Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duongtampro9x trong 01:40:37 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9975Tiêu đề: Một bài tán sắc hay
Gửi bởi: duongtampro9x trong 01:40:37 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Chiếu tia sáng mặt trời hẹp tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Khi đi qua lăng kính, tia sáng màu vàng bị lệch góc 3độ9'  , tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng một góc 0độ6' . Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng mầu lam là n=1,610. Coi góc chiết quang của lăng kính là nhỏ. Chiết suất của lăng kính đổi với tia sáng màu vàng bằng :
A. 1,630   B. 1,650      C. 1,595      D. 1,665
đáp án là C
Nhờ thầy và các bạn giúp dùm em!!!tks


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tán sắc hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:54:45 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Chiếu tia sáng mặt trời hẹp tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Khi đi qua lăng kính, tia sáng màu vàng bị lệch góc 3độ9'  , tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng một góc 0độ6' . Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng mầu lam là n=1,610. Coi góc chiết quang của lăng kính là nhỏ. Chiết suất của lăng kính đổi với tia sáng màu vàng bằng :
A. 1,630   B. 1,650      C. 1,595      D. 1,665
đáp án là C
Nhờ thầy và các bạn giúp dùm em!!!tks


Hướng dẫn cách làm cho em như sau :

Khi các góc tới và góc chiết quang bé ta có : [tex]sini\approx i[/tex] ; [tex]sini'\approx i'[/tex] ; [tex]sinr\approx r[/tex] ; [tex]sinr'\approx r'[/tex]

Các công thức lăng kính trở thành : [tex]i = nr[/tex]  ;  [tex]i' = nr'[/tex]  ;  [tex]D = i + i' - A \approx n(r+r')-A = (n-1)A[/tex]

Vậy đối với ánh sáng vàng ta có : [tex]D_{V} = (n_{V}-1)A \Rightarrow A = \frac{D_{V}}{n_{V}-1}[/tex]

Áp dụng biểu thức này cho ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Góc mở cần tìm :

[tex]\alpha = D_{L} - D_{V} = (n_{L}- n_{V})A = \frac{n_{L}- n_{V}}{n_{V}- 1}D_{V}[/tex]

Thay số ta tính được nV