Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 11:14:54 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9984Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: qvd4081 trong 11:14:54 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Ở mạch xoay chiều R1=50 [tex]\Omega[/tex] , C=[tex]10^{-3}[/tex] /6[tex]\pi[/tex] F;
 U_{AB} =140V;
U_{MB} =80V ; f=50hz  ; Z_{AB}=Z_{AM} + Z_{MB}  . Tinh' giá tri R2 và L là :
    Mình không biết cách vẽ mạch trên trang này chỉ mô tả bằng lời thôi nha' mong moi người thông cảm :  Mạch  gồm R nôi' tiếp C nôi' tiêp' L ( với L chứa R2 )  theo thứ tự , M nằm giữa L và C  .  U_{MB } chính là U_{LR2}
 Mong mọi người và thầy cô giải giúp  .
                                          Mình đanh' may' y như câu văn trong đề , hi vọng lần này không bị khoa'
Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:19:23 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Ở mạch xoay chiều R1=50 [tex]\Omega[/tex] , C=[tex]10^{-3}[/tex] /6[tex]\pi[/tex] F;
 U_{AB} =140V;
U_{MB} =80V ; f=50hz  ; Z_{AB}=Z_{AM} + Z_{MB}  . Tinh' giá tri R2 và L là :
    Mình không biết cách vẽ mạch trên trang này chỉ mô tả bằng lời thôi nha' mong moi người thông cảm :  Mạch  gồm R nôi' tiếp C nôi' tiêp' L ( với L chứa R2 )  theo thứ tự , M nằm giữa L và C  .  U_{MB } chính là U_{LR2}
 Mong mọi người và thầy cô giải giúp  .
                                          Mình đanh' may' y như câu văn trong đề , hi vọng lần này không bị khoa'đoạn AM chứa R,C
Đoạn MB chứa L,R2
thế thì sao có thể có điều này đc " Z_{AB}=Z_{AM} + Z_{MB}  ."