Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 09:23:29 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9947Tiêu đề: 4 câu thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 09:23:29 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp em mấy câu này nhé.

Câu 1.  Treo con lắc đơn thực hiện dao động bé trong thang máy khi đứng yên với biên độ góc 0,1rad. Lấy g=9,8m/s2 . Khi vật nặng con lắc đang đi qua vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột đi lên thẳng đứng với gia tốc a=4,9m/s2. Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là
A. 0,057rad.      B. 0,082rad.      C. 0,032rad.      D. 0,131rad.

Câu 2.  Một con lắc đơn chiều dài  =1m, được kéo ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo nằm ngang và buông tay không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g=10m/s2. Chu kì dao động con lắc là T. Vậy T thỏa mãn bất đẳng thức nào sau đây?
A. T>1,986s     B. 1,5s < T < 2s       C. 1s < T < 1,5s        D. 0,75s < T < 1,8s

Câu 3. Một vật có khối lượng m=100g chuyển  động  với phương trình x=4+A.cos([tex]\varpi[/tex]
t) (cm;s).Trong đó A, [tex]\varpi[/tex]
  là những hằng số. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian ngắn nhất [tex]\frac{\pi }{30}[/tex]
  thì vật lại cách vị trí cân bằng [tex]4\sqrt{2}[/tex]
 cm. Xác định tốc độ  vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x1= -4cm.
A. 0 cm/s và 1,8N      B. 120cm/s và  0 N      C. 80 cm/s và 0,8N      D. 32cm/s và 0,9N.

Câu 4.  Một ống sáo một đầu hở, một đầu kín, có chiều dài cột khí trong ống là 40cm. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 320m/s và sáo phát ra họa âm bậc ba. Tần số của âm phát ra là:
A. 1000Hz    B. 200Hz                       C. 400Hz             D. 600Hz
Câu 4 em làm ntnay: Sáo phát họa âm bậc 3 nên áp dụng công thức f=(3. v)/ (4 . l) = 600 Hz nhưng đáp án lại là 1000Hz mong mọi người giúp e.

  Tiêu đề: Trả lời: 4 câu thi thử đại học
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:39:50 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp em mấy câu này nhé.

Câu 1.  Treo con lắc đơn thực hiện dao động bé trong thang máy khi đứng yên với biên độ góc 0,1rad. Lấy g=9,8m/s2 . Khi vật nặng con lắc đang đi qua vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột đi lên thẳng đứng với gia tốc a=4,9m/s2. Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là
A. 0,057rad.      B. 0,082rad.      C. 0,032rad.      D. 0,131rad.


-
v max= A1.ômêga1=A2.ômêga2.
Với A1=anpha0.l
ômêga1=căn g/l
A2=anpha.l
ômêga2=căn (g+a)/l

thế vào và rút gọn => anpha


Tiêu đề: Trả lời: 4 câu thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 09:11:26 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp em mấy câu này nhé.

Câu 1.  Treo con lắc đơn thực hiện dao động bé trong thang máy khi đứng yên với biên độ góc 0,1rad. Lấy g=9,8m/s2 . Khi vật nặng con lắc đang đi qua vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột đi lên thẳng đứng với gia tốc a=4,9m/s2. Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là
A. 0,057rad.      B. 0,082rad.      C. 0,032rad.      D. 0,131rad.


ômêga2=căn (g+a)/l
thế cách này vào cũng không tìm ra đáp án.Mà trong đề là: thang máy đi lên thẳng đứng thì gia tốc mới g' = g-a chứ nhỉ Yumi?Giúp mình 3 bài kia nữa với!


Tiêu đề: Trả lời: 4 câu thi thử đại học
Gửi bởi: goldsunhn trong 06:01:16 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp em mấy câu này nhé.

Câu 4.  Một ống sáo một đầu hở, một đầu kín, có chiều dài cột khí trong ống là 40cm. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 320m/s và sáo phát ra họa âm bậc ba. Tần số của âm phát ra là:
A. 1000Hz    B. 200Hz                       C. 400Hz             D. 600Hz
Câu 4 em làm ntnay: Sáo phát họa âm bậc 3 nên áp dụng công thức f=(3. v)/ (4 . l) = 600 Hz nhưng đáp án lại là 1000Hz mong mọi người giúp e.

  


Đây là câu 11 đề thi thử, QGTPHCM, em cũng không ra được đáp án 1000hz,mong các thầy cô chỉ giúp!


Tiêu đề: Trả lời: 4 câu thi thử đại học
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:29:10 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Nhờ mọi người giúp em mấy câu này nhé.

Câu 4.  Một ống sáo một đầu hở, một đầu kín, có chiều dài cột khí trong ống là 40cm. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 320m/s và sáo phát ra họa âm bậc ba. Tần số của âm phát ra là:
A. 1000Hz    B. 200Hz                       C. 400Hz             D. 600Hz
Câu 4 em làm ntnay: Sáo phát họa âm bậc 3 nên áp dụng công thức f=(3. v)/ (4 . l) = 600 Hz nhưng đáp án lại là 1000Hz mong mọi người giúp e.

Đây là câu 11 đề thi thử, QGTPHCM, em cũng không ra được đáp án 1000hz,mong các thầy cô chỉ giúp!

Để có sóng dừng chiều dài cột khí phải thỏa : [tex]l = m\frac{\lambda }{4} = m\frac{v}{4f}[/tex]

m = 1 là âm cơ bản ; m = 3 là họa âm bậc 3


Tiêu đề: Trả lời: 4 câu thi thử đại học
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:11:07 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Ống sáo 1 đầu hở 1 đầu kín xem như dây 1 đầu cố định 1 đầu tự do

Nên đầu hở là bụng sóng, đầu kín là nút. gọi n là số bó sóng, thì chiều dài của ống sáo là:

[tex]l=n\frac{\lambda }{2}+\frac{\lambda }{4}=2n\frac{\lambda }{4}+\frac{\lambda }{4}=(2n+1)\frac{\lambda }{4}[/tex]

vậy chiều dài ống sáo bằng số lẻ một phần tư bước sóng, đặt m = 2n + 1 => [tex]l=m\frac{\lambda }{4}[/tex]