Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 03:02:58 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9997Tiêu đề: Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 03:02:58 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
001.   Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.      B. 11 vân sáng.   C. 5 vân sáng.      D. 13 vân sáng.
008.   Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ 2A. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn lên 2 lần thì biên độ dao động tại M khi này là

011.   Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng  a=2mm,D=2m  . Nguồn S phát hai bức xạ    lamda1=0,7 .10^-6mvà  lamda2=0,5.10^-6m . Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm
A. 0,25         B. 0,375mm      C. 1,75mm      D. 0,35mm
010.   Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc hình sao, khi động cơ hoạt động bình thường ở điện áp pha cực đại bằng 200V thì công suất tiêu thụ điện của động cơ bằng 3240W và hệ số công suất 0,9 . Vào thời điểm dòng điện ở một cuộn dây có cường độ i1=8A   thì dòng điện ở hai cuộn dây còn lại có cường độ tương ứng là

cảm ơn nhiều!!!
 =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:31:41 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
001.   Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.      B. 11 vân sáng.   C. 5 vân sáng.      D. 13 vân sáng.
(Bài này chắc nhờ tác giả ra đề giải giùm, đề này ngắn củn mà làm được nể thật????)
008.   Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ 2A. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn lên 2 lần thì biên độ dao động tại M khi này là
có biên độ 2A tức là đang cực đại ==> [tex]\Delta \varphi=2\pi.(d2-d1)/\lambda+\pi=k2\pi[/tex]
[tex]==> 2\pi(d2-d1)/\lambda=k2\pi-\pi[/tex]
Khi f tăng 2 ==> [tex]\lambda [/tex]giảm 2
[tex]==> \Delta \varphi' = 2\pi(d2-d1)/\lambda' + \pi = 2\pi(d2-d1).2/\lambda+\pi[/tex]
[tex]==> \Delta \varphi' = 2.(k2\pi-\pi)+\pi = 4k\pi - \pi ==> a_M=0[/tex](Ngược pha)


Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:38:19 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
011.   Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng  a=2mm,D=2m  . Nguồn S phát hai bức xạ    lamda1=0,7 .10^-6mvà  lamda2=0,5.10^-6m . Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm
A. 0,25         B. 0,375mm      C. 1,75mm      D. 0,35mm
i_1=0,7mm
Vạch đen ứng với vị trí vân tối trùng vân tối.
[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=5/7=2,5/3,5[/tex]
* Tọa độ vân tối thứ n: [tex]x_n=2,5.i_1.(2n+1)=1,75(2n+1)[/tex]
==> Vị trí gần nhất n=0 ==> x=1,75mm


Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:02:41 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
010.   Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc hình sao, khi động cơ hoạt động bình thường ở điện áp pha cực đại bằng 200V thì công suất tiêu thụ điện của động cơ bằng 3240W và hệ số công suất 0,9 . Vào thời điểm dòng điện ở một cuộn dây có cường độ i1=8A   thì dòng điện ở hai cuộn dây còn lại có cường độ tương ứng là
Công suất động cơ ba pha : P=3U_p.I.cos(\varphi) ==>I=8,5A ==> Io=12A
Dủng gian đô vecto quay ==> i1=8A,i2=3,5485A và i3=-11,7464A
(Lưu ý 3 dòng điện lệch nhau 120^0)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 04:11:44 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
0
Công suất động cơ ba pha : P=3U_p.I.cos(\varphi) ==>I=8,5A ==> Io=12A


Thầy ơi cho em hỏi lại chỗ này ạ U_p=200cawn33=>I=10,4A chữ thầy
hoặc là cách hiểu của em là sai mong thầy kiểm tra giúp ạ vì đáp án như thầy giống với đáp án của tác giả ạ


Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 04:44:32 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Cho em công thức tính bài này với ạ

Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 600. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:27:32 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
0
Công suất động cơ ba pha : P=3U_p.I.cos(\varphi) ==>I=8,5A ==> Io=12A


Thầy ơi cho em hỏi lại chỗ này ạ U_p=200cawn33=>I=10,4A chữ thầy
hoặc là cách hiểu của em là sai mong thầy kiểm tra giúp ạ vì đáp án như thầy giống với đáp án của tác giả ạ
Đề đã cho Up nhưng là U0p do vậy ta chuyển về [tex]U=U0/sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:00:42 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
001.   Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 6 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 7 vân sáng.      B. 11 vân sáng.   C. 5 vân sáng.      D. 13 vân sáng.


http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19203.msg76296#msg76296

Tương tự bài này nhé