Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 10:01:59 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9950Tiêu đề: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 10:01:59 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Y-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,6 [tex]\mu[/tex]m thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9 mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]và [tex]\lambda _{2}[/tex] thì người ta thấy; từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm; bước sóng của bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex] là:
A.   0,38 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,4 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,76 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,65 [tex]\mu[/tex]m

Xin nhờ Thầy Cô giúp em, em cảm ơn nhiều ạ  ^-^ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:09:08 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Y-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,6 [tex]\mu[/tex]m thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9 mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]và [tex]\lambda _{2}[/tex] thì người ta thấy; từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm; bước sóng của bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex] là:
A.   0,38 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,4 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,76 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,65 [tex]\mu[/tex]m

Xin nhờ Thầy Cô giúp em, em cảm ơn nhiều ạ  ^-^ ^-^

Ta có [tex] 5i_1=9 \to i_1=1,8 [/tex]
Lại có [tex] \frac{10,8}{i_1}=6 [/tex]
Vậy nên [tex] 6\lambda_1=K\lambda_2 \to k=\frac{3,6}{\lambda_2} [/tex] thế đáp án vào thấy k nguyên ok