Giai Nobel 2012
08:28:56 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »
256  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ vào lúc: 04:02:50 PM Ngày 11 Tháng Một, 2012
Còn câu 1 làm sao vậy mấy thầy
257  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Điện xoay chiều và sóng cơ vào lúc: 08:45:34 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Bài 2: Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau [tex]9,4cm[/tex] dao động ngược pha nhau ,cùng biên độ là [tex]5mm[/tex] và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước .Vận tốc truyền sóng là [tex]0,4m/s[/tex] .Tần số là [tex]20Hz[/tex].Số các điểm có biên độ [tex]5\sqrt{2}mm[/tex] trên đường nối 2 nguồn là:
A.9
B.8
C.20
D.18
bạn tìm số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn.từ cực đại sang cực tiểu luôn có điểm dao động với biên độ 5.căn2 mm
Mong thầy giải chi tiết giúp em với
258  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Điện xoay chiều và sóng cơ vào lúc: 07:29:48 PM Ngày 10 Tháng Một, 2012
Bài 1: X là hộp đen chứa 2 trong 3 phần tử : cuộn cảm, tụ điện ,điện trở thuần khi [tex]f=50Hz,U_{AM}=U_{MB}=100V;U_{AB}=200V;I=0,5A.[/tex],.Khi [tex]f=100Hz,[/tex] ,hệ số công suất của đoạn mạch MB là [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex] .Hỏi X chứa những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng:
A.gồm cuộn dây có [tex]r=200\Omega[/tex],[tex]L=\frac{4}{3\pi }H[/tex], mắc nối tiếp tụ có [tex]C=\frac{3.10^{-4}}{4\pi }F[/tex]
B.Cuộn dây thuần cảm có [tex]L=\frac{4}{3\pi }H[/tex],mắc nối tiếp tụ có [tex]C=\frac{3.10^{-4}}{4\pi }F[/tex]
C.gồm cuộn dây có [tex]r=150\Omega ,L=\frac{4}{\pi }H[/tex],mắc nối tiếp tụ có [tex]C=\frac{3.10^{-4}}{4\pi }F[/tex]
D.gồm cuộn dây có [tex]r=100\Omega ,L=\frac{4}{\pi }H[/tex],mắc nối tiếp tụ có [tex]C=\frac{10^{-4}}{4\pi }F[/tex]

Bài 2: Hai nguồn phát sóng điểm M, N cách nhau [tex]9,4cm[/tex] dao động ngược pha nhau ,cùng biên độ là [tex]5mm[/tex] và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước .Vận tốc truyền sóng là [tex]0,4m/s[/tex] .Tần số là [tex]20Hz[/tex].Số các điểm có biên độ [tex]5\sqrt{2}mm[/tex] trên đường nối 2 nguồn là:
A.9
B.8
C.20
D.18

Bài 3: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động tự do. Tại thời điểm t= 0 điện tích trên một bản tụ điện cực đại [tex]Q_{0}[/tex].Sau khoảng thời gian ngắn nhất là [tex]10^{-6}s[/tex] thì điện tích trên bản kia của tụ bằng [tex]\frac{Q_{0}}{2}[/tex].Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là:
[tex]A.4.10^{-6}s[/tex]
[tex]B.12.10^{-6}s[/tex]
[tex]C.6.10^{-6}s[/tex]
[tex]D.3.10^{-6}s[/tex]

259  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Trả lời: Một số câu trong đề thi thử trường Tứ Kỳ HD vào lúc: 10:01:09 PM Ngày 09 Tháng Một, 2012
Câu1:Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức   ( trong đó U và w không đổi) vào hai đầu AB của một đoạn mạch gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và biến trở R mắc nối tiếp, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung C. Biết rằng  . Khi thay đổi biến trở đến các giá trị R1=50, R2=100 và R3= 150 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM có giá trị lần lượt là U1, U2, U3. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. U1<U2<U3.   B. U1>U2>U3   C. U1=U3 >U2.   D. U1=U2=U3.

