Giai Nobel 2012
09:28:01 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2022 *

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Vật Lý.

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng cần gửi lại email kích hoạt tài khoản?
Vui lòng nhập tên Đăng nhập với password, và thời gian tự động thoát

Lưu ý: Đây là diễn đàn của Thư Viện Vật Lý. Tài khoản ở Diễn Đàn Vật Lý khác với tài khoản ở trang chủ Thuvienvatly.com. Nếu chưa có tài khoản ở diễn đàn, bạn vui lòng tạo một tài khoản (chỉ mất khoảng 1 phút!!). Cảm ơn các bạn.
Phòng chát chít
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Vật lý 360 Độ
Photon là gì?
25/07/2021
Lược sử âm thanh
28/02/2021
Đồng hồ nước Ktesibios
03/01/2021
Tic-tac-toe
05/12/2020
Sao neutron to bao nhiêu?
18/09/2020
Giải chi tiết mã đề 219 môn Vật Lý đề thi TN THPT 2020 (đợt 2)
04/09/2020

follow TVVL Twitter Facebook Youtube Scirbd Rss Rss
  Trang chủ Diễn đàn Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  


Quy định cần thiết


Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Thư Viện Vật Lý
Mới tham gia nhóm trên Facebook >> TẠI ĐÂY <<

  Xem các bài viết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »
16  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Giao thoa khe Y-âng cần giúp vào lúc: 12:16:49 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng [tex]S_{1},S_{2}[/tex] cách nhau [tex]a=0,5mm[/tex], màn quan sát cách mặt phẳng chứa 2 khe , bước sóng ánh sáng thí nghiệm [tex]\lambda =600nm[/tex].Khe S cách mặt phẳng chứa 2 khe [tex]S_{1},S_{2}[/tex] [tex]1m[/tex] và cách đều 2 khe. Cho khe S bắt đầu dao động điều hoà theo phương song song với màn và vuông góc với 2 khe [tex]S_{1},S_{2}[/tex] với biên độ [tex]1mm[/tex], chu kì [tex]4s[/tex]. Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu kể từ lúc S bắt đầu dao động thì cường độ sáng tại O ( O là giao điểm của đường trung trực [tex]S_{1},S_{2}[/tex] và màn) chuyển từ cực đại sang cực tiểu:
[tex]A.1/12s[/tex]
[tex]B.1s[/tex]
[tex]C.1/3s[/tex]
[tex]D.1/2s[/tex]


17  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Mạch dao động và hạt nhân cần giúp vào lúc: 09:46:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Bài 2: Cho pứ hạt nhân: [tex]^{4}_{2}He+^{14}_{7}N+1,21MeV\rightarrow ^{1}_{1}H+^{17}_{8}O[/tex] .Hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng [tex]4MeV[/tex], hạt nhân [tex]^{14}_{7}N[/tex] đứng yên. Giả sử 2 hạt sinh ra có cùng vận tốc và coi khối lượng các hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị u. Động năng của :
[tex]A.^{1}_{1}H[/tex] là [tex]0,164MeV[/tex]
[tex]B. ^{1}_{1}H[/tex] là [tex]2,626MeV[/tex]
[tex]C. ^{17}_{8}O[/tex] là [tex]2,624.10^{-14}J[/tex]
[tex]D.^{17}_{8}O[/tex] là [tex]0,164MeV[/tex]

Áp dụng đl bảo toàn năng lượng ta có :[tex]\Delta E+KHe=KO+Kp[/tex]

Với [tex]\Delta E[/tex]=-1,21 vì pư thu năng lượng ==>KO+Kp=2,79  
Mặt khác 2 hạt sinh ra có cùng vận tốc nên [tex]\frac{KO}{Kp}=\frac{mO}{mp}[/tex]==>KO=17Kp(2)

