Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 10:43:55 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9957Tiêu đề: bài tập về mức cường độ âm
Gửi bởi: nhox_263 trong 10:43:55 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm
đẳng hướng và không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn âm r = 5m là L = 60 dB.
Biết cường độ âm chuẩn [tex]I_{0}= 10^{-12} W/m^{2}[/tex]. Công suất của nguồn âm là
A. 6,28 mW.
B. 0,314 mW.
C. 3,14 mW.
D. 31,4 mW.

các bạn ơi giúp với???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về mức cường độ âm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:47:58 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm
đẳng hướng và không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn âm r = 5m là L = 60 dB.
Biết cường độ âm chuẩn [tex]I_{0}= 10^{-12} W/m^{2}[/tex]. Công suất của nguồn âm là
A. 6,28 mW.
B. 0,314 mW.
C. 3,14 mW.
D. 31,4 mW.

các bạn ơi giúp với???
TA có L=10log[tex]\frac{I}{Io}[/tex] ==>I=10-6 W/m2

Mà I=[tex]\frac{P}{4IIR^{2}}[/tex] ==>P=[tex]4IIR^{2}.I[/tex]=3,14.10-4 W=0,314mW