Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: madonsteroids2 trong 09:29:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9948Tiêu đề: AI giải cho mình bài này với
Gửi bởi: madonsteroids2 trong 09:29:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do ,độ tự cảm L=1mH.Người ta đo được hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 10V. và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1mA . Tìm trước sóng của sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng.
A.188.5m    B.113.2m         C.60m        D:72.5m

tớ không hiểu câu hỏi và các bạn cho mình biết mạch cộng hưởng khi nào


Tiêu đề: Trả lời: AI giải cho mình bài này với
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:32:51 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do ,độ tự cảm L=1mH.Người ta đo được hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 10V. và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1mA . Tìm trước sóng của sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng.
A.188.5m    B.113.2m         C.60m        D:72.5m

tớ không hiểu câu hỏi và các bạn cho mình biết mạch cộng hưởng khi nào
Ta có [tex] LI_0^2=CU_0^2 \to C=10^{-11} \to \lambda=c.T=A [/tex] (c: tốc độ ánh sáng)


Tiêu đề: Trả lời: AI giải cho mình bài này với
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:33:55 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do ,độ tự cảm L=1mH.Người ta đo được hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 10V. và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1mA . Tìm trước sóng của sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng.
A.188.5m    B.113.2m         C.60m        D:72.5m

tớ không hiểu câu hỏi và các bạn cho mình biết mạch cộng hưởng khi nào
Èo Theo công thức ta có LIo2=CUo2 ==>C=10-11F

==>T=2II[tex]\sqrt{LC}[/tex]=2.10-7II

==>[tex]\lambda =T.c[/tex]=60IIm = 188,5m(với c=3.108 m/s)