Từ 1 và 2 ===>KO=2,635MeV và Kp=0,155MeV


Mình làm giống mark nhưng đáp án nào đây mark  
18  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Mạch dao động và hạt nhân cần giúp vào lúc: 08:39:33 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một mạch dao động lí tưởng LC thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì [tex]T=1,2.10^{-5}s[/tex] .Trong thời gian một chu kì, khoảng thời gian điện áp giữa bản A và B của tụ điện có giá trị không nhỏ hơn [tex]3V[/tex] là [tex]4.10^{-6}s[/tex] , khoảng thời gian độ lớn cường độ dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A lớn hơn [tex]2mA[/tex] là [tex]3.10^{-6}s[/tex] . Độ tự cảm L là:
[tex]A.4,05.10^{-3}H[/tex]
[tex]B.3,58.10^{-3}H[/tex]
[tex]C.3,66.10^{-3}H[/tex]
[tex]D.2,34.10^{-3}H[/tex]

Bài 2: Cho pứ hạt nhân: [tex]^{4}_{2}He+^{14}_{7}N+1,21MeV\rightarrow ^{1}_{1}H+^{17}_{8}O[/tex] .Hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng [tex]4MeV[/tex], hạt nhân [tex]^{14}_{7}N[/tex] đứng yên. Giả sử 2 hạt sinh ra có cùng vận tốc và coi khối lượng các hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị u. Động năng của :
[tex]A.^{1}_{1}H[/tex] là [tex]0,164MeV[/tex]
[tex]B. ^{1}_{1}H[/tex] là [tex]2,626MeV[/tex]
[tex]C. ^{17}_{8}O[/tex] là [tex]2,624.10^{-14}J[/tex]
[tex]D.^{17}_{8}O[/tex] là [tex]0,164MeV[/tex]
19  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp vào lúc: 08:33:39 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau [tex]10cm[/tex], dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=3cos40\pi t[/tex] và [tex]u_{B}=4cos40\pi t[/tex]  ([tex]u_{A}[/tex] và [tex]u_{B}[/tex] tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]30cm/s[/tex]. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn [tex]10cm[/tex] và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng [tex]5cm[/tex] (O là trung điểm của AB):
A. 13         
B. 14         
C. 26         
D. 28

Tại những điểm dao động với biên độ 5cm các sóng thành phần phải vuông pha nên ta có :

[tex]\frac{d_{2} - d_{1}}{\lambda } = \frac{\pi }{2}+k \pi[/tex]

[tex]\Rightarrow -\frac{AB}{\lambda } < k + \frac{1}{4} < \frac{AB}{\lambda }[/tex]

Thay số ta được : [tex]-6,9 < k + \frac{1}{4} < 6,4[/tex]

k nhẩn giá trị nên có 13 điểm cần tìm

Sao lại là [tex]k+\frac{1}{4}[/tex] vậy thầy , em nghĩ là [tex]\frac{k}{2}+\frac{1}{4}[/tex] chứ ạ ,thầy giải thích giúp em với
20  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài sóng cơ cần giúp vào lúc: 10:30:21 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau [tex]10cm[/tex], dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=3cos40\pi t[/tex] và [tex]u_{B}=4cos40\pi t[/tex]  ([tex]u_{A}[/tex] và [tex]u_{B}[/tex] tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]30cm/s[/tex]. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn [tex]10cm[/tex] và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng [tex]5cm[/tex] (O là trung điểm của AB):
A. 13         
B. 14         
C. 26         
D. 28

21  CÁC KHOA HỌC KHÁC / HÓA HỌC / Trả lời: mọi người giúp mấy bài về axit với vào lúc: 02:58:59 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
2) hh khí X gồm hidrocacbon Y có [tex]d_{X/H_{2}}=4.8[/tex]. cho X đi qua Ni nung đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Z có [tex]d_{Z/H_{2}}=8[/tex]. công thức phân tử của hidrocaccon Y là (ĐÁ [tex]C_{3}H_{4}[/tex]

