Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngovdang trong 04:28:49 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9999Tiêu đề: Một bài năng lượng trong dao động khó nhờ các thầy cô xem giúp.
Gửi bởi: ngovdang trong 04:28:49 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 1s và cơ năng là 3mJ. Tại thời điểm t1 thế năng của con lắc là 2mJ . Hỏi công lực đàn hồi thực hiện từ thời điểm (t1-1/8)s đến thời điểm t1 là bao nhiêu ?Tiêu đề: Trả lời: bài năng lượng trong dao động nhờ thầy cô giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:49:32 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Độ biến thiên thế năng =  công của lực thế.
=> công của lực đàn hồi A= Wt sau -Wt trc
Wt sau là thế năng ở tđiểm t1 = 2 mJ
Wt trc là thế năng ở tđ t=t1-1/8s =t1-T/8
do Wt bthiên vơí chu kỳ T/2 nên khi vẽ đường tròn thể hiện sự btđh của Wt, Wt trc nhanh pha hơn Wt sau 90 độ. hay
Wt trc^2 +Wt sau ^2=W^2=> Wt trc=căn 5 mJ
=> A= căn5  - 2  mJ