Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 09:35:52 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9979Tiêu đề: ĐIỆN XOAY CHIỀU NHỜ MN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 09:35:52 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
1) Cho mạch RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là [tex]75\sqrt{6}V[/tex] thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là [tex]25\sqrt{6}V[/tex]. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là? DS: 150V

2) Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos\omega t[/tex] vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi L=L1 với L1>L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1, P2 với P1=3P2; độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng [tex]\varphi_1, \varphi_2[/tex] với [tex]|\varphi_1| + |\varphi_2|= \pi/2[/tex]. Độ lớn của [tex]\varphi_1, \varphi_2[/tex]? Ds: pi/6 và pi/3

giúp mình câu này với


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN XOAY CHIỀU NHỜ MN GIÚP
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:13:59 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

2) Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos\omega t[/tex] vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi L=L1 với L1>L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1, P2 với P1=3P2; độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng [tex]\varphi_1, \varphi_2[/tex] với [tex]|\varphi_1| + |\varphi_2|= \pi/2[/tex]. Độ lớn của [tex]\varphi_1, \varphi_2[/tex]? Ds: pi/6 và pi/3

P1=3P2 <--->[tex]\frac{U^{2}.cos^{2}\alpha }{R }=3\frac{U^{2}cos^{2}\beta }{R}[/tex]

<---->[tex]cos\alpha =\sqrt{3}cos\beta[/tex] (1)

Mặt khác [tex]\alpha +\beta =II/2[/tex] <--->cos[tex]\alpha =sin\beta[/tex](2)

Từ 1 và 2 ===>tan[tex]\beta =\sqrt{3}[/tex] ==>[tex]\beta[/tex]=II/3 ,[tex]\alpha =II/6[/tex]