Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: qoqqoo trong 12:08:15 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9967Tiêu đề: Giúp mình bài điện xoay chiều này với!
Gửi bởi: qoqqoo trong 12:08:15 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch điện AB gồm 2 đoạn mạch AM nối tiếp MB. trong đó AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ C, MBgồm cuộn cảm có độ tự cảm L.đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều. Biết UAM vuông pha với UMB với mọi tần số W. Khi mạch có cộng hưởng với tần số W0 thì UAM=UMB. khi W=W1 thì UAM trễ pha 1 góc anlpha1 so với UAB và UAM=U1. Khi W=W2 thì UAM trể pha 1 góc alpha2 so với UAB và UAM=U1'. biết alpha1+alpha2=90 độ. U1=0.75U1'. xác định hệ số công suất của mạch ứng với W1 và W2.
A. 0,75; 0,75 B. 0,96; 0,96 ;c.0,45;0,75


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài điện xoay chiều này với!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:43:57 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch điện AB gồm 2 đoạn mạch AM nối tiếp MB. trong đó AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ C, MBgồm cuộn cảm có độ tự cảm L.đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều. Biết UAM vuông pha với UMB với mọi tần số W. Khi mạch có cộng hưởng với tần số W0 thì UAM=UMB. khi W=W1 thì UAM trễ pha 1 góc anlpha1 so với UAB và UAM=U1. Khi W=W2 thì UAM trể pha 1 góc alpha2 so với UAB và UAM=U1'. biết alpha1+alpha2=90 độ. U1=0.75U1'. xác định hệ số công suất của mạch ứng với W1 và W2.
A. 0,75; 0,75 B. 0,96; 0,96 ;c.0,45;0,75


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài điện xoay chiều này với!
Gửi bởi: qoqqoo trong 08:01:57 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Suy ra: tan anpha1 như thế nào nhỉ. mình học còn yếu ai chỉ giúp mình với!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài điện xoay chiều này với!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:28:02 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Suy ra: tan anpha1 như thế nào nhỉ. mình học còn yếu ai chỉ giúp mình với!
[tex]\frac{cos(\alpha_2)}{cos(\alpha_1)}=\frac{U1'}{U1}[/tex]
mà [tex]\alpha_1+\alpha_2=90[/tex]
==>[tex]\frac{sin(\alpha_1)}{cos(\alpha_1)}=4/3[/tex]
==> [tex]tan(\alpha_1)=4/3[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài điện xoay chiều này với!
Gửi bởi: vietnamtoquoc trong 10:36:23 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2013
Cho mạch điện AB gồm 2 đoạn mạch AM nối tiếp MB. trong đó AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ C, MBgồm cuộn cảm có độ tự cảm L.đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều. Biết UAM vuông pha với UMB với mọi tần số W. Khi mạch có cộng hưởng với tần số W0 thì UAM=UMB. khi W=W1 thì UAM trễ pha 1 góc anlpha1 so với UAB và UAM=U1. Khi W=W2 thì UAM trể pha 1 góc alpha2 so với UAB và UAM=U1'. biết alpha1+alpha2=90 độ. U1=0.75U1'. xác định hệ số công suất của mạch ứng với W1 và W2.
A. 0,75; 0,75 B. 0,96; 0,96 ;c.0,45;0,75
Thầy cho em hỏi, theo cách giải này thì khi [tex]\omega =\omega _{0}[/tex] ta có [tex]U=2U_{R}[/tex]; với [tex]\omega =\omega _{1}[/tex] hoặc [tex]\omega =\omega _{2}[/tex] thì [tex]U=\frac{25}{12}U_{R}[/tex]
Em thấy có vấn đề. Em ko hiểu tại sao U có hai giá trị với các trường hợp đó, Mong thầy giải thích!Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài điện xoay chiều này với!
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:20:17 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2013

Thầy cho em hỏi, theo cách giải này thì khi [tex]\omega =\omega _{0}[/tex] ta có [tex]U=2U_{R}[/tex]; với [tex]\omega =\omega _{1}[/tex] hoặc [tex]\omega =\omega _{2}[/tex] thì [tex]U=\frac{25}{12}U_{R}[/tex]
Em thấy có vấn đề. Em ko hiểu tại sao U có hai giá trị với các trường hợp đó, Mong thầy giải thích!

Hi.. theo t thì U có một giá trị, còn UR có 2 giá trị đấy. Vì R không đổi nhưng khi w đổi thì I đổi mà. ^-^