Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langlevamanhme_girlviet trong 04:28:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9937Tiêu đề: @SB dao động
Gửi bởi: langlevamanhme_girlviet trong 04:28:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
hai vật A và B dán liền nhau.mB=2mA=200g.treo vào một lò xo có K=50N/m.nâng hai vật lên vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên l=30cm.thị thả nhẹ .hai vật dao động đến vị trí lực đàn hồi lớn nhất thì vật B tách ra,chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:


Tiêu đề: Trả lời: @SB dao động
Gửi bởi: kydhhd trong 04:42:45 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
hai vật A và B dán liền nhau.mB=2mA=200g.treo vào một lò xo có K=50N/m.nâng hai vật lên vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên l=30cm.thị thả nhẹ .hai vật dao động đến vị trí lực đàn hồi lớn nhất thì vật B tách ra,chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:
độ giãn của lò xo:[tex]\Delta l=\frac{Ma+Mb}{K}g=6cm[/tex], đây cung là biên độ dao động của vật nên vật đi xuống đến biên độ này thì vật B tách ra
độ giãn của lò xo khi cong mình Ma: [tex]\Delta l'=\frac{Ma}{K}.g=2cm[/tex]
vậy biên độ dao đông của vật Ma là A2=6+(6-2)=10cm]
vậy chiều dài của lò xo bị nén cực đại là 30-(10-2)=22cmTiêu đề: Trả lời: Trả lời: @SB dao động
Gửi bởi: langlevamanhme_girlviet trong 05:15:45 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
có chắc chắn đúng không ạ

[/quote]