Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 10:21:39 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9953Tiêu đề: bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 10:21:39 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Cho mạch giao động có C = 4 mF; L = 1 mH. Ban đầu tích điện cho tụ ở hiệu điện thế 5 V. Cường độ dòng điện có độ lớn bằng bao nhiêu hiệu điện thế là 4V.
A.   6 mA      B. 6[tex]\mu[/tex]A         C. 6 A         D. 0,6 A

Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em bài này, (thank)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:24:36 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Cho mạch giao động có C = 4 mF; L = 1 mH. Ban đầu tích điện cho tụ ở hiệu điện thế 5 V. Cường độ dòng điện có độ lớn bằng bao nhiêu hiệu điện thế là 4V.
A.   6 mA      B. 6[tex]\mu[/tex]A         C. 6 A         D. 0,6 A

Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em bài này, (thank)

Bảo toàn năng lượng ta có:
[tex] \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}Cu^2=\frac{1}{2}CU_0^2 [/tex]
[tex] \to i=\sqrt{\frac{C}{L}(U_0^2-u^2)}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: dahipipi trong 10:29:40 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
dùng cái công thức này thì phải
\frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li62
==> i = 6A


Tiêu đề: Trả lời: bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: khaikull trong 10:29:58 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Cho mạch giao động có C = 4 mF; L = 1 mH. Ban đầu tích điện cho tụ ở hiệu điện thế 5 V. Cường độ dòng điện có độ lớn bằng bao nhiêu hiệu điện thế là 4V.
A.   6 mA      B. 6[tex]\mu[/tex]A         C. 6 A         D. 0,6 A

Xin nhờ Thầy Cô và các bạn giúp em bài này, (thank)

theo mk thì [tex]I_{o}=\sqrt{\frac{C}{L}}U_{0}=10[/tex]
áp dụng ct [tex]\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}+\frac{u^{2}}{U_{0}^2}=1[/tex]
thay vào là dc i=6 thì phải