Giai Nobel 2012
05:38:30 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2021 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020
250 Mốc Son Chói Lọi Trong Lịch Sử Vật Lí (Phần 96)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »
376  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một số bài toán vật lý trong đề thi thử đại học vào lúc: 11:09:01 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

1, Năng lượng trong nguyên tử Hidro được xác định theo biểu thức =
; n = 1, 2, 3... Nguyên tử hidro hấp thụ một photon có năng lượng 16eV làm bật electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản. Tính động năng của electron khi bật ra khỏi nguyên tử.

Năng lượng tối thiểu e hấp thụ để thoát ra ngoài từ trạng thái cơ bản [tex]\Delta E=E\propto -E1=0-13,6=13,6eV[/tex]
Mà cung cấp cho e một năng lượng 16eV ,phần còn lại biến thành động năng của e
-->Wd=16-13,6=2,4eV
377  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một số bài toán vật lý trong đề thi thử đại học vào lúc: 10:53:19 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

5, Một sóng cơ điều hòa lan truyền trong một môi trường có biên độ dao động A và bước sóng [tex]\lambda .[/tex]Gọi V và [tex]V_{max}[/tex] lần lượt là vận tốc truyền sóng và vận tốc cực đại dao động của các phần tử  trong môi trường. Khi đó:
A. V = [tex]V_{max}[/tex] nếu [tex]\lambda =\frac{3A}{2\pi .}[/tex]
B. V = [tex]V_{max}[/tex] nếu A = [tex]2\pi .\zeta[/tex]
C. V = [tex]V_{max}[/tex] nếu [tex]A=\frac{\lambda } {2\pi.}[/tex]
D. Không thể xảy ra V = [tex]V_{max}[/tex]
Ta có v=[tex]\frac{\lambda }{T}[/tex] và vmax=wA

Để v=vmax<-->[tex]\frac{w\lambda }{2II}[/tex]=wA <--> A=[tex]\frac{\lambda }{2II}[/tex]378  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giúp em bài sóng cơ khó? vào lúc: 12:28:20 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Một sợ dây đàn hồi căng ngang,đang có sóng dừng ổn định.trên dây,A là một nút,B là một điểm bụng gần A nhât, C là trung điểm AB,với AB=10 cm.biết khoảng thời gian ngắn nhât giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s.tốc độ truyền sóng?
A là nút,B là bụng gần A nhất ,khoảng cách giữa AB là [tex]\lambda /4[/tex]=10 -->[tex]\lambda =40cm[/tex]

Biên độ điểm B là 2a  -->Biên độ của điểm C là Ac=2asin[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex]
Khoảng cách từ A đến C là [tex]\lambda /8[/tex] -->Ac=[tex]\sqrt{2}a[/tex]
YCBT xB=Ac <-->2acos(wt+[tex]\phi[/tex])=[tex]\sqrt{2}[/tex]a <==>cos(wt+[tex]\phi[/tex])=[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
-->  2 nghiệm min là :wt1+[tex]\phi[/tex]=II/4 và wt2+[tex]\phi[/tex]=3II/4
-->[tex]\frac{2II(t2-t1)}{T}=II/2[/tex] ==>t2-t1=T/4 =0,2s -->T=0,8s

Vậy v=[tex]\frac{\lambda }{T}[/tex]=0,5m/s
379  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: 2 câu trong đề thi thử! vào lúc: 11:53:33 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Khi L=L1 thì I=0,5 và UC=100 --->ZC=200 
u sớm pha hơn i góc 60* -->[tex]\frac{ZL-ZC}{R}=\sqrt{3}[/tex]
Mà Z=[tex]\sqrt{R^{2}+(ZL-ZC)^{2}}[/tex] <-->[tex]Z=2R[/tex] -->R=100

Khi L=L2 thì URL max <--> ZL=[tex]\frac{ZC+\sqrt{ZL^{2}+4R^{2}}}{2}[/tex]
Thế R và ZC vào biểu thức tìm được ZL=100+100[tex]\sqrt{2}[/tex] -->L=[tex]\frac{1+\sqrt{2}}{II}[/tex]

