Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pk_cafe trong 11:41:32 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9987Tiêu đề: Thắc mắc về điện, dao động & sóng
Gửi bởi: pk_cafe trong 11:41:32 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
1.Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2*căn(2)  lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc pi/2 . Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L?

   A. 100 V.   B100căn2    C. 100căn3   D. 120 V.

mk làm mãi vẫn ra 50

bai2: Một lò xo nhẹ, có hệ số đàn hồi K=100N/m được đặt nằm ngang, một đầu giữ cố định, đầu còn lại nối với một chất điểm khối lượng m=0,5kg . Chất điểm m được gắn với một chất điểm thứ 2 khối lượng m1=0,5kg. Các chất điểm có thể dao động không ma sát trên trục x nằm ngang hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m,m1 . Hai chất điểm sẽ bị bong ra nếu lực kéo giữa chúng đạt độ lớn 1 N. Dịch chuyển 2 chất điểm khỏi vị trí cân bằng O sao cho lò xo bị nén một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho chúng dao động điều hòa không vận tốc đầu. Bỏ qua mọi lực cản. Gốc thời gian là lúc thả các vật. Tính khoảng cách giữa hai vật khi lò xo giãn cực đại lần thứ nhất?

A. 16,146cm.B. 12,146cm.C. 14,146cm.D. 8,146cm.

bài 3Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là: uA=3cos(40πt+π6)(cm);uB=4cos(40πt+2π3)(cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là?

A. 16.B. 34.C. 13.D. 32.

đáp án là 32 nhưng mk giải ra 16


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc một số câu lí hay
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:56:11 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
1.Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2*căn(2)  lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc pi/2 . Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L?
   A. 100 V.   B100căn2    C. 100căn3   D. 120 V.
mk làm mãi vẫn ra 50
UAB=150V Sau khi thay đổi L thì UMB tăng  và dòng điện trong mạch thay đổi  lệch góc II/2
UL-UC'=2[tex]\sqrt{2}(UL-UC)[/tex]
[tex]\varphi +\varphi '=II/2[/tex]

===>[tex]\varphi '=II/4[/tex] <--->UL'-UC=UR ===>UL-UC=[tex]\frac{UR}{2\sqrt{2}}[/tex]

U[tex]U^{2}=UR^{2}+\frac{UR^{2}}{8}[/tex] ==>UR=100[tex]\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về điện, dao động & sóng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:43:40 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là: uA=3cos(40πt+π6)(cm);uB=4cos(40πt+2π3)(cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là?
A. 16.B. 34.C. 13.D. 32.

đáp án là 32 nhưng mk giải ra 16
Gọi M là điểm dao động có A= 5cm trên AB. suy ra [tex]d_{2M}-d_{1M}=\lambda /2 + k\lambda [/tex]
(vì để Am = 5 thì 2 dao động uAM và uBM phải vuông pha)
và d2 +d1 = AB
Kết hợp 2 pt này tìm được điều kiện của k.


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc một số câu lí hay
Gửi bởi: pk_cafe trong 07:07:46 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

[/quote]===>[tex]\varphi '=II/4[/tex] <--->UL'-UC=UR ===>UL-UC=[tex]\frac{UR}{2\sqrt{2}}[/tex]

U[tex]U^{2}=UR^{2}+\frac{UR^{2}}{8}[/tex] ==>UR=100[tex]\sqrt{2}[/tex]
tại sao suy ra phi=45độ
mk giả thể này đc k nhé
a=Zl-ZC, b=ZL'- ZC suy ra a*b=Rbình( vuông pha)
8Ulc=uL'c =>ta có 8*a2/(a2+a.b)=b2/(b2+ab) giải pt đẳng cấp này thỳ đc tỉ số a/b=8 => abình/8=R2 => ULc=50 sai đâu nhỉ
[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về điện, dao động & sóng
Gửi bởi: pk_cafe trong 08:03:14 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là: uA=3cos(40πt+π6)(cm);uB=4cos(40πt+2π3)(cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là?
A. 16.B. 34.C. 13.D. 32.

đáp án là 32 nhưng mk giải ra 16
Gọi M là điểm dao động có A= 5cm trên AB. suy ra [tex]d_{2M}-d_{1M}=\lambda /2 + k\lambda [/tex]
(vì để Am = 5 thì 2 dao động uAM và uBM phải vuông pha)
và d2 +d1 = AB
Kết hợp 2 pt này tìm được điều kiện của k.

giai dy bn =))