[tex]\frac{(2k+1) }{0,3}[/tex]
Mà 80[tex]80\leq f\leq 120--> 80\leq \frac{(2k+1) }{0,3}\leq 120[/tex]
---> 11,5[tex]\leq k\leq 17,5[/tex]  K nguyên ,k=12,13,14,15,16,17
Vậy có 6 giá trị thỏa

412  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: dao dong can giup !!! vào lúc: 09:57:39 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Cau 1 :Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật qua O theo chiều dương. Sau thời gian t1 = pi/15 (s)vật chưa đổi chiều chuyển động và vận tốc còn lại một nửa. Sau thời gian t2 = 0,3 pi vật đi được 12cm. Tính vận tốc ban đầu của vật:
A. 20cm/s                     B. 25cm/s                  C. 30cm/s                   D. 40cm/s
 
ban đầu vật chuyển động qua VTCB theo chiều dương --->vmax
sau thời gian t1 thì v=1/2vmax <-->v=1/2wA
 -->x=[tex]A\sqrt{3}/2[/tex] Vậy vật đi từ VTCB đến vị trí x=[tex]A\sqrt{3}/2[/tex] thì t=T/6
--->T=2II/5 -->w=5

Tính từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t2 thì vật đi được 12cm , t2=T/2+T/4 
Từ VTCB đến biên A rồi sang biên -A tổng cộng vật đi được 3A
===>3A=12 -->A=4cm
Vậy vmax=wA =4.5=20cm/s

413  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: giúp mình vài câu vào lúc: 09:48:47 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu số 2 lạ thế số bức xạ nhìn thấy thì nằm trong dãy Banme có 4 bức xạ đỏ lam chàm tím !!!!
414  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: giúp mình vài câu vào lúc: 09:44:47 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

3. Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos(2pi.t + φ) cm và x2 = A2.cos(2pi.t-pi/2 ) cm thì dao động tổng hợp là x = Acos(2pi.t-pi/3) cm. Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là? đáp số là 10căn3
Năng lượng của vật cực đại thì A max
Vẽ vecto quay fresnel , tam giác AA1A2 vuông  -->tan[tex]\varphi'[/tex]=A2/A1 -->A2=tan[tex]\varphi[/tex] .10 =10[tex]\sqrt{3}[/tex] với [tex]\varphi' =\varphi[/tex]=II/3

Xem hình vẽ hơi xấu 


415  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập sóng cơ? vào lúc: 05:45:42 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Giúp em giải chi tiết với ạ?
Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là:U=Acos(2pi*t/T).li độ tại một điểm  M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t=T/2 là UM=2 cm.biên độ sóng A là?
Phương trình sóng tại M: uM=Acos([tex]\frac{2IIt}{T}-\frac{2IId}{\lambda })[/tex]=2
<---> Acos(II-2II/3)=2 --->A/2 =2 -->A=4cm
416  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: bài sóng cơ cần giúp vào lúc: 05:42:13 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là
A.  9   B.  19   C.  12   D.  17

em không hình dung được hệ vân giao thoa trong bài này như thế nào? các thầy cô giải và vẽ hình giúp em nhé.
------------------thanks---------------------
lamda=1,5cm
dễ thấy 2 nguồn A,B vuông pha nhau nên công thức tính số điểm dao động với biên độ max trên đoạn BN là: [tex]\frac{BB-BA}{\lambda }-\frac{1}{4}\leq K\leq \frac{NA-NB}{\lambda }-\frac{1}{4}[/tex]
<,--->[tex]\frac{0-20}{1,5}-\frac{1}{4}\leq K\leq \frac{20\sqrt{2}-20}{1,5 }-\frac{1}{4}[/tex]
<--->-13,5[tex]\leq k\leq 5,27[/tex]
--->Có 19 giá trị k 
417  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1 thắc mắc về 2 bài toán mong mọi người giúp vào lúc: 03:31:50 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 1.: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha (rôto gồm một cặp cực từ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 72Ω, tụ điện C = [tex]\frac{1}{5184\Pi }[/tex] và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n1 = 45 vòng/giây hoặc n2 = 60 vòng/giây thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là như nhau. Cuộn dây L có hệ số tự cảm là