380  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một số bài toán trong đề thi thử đại học cần được giúp đỡ. vào lúc: 12:32:12 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Cũng mún giúp lắm ,mà số lượng câu nhiều quá ,bạn nên chia bớt từng phần mỗi topic 5 câu là tối đa,sợ giải song mod khóa topic nên ko giám mon men   . Đọc lại nội quy diễn đàn khi đăng bài bạn nhé.Chào mừng bạn đến với thư viện vật lý ,chúc bạn học tốt
381  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Một số câu Lý hay Boxmath nhờ MN vào lúc: 12:27:32 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Câu1. Mức năng lượng En trong nguyên tử Hidro được xác định theo công thức En=[tex]\frac{Eo}{n^{2}}[/tex] (trong đó n là quỹ đạo dừng của e và En là mức năng lượng ở trạng thái cơ bản và Eo<0).Khi nguyên tử này chuyển động từ quỹ đạo k về quỹ đạo k-1 thì nó phát ra bước sóng [tex]\lambda o[/tex].Đặt [tex]\sqrt{\alpha o}=\frac{(k-2)(k+1)}{(k-1)k}\frac{\sqrt{3}}{3}[/tex]
Bước sóng phát ra khi e nhảy từ vị trí k+1  về vị trí k-2 là :
A.[tex]\lambda =\alpha o\frac{\sqrt{3}}{3}\frac{2k+1}{2k-1}\lambda o[/tex]

B.[tex]\lambda =\alpha o\frac{2k+1}{2k-1}\lambda o[/tex]

C.[tex]\lambda =\frac{\alpha o}{3}\frac{2k+1}{2k-1}\lambda o[/tex]

D.[tex]\lambda =\frac{\alpha o}{3}\lambda o[/tex]

Câu2. Ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình :x1=Acos(wt+[tex]\varphi 1[/tex]),x2=2Asin(wt+[tex]\varphi 2[/tex]) và x3=3Acos(wt+[tex]\varphi 3[/tex]).Dao động tổng hợp của 3 dao động trên có phương trình x=4cos(wt+[tex]\varphi[/tex]).Giá trị của [tex]\varphi[/tex] không thể là:
A.[tex]\varphi 1[/tex]        B.[tex]\varphi 2-II/2[/tex]      C.[tex]\varphi3[/tex]          D.[tex]\varphi1+II[/tex]

Câu3.Hai chất X,Y có chu kì phân rã là T1 và T2.Khi mới bắt đầu phân rã thì ta trộn X,Y với tỉ lệ 1:1 về khối lượng thu được hh Z.Sau thời gian t,tổng khối lượng X,Y trong Z giảm 62,5% .Còn khi trộn X,Y với tỉ lệ 1:2 về số nguyên tử thì thu được hh Z'.Sau thời gian t số mol  chất phóng xạ còn lại một nữa
Tỉ số T1:T2 là : A.1/2        B.5/7         C.1/3             D.3/2

Câu4.Một sợi dây có chiều dài l xảy ra hiện tượng sóng dừng với hai đầu dây là 2 nút.Khi sóng dừng trên dây có tần số f thì số bụng sóng trên dây là n .Khi tần số tăng lên n lần thì số bụng sóng trên dây là m .Xác định m biết 0,05l<[tex]\lambda[/tex]<0,4l
A.16           B.49           C.36                D.25
Câu5. Một động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz.Tại trục quay của roto,mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ Bo.Ở thời điểm t,cảm ứng từ tổng hợp do cuộn dây gây ra tại trục quay là 3Bo/2 thì sau 0,01s ,cảm ứng từ tổng hợp tại đó là?
A.3Bo/2            B.Bo/2             C.3Bo/4                 D.5Bo/2


