Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: traugia trong 02:15:59 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9932Tiêu đề: Một bài điện xoay chiều hay !
Gửi bởi: traugia trong 02:15:59 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
 Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch mắc theo thứ tự R, L , C nối tiếp. Biết cuộn dây có điện trở r = R , điện áp giữa hai đầu đoạn mạch gồm (cuộn dây + R ) có cùng giá trị hiệu dụng là [tex]30\sqrt{5} V[/tex] và vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch gồm (cuộn dây + tụ C ) .
 . Điện áp hiệu dụng đặt vào đoạn mạch trên là:
A. 120 V
B. 60 V
C. 60[tex]\sqrt{2}[/tex] V
D. 30[tex]\sqrt{2}[/tex] V


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều hay !
Gửi bởi: kiet321 trong 05:01:17 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
+)[tex] (R+r)^2+{{Z}_{L}}^{2}=r^2+({Z}_{L}-{Z}_{C})^2[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 3R^2+{{Z}_{L}}^{2}=({Z}_{L}-{Z}_{C})^2(1)[/tex]
+)[tex]\frac{{Z}_{L}}{R+r}.\frac{{Z}_{L}-{Z}_{C}}{r}=-1[/tex]
[tex]\Leftrightarrow {Z}_{L}({Z}_{C}-{Z}_{L})=2{R}^{2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow {({Z}_{C}-{Z}_{L})}^{2}=\frac{4R^4}{{{Z}_{L}}^{2}}(2)[/tex]
Từ (1) và (2): [tex]3R^2+{{Z}_{L}}^{2}=\frac{4R^4}{{{Z}_{L}}^{2}}[/tex]
[tex]\Rightarrow R=r={Z}_{L}[/tex]
Mà [tex]{({U}_{R}+{U}_{r})}^{2}+{{U}_{L}}^{2}=(30\sqrt{5})^2[/tex]
[tex]\Rightarrow {U}_{R}={U}_{r}={U}_{L}=30\Rightarrow {U}_{C}=90[/tex]
Vậy [tex]U=60\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều hay !
Gửi bởi: kiet321 trong 05:07:57 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Trâu già giải đáp thắc mắc của mình ở đây nha, cảm ơn:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9871.0