[tex]Z_{C}=2Z_{L}[/tex] nên [tex]U_{AM}[/tex] ko phụ thuộc [tex]R[/tex] nên chọn D


260  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / BT máy biến áp vào lúc: 04:32:38 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ  cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp. Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng [tex]U_{1}=220V[/tex].Điện trở của cuộn sơ cấp là [tex]r_{1}\approx 0[/tex] và cuộn thứ cấp là [tex]r_{2}\approx 2\Omega[/tex].Mạch từ khép kín ,bỏ qua hao phí do dòng Fuco và bức xạ. Khi 2 đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở [tex]R=20\Omega[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu :

[tex]A.18V[/tex]

[tex]B.22V[/tex]

[tex]C.20V[/tex]

[tex]D.24V[/tex]

261  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Sóng âm và điện xoay chiều vào lúc: 03:43:41 PM Ngày 08 Tháng Một, 2012
Bài 1: Ba điểm A, O, B theo thứ tự cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O ( A và B ở về 2 phía của O).Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian , môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 40dB , tại B là 20dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là :

A.40dB

B.26dB

C.25dB

D.27dB

Ta có:

[tex]L_{A}-L_{B}=10lg\frac{I_{A}}{I_{B}}\Rightarrow \frac{I_{A}}{I_{B}}= 10^{2}[/tex]

Ngoài ra: [tex]\frac{I_{A}}{I_{B}}= \left(\frac{R_{B}}{R_{A}} \right)^{2}\Rightarrow \frac{R_{B}}{R_{A}}= 10[/tex]

Tại M trung điểm AB: [tex]R_{M}= \frac{R_{A}+R_{B}}{2}= \frac{11}{2}.R_{A}[/tex]

và: [tex]\frac{I_{A}}{I_{M}}= \left(\frac{R_{M}}{R_{A}} \right)^{2}= \left(\frac{11}{2} \right)^{2}[/tex]

Suy ra:

[tex]L_{A}-L_{M}= 10lg\frac{I_{A}}{I_{M}}= 10lg\left(\frac{R_{M}}{R_{A}} \right)^{2}= 10lg\left(\frac{11}{2} \right)^{2}= 14,8[/tex]

[tex]L_{M}= L_{A}-14,8 = 25,19 (dB)[/tex]
Đáp án là 27dB ,A và B khác phía với O có khác so với cùng phía ko ạ
262  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Sóng âm và điện xoay chiều vào lúc: 11:53:35 AM Ngày 08 Tháng Một, 2012
Bài 1: Ba điểm A, O, B theo thứ tự cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O ( A và B ở về 2 phía của O).Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian , môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 40dB , tại B là 20dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là :

A.40dB

B.26dB

C.25dB

D.27dB

Bài 2: Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm [tex]L=\frac{2}{\pi }\left(H \right)[/tex] mắc nối tiếp với đoạn mạch X .Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp [tex]u=120\sqrt{2}cos100\pi t\left(V \right)[/tex] thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là [tex]i=0,6cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\left(A \right)[/tex].Tìm hiệu điện áp hiệu dụng [tex]U_{X}[/tex] giữa 2 đầu đoạn mạch X :

[tex]A.240V[/tex]

[tex]B.120\sqrt{3}V[/tex]

[tex]C.60\sqrt{2}V[/tex]

[tex]D.120V[/tex]
263  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Điện xoay chiều vào lúc: 09:03:35 PM Ngày 07 Tháng Một, 2012
Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào 2 đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]U[/tex] và tần số [tex]f[/tex] không đổi. Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị [tex]C=C_{1}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện và 2 đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng [tex]U[/tex] , cường độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức [tex]i_{1}=2\sqrt{6}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\left(A \right)[/tex].Khi điều chỉnh để điện dung của tụ điện có giá trị [tex]C=C_{2}[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là:
[tex]A.i_{2}=2\sqrt{2}cos\left(100\pi t+\frac{5\pi }{12} \right)\left(A \right)[/tex]
[tex]B.i_{2}=2\sqrt{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\left(A \right)[/tex]
[tex]C.i_{2}=2\sqrt{3}cos\left(100\pi t+\frac{5\pi }{12} \right)\left(A \right)[/tex]
[tex]D.i_{2}=2\sqrt{3}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\left(A \right)[/tex]