Giả sử ban đầu có 1 mol thì [tex]m_{d}=9,6g[/tex] vì khối lượng không đổi nên [tex]m_{s}=9,6g[/tex]
[tex]\Rightarrow [tex]n_{Z}=0,6mol[/tex]
Sau pứ có [tex]H_{2}[/tex] dư ,xét k =2  [tex]\Rightarrow n_{Y}=0,2\Rightarrow n_{H_{2}}=0,8mol[/tex]
[tex]\Rightarrow M_{Y}=\frac{9,6-0,8.2}{0,2}=40\Rightarrow C_{3}H_{4}[/tex]
Xét tiếp k = 1 ko thoả
22  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: 1 bài con lắc lạ và 1 bài sóng ánh sáng quen. vào lúc: 09:22:05 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Thầy trieubeo nhầm thì phải , góc I’AB = 60 mà
23  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Truyền tải điện năng cần giúp vào lúc: 05:14:06 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Người ta sử dụng máy tăng áp để truyền một công suất điện P đến nơi tiêu thụ. Gọi k (hệ số tăng áp) là tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp với số vòng dây cuộn sơ cấp; nếu k = n (n > 1) thì hiệu suất truyền tải là 91%; Nếu k = 3n thì hiệu suất truyền tải là 99%. Vậy khi sử dụng máy biến áp có k = 2n thì hiệu suất truyền tải đạt được là
A. H = 93,50 %.   
B. H = 98,25 %.   
C. H = 96,00 %.   
D. H = 97,75 %.

24  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Con lắc đơn và sóng cơ cần giúp vào lúc: 09:04:05 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: Xét điểm M trên một sợi dây rất dài có sóng ngang truyền qua. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Khoảng thời gian điểm M có li độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ một phần tư chu kì truyền sóng
B. Khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
C. Khi điểm M ở li độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
D. Độ dời cực đại của điểm M trong 1 phần sáu chu kì bằng biên độ của sóng
dễ dàng thấy ở đáp án C thì cơ năng cực tiểu là hoàn toàn vô lý!

Còn bài 3) bạn vẽ hình ra sẽ thấy ngay!Sóng truyền từ N đến M.
Nhưng đáp án ko phải C bạn à , ai giải thích dùm em câu này với câu 3 với
25  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Con lắc đơn và sóng cơ cần giúp vào lúc: 05:44:35 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương đứng 1 góc [tex]\alpha _{0}=60^{0}[/tex] rồi thả nhẹ, lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là:
[tex]A.0[/tex]
[tex]B.a=\frac{10\sqrt{5}}{3}m/s^{2}[/tex]
[tex]C.a=\frac{10}{3}m/s^{2}[/tex]
[tex]D.a=\frac{10\sqrt{6}}{3}m/s^{2}[/tex]

Bài 2: Xét điểm M trên một sợi dây rất dài có sóng ngang truyền qua. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Khoảng thời gian điểm M có li độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ một phần tư chu kì truyền sóng
B. Khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
C. Khi điểm M ở li độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
D. Độ dời cực đại của điểm M trong 1 phần sáu chu kì bằng biên độ của sóng

Bài 3: M, N là 2 điểm trên cùng một phương truyền sóng của sóng mặt nước [tex]MN=5,75\lambda[/tex]. Tại một thời điểm nào đó M và N đang có li độ là [tex]u_{M}=3mm[/tex], [tex]u_{N}=-4mm[/tex] , mặt thoáng ở N đang đi lên theo chiều dương .Coi biên độ là không đổi. Biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng là
Bài này mọi người giúp em tìm chiều truyền sóng thôi, em chưa hiểu lắm
26  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Vật lí hạt nhân và điện cần giúp vào lúc: 05:26:41 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Một hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là [tex]T_{1}=1[/tex] giờ và [tex]T_{2}=2[/tex] giờ .Vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên là bao nhiêu?
A. 0,67 giờ
B. 0,75 giờ
C. 0,5 giờ
D. Đáp án khác

