Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 01:03:29 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9930Tiêu đề: bài tập về phóng xạ
Gửi bởi: nhox_263 trong 01:03:29 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một dòng các nơtron có động năng 0,0327eV. Biết khối lượng của các nơtron la 1,675.[tex]10^{-27}[/tex]kg. Nếu chu kì bán rã của nơtron la 646s thì đến khi chúng đi được hết quãng đường 10m, tỉ phần các nơtron bị phân rã là:
A.[tex]10^{-5}[/tex] %
B.4,29.[tex]10^{-4}[/tex]%
C. 4,29.[tex]10^{-6}[/tex]%
D. [tex]10^{-7}[/tex]%
 
mọi ngưởi giải chi tiết cho mình với nhé! cám ơn nhiều! ^-^


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về phóng xạ
Gửi bởi: traugia trong 02:07:25 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một dòng các nơtron có động năng 0,0327eV. Biết khối lượng của các nơtron la 1,675.[tex]10^{-27}[/tex]kg. Nếu chu kì bán rã của nơtron la 646s thì đến khi chúng đi được hết quãng đường 10m, tỉ phần các nơtron bị phân rã là:
A.[tex]10^{-5}[/tex] %
B.4,29.[tex]10^{-4}[/tex]%
C. 4,29.[tex]10^{-6}[/tex]%
D. [tex]10^{-7}[/tex]%
 
mọi ngưởi giải chi tiết cho mình với nhé! cám ơn nhiều! ^-^
Vận tốc chuyển động của dòng nơtron là : [tex]v=\sqrt{\frac{2W_{d}}{m}} = 2499,432 m/s[/tex]
=> Thời gian để dòng nơtron đi được 10 m là : [tex]t=\frac{S}{v} = 0,004 s[/tex]
Trong thời gian này số hạt nơtron bị phân rã là:
                    [tex]N_{pr} = N_{0}(1-e^{-\lambda t})=> \frac{N_{pr}}{N_{0}} = 1-e^{-\lambda t} \approx \lambda t = \frac{ln2}{T}t = 4,29.10^{-6}[/tex]
    => Tỉ lệ phần trăm phân rã là: [tex] \frac{N_{pr}}{N_{0}}[/tex].100% = 4,29.10-4%