264  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / LUYỆN THI ĐẠI HỌC / Xin được giúp đỡ mấy bài mạch điện xoay chiều ! vào lúc: 08:39:16 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Câu 16 Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng:
A    30  V

B    10  V

C    20V
D    10V

[tex]U=\sqrt{U_{R}^{2}+\left(U_{L}-U_{C} \right)^{2}}=20V[/tex]
Ta luôn có tỉ lệ:
[tex]U_{R}=U_{L}[/tex]
Khi nối tắt C thì [tex]U_{R}=U_{L}=\frac{U}{\sqrt{2}}=10\sqrt{2}[/tex]V

265  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Lượng tử ánh sáng vào lúc: 07:34:38 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Đáp án A thầy ơi
266  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Lượng tử ánh sáng vào lúc: 01:31:43 PM Ngày 06 Tháng Một, 2012
Chiếu ánh sáng có [tex]\lambda =0,5\lambda _{0}=0,273\mu m[/tex] ([tex]\lambda _{0}[/tex] là giới hạn quang điện) vào tâm O của catôt của một tế bào quang điện .Biết hiệu điện thế [tex]U_{AK}=-4,55(V)[/tex].Hai bản cực anôt và catôt của tế bào quang điện là phẳng và cách nhau [tex]3cm[/tex].Quang electron phát ra từ catôt đi về phía anôt xa nhất một khoảng là:

[tex]A.1,5cm[/tex]

[tex]B.3cm[/tex]

[tex]C.2cm[/tex]

[tex]D.1cm[/tex]

267  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giao thoa ánh sáng vào lúc: 09:50:37 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
À ,em hiểu rồi
268  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Giao thoa ánh sáng vào lúc: 09:41:01 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Một màn mang 2 khe hẹp song song [tex]S_{1},S_{2}[/tex] đặt trước 1 màn M , cách M một khoảng bằng [tex]1,2m[/tex]. Đặt giữa 2 màn 1 thấu kính hội tụ , thì thấy có thể tìm được 2 vị trí của thấu kính cùng cho ảnh rõ nét trên M. Khoảng cách giữa 2 vị trí là [tex]72cm[/tex] và ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa 2 ảnh là [tex]3,8mm[/tex].Bỏ thấu kính rồi chiếu ánh sáng bằng 1 nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có [tex]\lambda =656nm[/tex].Khoảng vân thu được là :

[tex]A.829mm[/tex]

[tex]B.829nm[/tex]

[tex]C.568\mu m[/tex]

[tex]D.0,568\mu m[/tex]

em xem bài đó ở link sau:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5196

Không giống lắm thầy ơi   
269  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Giao thoa ánh sáng vào lúc: 03:03:27 PM Ngày 04 Tháng Một, 2012
Một màn mang 2 khe hẹp song song [tex]S_{1},S_{2}[/tex] đặt trước 1 màn M , cách M một khoảng bằng [tex]1,2m[/tex]. Đặt giữa 2 màn 1 thấu kính hội tụ , thì thấy có thể tìm được 2 vị trí của thấu kính cùng cho ảnh rõ nét trên M. Khoảng cách giữa 2 vị trí là [tex]72cm[/tex] và ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa 2 ảnh là [tex]3,8mm[/tex].Bỏ thấu kính rồi chiếu ánh sáng bằng 1 nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có [tex]\lambda =656nm[/tex].Khoảng vân thu được là :

[tex]A.829mm[/tex]

[tex]B.829nm[/tex]

[tex]C.568\mu m[/tex]

[tex]D.0,568\mu m[/tex]
270  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Máy phát điện vào lúc: 11:47:42 PM Ngày 03 Tháng Một, 2012
Để suất điện động tức thời trong mỗi cuộn dây luôn cùng pha với nhau . Do đó suất điện động trong phần ứng ( tổng hợp của các suất điện động trong các cuôn dây )có biên độ lớn nhất

Em chưa hiểu ý thầy lắm, thầy có thể nói rõ hơn được ko ạ
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.