Bài 2.Bài 67: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể, được mắc với mạch ngoài là một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Khi tốc độ quay của roto là n1 và n2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi tốc độ quay là n0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Mối liên hệ giữa n1, n2 và n0 là
     
theo em thấy thì
hai câu này không khác j nhau nhưng khi dùng công thức câu 2 áp dụng cho câu 1 thì được kết quả khác với làm cách thủ công và nó phụ thuộc R còn bài 2 thì không cần
thắc mắc khá lâu rồi nhưng nghĩ mãi không  hiểu mong mọi người giúp
em cảm ơn nhiều ạ

bÀI 1. đẶT E1=k.n1 và E2=k.n2 ,ZL1=k1.n1 và ZC1=k1'/n1    ,ZL2=k2.n2 và ZC2=k2'/n2
Với k1=L.2II.p ,k1'=1/2IIp.C tương tự k2,k2'
Ta có I1=I2 <-->[tex]\frac{n1}{\sqrt{R^{2}+(ZL1-ZC1)^{2}}}=\frac{n2}{\sqrt{R^{2}+(ZL2-ZC2)^{2}}}[/tex]

Khai triển thế vào tìm giá trị L

Bài 2 : KQ cuối cùng là : [tex]\frac{1}{n1^{2}}+\frac{1}{n2^{2}}=\frac{2}{no^{2}}[/tex] .
Xem công thức chứng minh của thầy Dương tại đây:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6775.msg31495#msg31495http://
418  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ... vào lúc: 02:57:50 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Vẽ vòng tròn lượng giác nhé : ban đầu tại t=0 thì x=A/2 và đang cd theo chiều âm  sau 2 chu kì vật qua biên âm và biên dương  2 lần ,nhưng qua vị trí x=-2,5 và x=2,5   4 lần lận!!
Sau 1/2 chu kì  còn lại thì vật ở vị trí x=-A/2 có nghĩa là đi qua vị trí x=-5 1 lần nữa TC 3 lần thỏa ycbt
 
419  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ... vào lúc: 02:45:26 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

2) Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 8,0cm, có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình: uA= uB = a.cos(2πft). C, D là hai điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]v =\sqrt{2}-1(m/s)[/tex]. Để trên đoạn CD có đúng ba điểm, tại đó các phần tử dao động với biên độ cực đại thì tần số dao động của nguồn phải thoả mãn
A. f ≤ 12,5Hz.   B. 12,5Hz ≤ f ≤ 25,0Hz.
C. f  ≥ 25Hz.   D. 12,5Hz ≤ f < 25,0Hz.

ABCD là hv ->CA=BD=8[tex]\sqrt{2}[/tex] cm

2 nguồn sóng cùng pha số điểm dao động cực đại trên đoạn CD tính bằng công thức:
[tex]\frac{CA-CB}{\lambda }\leq k\leq \frac{DB-DA}{\lambda }[/tex]

<-->[tex]\frac{8.10^{-2}(1-\sqrt{2})f}{\sqrt{2}-1}\leq k\leq \frac{8.10^{-2}(\sqrt{2}-1)f}{\sqrt{2}-1}[/tex]

<-->[tex]-8.10^{-2}f\leq k\leq 8.10^{-2}f[/tex]
Trên CD có 3 cực đại
Nhìn thấy ĐA D thỏa mãn ycbt -->nhận D  
420  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ... vào lúc: 02:27:15 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1)  Một vật dao động trên trục x với phương trình x = 5,0.cos(5πt + π/3)cm, t tính bằng s. Trong giây đầu tiên kể từ t = 0, vật ba lần đi qua vị trí x = x1. Giá trị x1 bằng
A. + 5,0cm.   B. – 2,5cm.   C. + 2,5cm.   D. – 5,0cm

T=0,4s
Tại t=0 thì x=A/2   và đang chuyển động theo chiều âm
Trong 1s vật thực hiện được 2,5 dao động toàn phần ---t=2T +1/2T
sau 2T quay lại vị trí cũ tức x=A/2 tiếp tục chuyển động theo chiều âm thì sau 1/2T vật qua vị trí x=-A/2  -->ĐA B

câu đấy đáp án D bạn ơi ^^
Ừ nhầm rồi  qua 3 lần vị trị x=x1 ,nếu qua x=-2,5 thì qua tới 5 lần rồi
Vậy trong 2T đầu tiên qua được 2 lần , và T/2 còn lại qua được thêm 1 lần nữa ,TC 3 lần và đó là vị trí biên âm
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.