Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 08:53:14 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9945Tiêu đề: Bài con lắc lò xo nhờ mn giúp đỡ
Gửi bởi: Ken1202 trong 08:53:14 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng truyền cho vật 1 vận tốc là v thẳng đứng xuống dưới. Sau [tex]\pi/20s[/tex] vật dừng lại lần đầu. Khi đó lò xo bị dãn 15cm. Sau đó vật dao động điều hòa. Khi lò xo dãn 7cm vật có tốc độ bằng?


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc lò xo nhờ mn giúp đỡ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:25:48 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng truyền cho vật 1 vận tốc là v thẳng đứng xuống dưới. Sau [tex]\pi/20s[/tex] vật dừng lại lần đầu. Khi đó lò xo bị dãn 15cm. Sau đó vật dao động điều hòa. Khi lò xo dãn 7cm??? vật có tốc độ bằng?
Bài này datheon đã từng làm! Hiepsi không nhớ đường link nên giải lại bài này! Mong datheon thứ lỗi vi phạm bản quyền  :D!
Ta có vì con lắc lò xo treo thẳng đứng nên khi vật ở VTCB ta luôn có:
[tex]P=F_{dh0}\Leftrightarrow m.g=k.\Delta l\Leftrightarrow \Delta l=\frac{m.g}{k}=\frac{g}{\omega ^{2}}(1)[/tex]
Khi vật đi từ VTCB đến vị trí vật dừng lại lần đầu chính là vị trí biên. Thời gian đi từ VTCB đến biên lần đầu là T/4 vậy ta có:[tex]T=4.\frac{\pi }{20}=\frac{\pi }{5}(s)\Rightarrow \omega =\frac{2\pi }{T}=10rad[/tex]
Thay vào (1) ta có:[tex]\Delta l=\frac{10}{10^{2}}=0,1m=10cm[/tex]
Biên độ dao động là:[tex]A=15-\Delta l=15-10=5cm[/tex]
Áp dụng hệ thức độc lầp ta có:[tex]v=\omega .\sqrt{A^{2}-x^{2}}=10\sqrt{5^{2}-\left(7-10 \right)^{2}}=40cm/s[/tex]