382  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: xem giusp em bài này với ạ vào lúc: 10:58:00 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
2 chất điểm dao đông trên 2 đường thẳng song song và không va vào nhau trong quá trình dao động x1=4cos(4t+pi/3) và x2=4 căn 2.cos(4t+pi/12) khoảng cách lớn nhất bằng=???

giúp em làm bài chi tiết với ạ! giải đường tròn thì e biết nhưng em mong mọi người giải chi tiết giùm vì bài này người ta hỏi em nói giải theo cách đường tròn nó không hiểu
Khoảng cách giữa hai vật là [tex]\mid x1-x2\mid[/tex]
Dùng máy tính bấm ,giải số phức ta được [tex]\mid x1-x2\mid[/tex] =4cos(4t+5II/6)
Vậy để KHoảng cách giữa chúng là lớn nhất thì cos(4t+5II/6)=1
-->[tex]\Delta x[/tex]=4 (trắc nghiệm nhanh gọn khỏi tách tiếc làm gì cho mệt người )383  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một số câu CK Học mãi nhờ MN!! vào lúc: 10:23:53 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Câu5.Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được theo thứ tự đó mắc nối tiếp. M và N lần lượt là điểm nối giữa L và R; giữa R và C . Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có biểu thức  (với U và ω không đổi). Điện trở thuần R có giá trị bằng  lần cảm kháng. Điều chỉnh để C = C1 thì điện áp tức thời giữa hai điểm AN lệch pha π/2 so với điện áp tức thời giữa hai điểm MB. Khi C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa C1 và C2 là:
A.C1=[tex]\sqrt{2}[/tex]C2           B. C1 = 2C2.         C.C1=C2/[tex]\sqrt{2}[/tex]    D. C1=C2/2
bạn xem lại chổ màu đỏ R bằng bao nhiêu lần Zl
Sr R=[tex]\sqrt{2}ZL[/tex]
384  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một số câu CK Học mãi nhờ MN!! vào lúc: 04:53:02 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Thanks thầy Dương nhiều ạ ,xem trên Youtube phần luyện thi ĐH của thầy Long em cũng hiểu thêm nhiều rồi 
Bạn nào còn khó khăn về phần này thì xem tại đây nhé  http://www.youtube.com/watch?v=y_hfGboDFWshttp://
385  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Một số câu CK Học mãi nhờ MN!! vào lúc: 03:05:57 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1.Chiếu một tia sáng màu lục từ thủy tinh tới mặt phân cách của nó với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thay tia sáng lục bằng một chùm tia sáng đa sắc song song, hẹp (chứa đồng thời bốn ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu vàng, màu lam và màu tím) chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia sáng ló ra ngoài không khí là
A. ba chùm tia sáng: màu vàng, màu lam và màu tím.
 B. hai chùm tia sáng: màu đỏ và màu vàng.
C. bốn chùm tia sáng: màu đỏ, màu vàng, màu lam và màu tím.
 D. hai chùm tia sáng: màu lam và màu tím.

Phần LÝ thuyết này ở trường em ko được học,hoặc liên quan đến kiến thức cũ ( lớp 11) ,các thầy có thể giải đáp chi tiết và phần tài liệu có nội dung ngắn gọn xúc tích về phần này được ko ạ .

Câu2.Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C thay đổi được trong mạch điện xoay chiều có điện áp u=Uocos(wt)V . Ban đầu dung kháng ZC, tổng trở cuộn dây ZLr và tổng trở Z toàn mạch bằng nhau và đều bằng 100 . Giảm điện dung một lượng [tex]\Delta C=\frac{0,125.10^{-3}}{II}[/tex]F thì tần số góc dao động riêng của mạch này khi đó là 80π rad/s. Tần số ω của nguồn điện xoay chiều bằng
 A. 100π rad/s.      B. 80π rad/s.                C. 50π rad/s.                    D. 40π rad/s.

Câu3.Một ống Rơn-ghen hoạt động dưới điện áp U = 50000 V. Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen là I = 5 mA. Giả thiết 1% năng lượng của chïm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 75% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?
A. 4,2.1014                     B. 4,2.1015 .           C. 3,125.1015 .    D. 3,125.1016 .

