Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: NgoArc094 trong 11:25:36 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9985Tiêu đề: Một bài Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: NgoArc094 trong 11:25:36 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200g , lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm, rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy g = 10m/s2. Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì công của lực đàn hồi là:
48 mJ.   B.   20 mJ.   C.   50 mJ.   D.   42 mJ.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:50:37 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200g , lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm, rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy g = 10m/s2. Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì công của lực đàn hồi là:
48 mJ.   B.   20 mJ.   C.   50 mJ.   D.   42 mJ.

Sau khi thả vật, độ dãn của lò xo tại vị trí mà lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát lần đầu : [tex]\Delta l=\frac{\mu mg}{k}= 2.10^{-2}m[/tex]

Tại vị trí này tốc độ của vật bắt đầu giảm. Công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi của lò xo :

[tex]A_{dh} = \frac{1}{2}kd^{2} - \frac{1}{2}k\Delta l^{2} = \frac{1}{2}k(d^{2} -\Delta l^{2})= 48mJ[/tex]