Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 01:45:43 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9993Tiêu đề: mật độ dài là ?
Gửi bởi: qvd4081 trong 01:45:43 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một sợi dây kéo bằng 1 lực căng dây T   và co' mật độ dài là muy  thì tôc' độ truyền song' trên dây la
 v= [tex]\sqrt{T}[/tex] /[tex]\sqrt{muy}[/tex]
  Vậy mật độ dài ở đây là gì vây?   Mọi người giải thích hộ mình nha' . ThanksTiêu đề: Trả lời: mật độ dài là ?
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:52:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một sợi dây kéo bằng 1 lực căng dây T   và co' mật độ dài là muy  thì tôc' độ truyền song' trên dây la  v= [tex]\sqrt{T}[/tex] /[tex]\sqrt{muy}[/tex]
  Vậy mật độ dài ở đây là gì vây?   Mọi người giải thích hộ mình nha' . Thanks

Giải thích cho em :
Đề bài này nói tắt : mật độ khối lượng dài là muy : nghĩa là khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây


Tiêu đề: Trả lời: mật độ dài là ?
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:01:08 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Vậy đơn vị của mật độ dài là kg/m phải không thầy ?


Tiêu đề: Trả lời: mật độ dài là ?
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:04:52 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Đúng rồi !