Bài 2: Mạch R, L, C nối tiếp. Đặt vào 2 đầu mạch điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos\omega t\left(V \right)[/tex], với [tex]\omega[/tex] thay đổi được . Thay đổi [tex]\omega[/tex] để [tex]U_{Cmax}[/tex] .Giá trị [tex]U_{Cmax}[/tex] là biểu thức nào sau đây:
[tex]A. U_{Cmax}=\frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_{C}^{2}}{Z_{L}^{2}}}}[/tex]
[tex]B. U_{Cmax}=\frac{U}{\sqrt{1-\frac{Z_{L}^{2}}{Z_{C}^{2}}}}[/tex]
[tex]C.U_{Cmax}=\frac{2UL}{\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]
[tex]D.U_{Cmax}=\frac{2U}{R\sqrt{4LC-R^{2}C^{2}}}[/tex]
27  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: Lăng kính và điện cần giúp đỡ vào lúc: 11:14:23 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là [tex]U_{L},U_{C},U[/tex]. Biết [tex]U_{L}=U_{C}\sqrt{2}[/tex] và [tex]U=U_{C}[/tex]. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
D. Do [tex]U_{L}>U_{C}[/tex] nên [tex]Z_{L}>Z_{C}[/tex] và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.


Chọn D
Đáp án là C , DaiVoDanh xem lại giúp
28  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Lăng kính và điện cần giúp đỡ vào lúc: 10:46:18 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là [tex]U_{L},U_{C},U[/tex]. Biết [tex]U_{L}=U_{C}\sqrt{2}[/tex] và [tex]U=U_{C}[/tex]. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này?
A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
C. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch;
D. Do [tex]U_{L}>U_{C}[/tex] nên [tex]Z_{L}>Z_{C}[/tex] và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng.

Câu 2: Lăng kính có tiết diện là tam giác cân ABC, góc chiết quang [tex]A=120^{0}[/tex], chiết suất của lăng kính đối với mọi loại ánh sáng đều lớn hơn [tex]\sqrt{2}[/tex]. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền xuống BC. Tại BC chùm sáng sẽ:
A. Một phần phần chùm sáng phản xạ và một phần khúc xạ.
B. Phản xạ toàn phần lên AC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC
C. Ló ra ngoài theo phương song song AB
D. Ló ra ngoài theo phương song song AC

Câu 3: Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song hẹp (coi như một tia sáng) từ không khí vào một bể nước với góc tới bằng [tex]30^{0}[/tex]. Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước và mặt phản xạ hướng lên. Chùm tia ló ra khỏi mặt nước sau khi phản xạ tại gương là
A. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương vuông góc với tia tới.
B. chùm sáng song song có màu cầu vồng, phương hợp với tia tới một góc [tex]60^{0}[/tex].
C. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất.
D. chùm sáng phân kì có màu cầu vồng, tia tím lệch ít nhất, tia đỏ lệch nhiều nhất.

29  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Trả lời: giúp em bài pư hạt nhân này vào lúc: 08:17:17 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9538.0
Mình giải ở đây
30  VẬT LÝ PHỔ THÔNG / VẬT LÝ 12 / Bài hạt nhân cần giúp đỡ vào lúc: 04:52:11 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một mẫu radium nguyên chất [tex]_{88}^{226}Ra[/tex] có khối lượng [tex]m=1g[/tex], chu kỳ bán rã [tex]T_{1}=1620[/tex] năm,  phóng xạ [tex]\alpha[/tex] cho hạt nhân con X. Hạt nhân X vừa tạo ra lại phân rã với chu kỳ bán rã [tex]T_{2}=3,82[/tex] ngày. Sau một thời gian, người ta thấy khối lượng hạt nhân X không đổi. Khối lượng hạt nhân X khi đó là
[tex]A.4,64mg[/tex]
[tex]B.6,46\mu g[/tex]
[tex]C.4,64\mu g[/tex]
[tex]D.6,46mg[/tex]
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »

Tắt bộ gõ tiếng Việt [F12] Bỏ dấu tự động [F9] TELEX VNI VIQR VIQR* kiểm tra chính tả Đặt dấu âm cuối
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC © 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.