Câu4.Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Cho L thay đổi. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị lớn nhất, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng 220 V. Khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và bằng 275V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 132 V. Lúc này điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là:
 A. 96 V               B. 99 V                   C. 451 V.                       D. 457 V.

Câu5.Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được theo thứ tự đó mắc nối tiếp. M và N lần lượt là điểm nối giữa L và R; giữa R và C . Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có biểu thức  (với U và ω không đổi). Điện trở thuần R có giá trị bằng [tex]\sqrt{2}[/tex] lần cảm kháng. Điều chỉnh để C = C1 thì điện áp tức thời giữa hai điểm AN lệch pha π/2 so với điện áp tức thời giữa hai điểm MB. Khi C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa C1 và C2 là:
A.C1=[tex]\sqrt{2}[/tex]C2           B. C1 = 2C2.         C.C1=C2/[tex]\sqrt{2}[/tex]    D. C1=C2/2
386  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP vào lúc: 05:50:29 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
DVD đúng rồi ,đây là câu trong đề thi thử trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa !!1
 Xem lời giải hình đính kèm
387  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài tập con lắc đơn cần giúp? vào lúc: 05:40:37 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Một con lắc đơn đang nằm yên tại vị trí cân bằng.truyền cho nó một vận tốc vo=62,8 cm/s theo phương ngang thì sau 1/3 s vật chưa đổi chiều chuyển động và có vận tốc 31,4 cm/s.tần số dao động là?lấy g=10 m/s^2

Tại VTCB thì vmax=vo=wA

Sau 1/3s thì v=1/2vmax  Dùng công thức độc lập [tex]A^{2}=x^{2}+(\frac{v}{w})^{2}[/tex]
--->x=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
Thời gian đi từ VTCB đến vị trí x=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] hết t=T/6 
=>T=0,5s Vậy f=2Hz


388  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1 CÂU GIAO THOA vào lúc: 05:35:31 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Ừ điên ghê 3>3,125 không còn chỗ nào mà nói được ,đi thi mà vậy chắc ức lăn ra chết lun !!
389  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1 CÂU GIAO THOA vào lúc: 02:35:54 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1)Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau một khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình [tex]u_1=u_2=2cos200\pi t (mm)[/tex]  .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu:
A. 16mm   B. 32mm   C. 8mm          D. 24mm
mọi người giúp e câu này với ạ
[tex]\lambda[/tex]=v/f=8mm
Ta có S1,S2 là 2 nguồn cùng pha  ,Xét 1 điểm M trên đường trung trực của AB (AS1=AS2=d[tex]\geq 10mm[/tex]

Biểu thức sóng tại M :uM=2cos(200IIt-[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex])

Để M dao động cùng pha với nguồn <-->[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex] =2kII
-->d=k[tex]\lambda[/tex]=8k[tex]\geq[/tex]25 <-->k[tex]\geq[/tex]3,125 vậy k min =3
-->d=24mm


390  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Một số câu chuyên LVT lần 3 nhờ MN vào lúc: 01:09:48 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Câu2.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng chiếu đồng thời vào 2 khe S1S2 ba bức xạ đơn sắc  tím có bước sóng [tex]\lambda 1=0,4\mu m[/tex] ,Lục có [tex]\lambda 2=0,5\mu m[/tex] và cam có [tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex] .Trên màn thu được hệ vân giao thoa.Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ta có:
A.15 tím,12 lục,10 cam       B.8 tím,6 lục,6 cam               C.8 tím,8 lục,4 cam    D.14 tím,11 lục,9camĐể hệ vân trùng nhau thi k1i1=k2i2=k3i3
Ta có k2=lamdda1/lamđa2*k1=4/5k1
        k3=lamdda1/lamđa3*k1=2/3k1
Ta thấy k1=15 thỏa mãn suy ra đáp án D
Đáp án C cơ !!!!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.