Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pluplu trong 10:22:00 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9981Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giải giúp
Gửi bởi: pluplu trong 10:22:00 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm  điện trở thuần R thay đổi được, cuộn dây thuần cảmL và tụ điện C theo thứ tự mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V và tần số f thay đổi được. Khi f  = 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A điện áp hiệu dụng hai đầu RL không thay đổi khi R thay đổi. Điện dung nhỏ nhất của tụ điện là:    
A.25/[tex]\pi \mu F[/tex]
B.  50/[tex]\pi \mu F[/tex]    
C.  1/10 [tex]\pi \mu F[/tex]          
D. 1/5 [tex]\pi \mu F[/tex]
em giải hoài mà ko thấy đáp án.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giải giúp
Gửi bởi: blueblue55555 trong 10:33:37 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm  điện trở thuần R thay đổi được, cuộn dây thuần cảmL và tụ điện C theo thứ tự mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V và tần số f thay đổi được. Khi f  = 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A điện áp hiệu dụng hai đầu RL không thay đổi khi R thay đổi. Điện dung nhỏ nhất của tụ điện là:    
A.25/[tex]\pi \mu F[/tex]
B.  50/[tex]\pi \mu F[/tex]    
C.  1/10 [tex]\pi \mu F[/tex]          
D. 1/5 [tex]\pi \mu F[/tex]
em giải hoài mà ko thấy đáp án.
Ta có Z=100 [tex]\Omega[/tex]
R thay đổi mà điện áp RL không thay đổi => ZC=2ZL
Z2=R2 + (ZL-Zc)2
Thế ZC = 2ZL vào ta => ZC
Bài này hình như đề thiếu vì không có đủ dữ liệu nếu đề cho với giá trị R cụ thể thì URL không thay đổi thì giải ra ngay....
Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giải giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:47:48 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm  điện trở thuần R thay đổi được, cuộn dây thuần cảmL và tụ điện C theo thứ tự mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V và tần số f thay đổi được. Khi f  = 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A điện áp hiệu dụng hai đầu RL không thay đổi khi R thay đổi. Điện dung nhỏ nhất của tụ điện là:    
A.25/[tex]\pi \mu F[/tex]
B.  50/[tex]\pi \mu F[/tex]    
C.  1/10 [tex]\pi \mu F[/tex]          
D. 1/5 [tex]\pi \mu F[/tex]
em giải hoài mà ko thấy đáp án.
Ta có: [tex]U_{RL}=\frac{U_{AB}}{\sqrt{1+\frac{Z^{2}_{c}-2Z_{zl}Z_{c}}{R^{2}+Z^{2}_{L}}}}}}[/tex]
Suy ra để URL không phụ thuộc vào R thì Zc = 2Zl
Và [tex]R^{2}+Z^{2}_{L}=100[/tex]
????? Thiếu gì chăng?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giải giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:27:29 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm  điện trở thuần R thay đổi được, cuộn dây thuần cảmL và tụ điện C theo thứ tự mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V và tần số f thay đổi được. Khi f  = 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A điện áp hiệu dụng hai đầu RL không thay đổi khi R thay đổi. Điện dung nhỏ nhất của tụ điện là:    
A.25/[tex]\pi \mu F[/tex]
B.  50/[tex]\pi \mu F[/tex]    
C.  1/10 [tex]\pi \mu F[/tex]         
D. 1/5 [tex]\pi \mu F[/tex]
em giải hoài mà ko thấy đáp án.
Ta có: [tex]U_{RL}=\frac{U_{AB}}{\sqrt{1+\frac{Z^{2}_{c}-2Z_{zl}Z_{c}}{R^{2}+Z^{2}_{L}}}}}}[/tex]
Suy ra để URL không phụ thuộc vào R thì Zc = 2Zl
Và [tex]R^{2}+Z^{2}_{L}=100[tex]^{2}[/tex]
[/tex]
????? Thiếu gì chăng?
Lập luận thêm 1 xíu: Cmin khi Zcmax khi Zlmax khi Rmin do đó R = 0.
Dẫn đến Zl = 100 do đó Zc = 200 và C =  50/[tex]\pi \mu F[/tex]
Tuy nhiên bài toán này nếu R = 0 thì URL làm gì mà phụ thuộc vào R ???!!!!