Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 12:47:37 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9929Tiêu đề: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:47:37 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
câu 1: Một electron chuyển động với vận tốc v = 0,6c có động năng là bao nhiêu? Biết khối lượng
nghỉ của electron là [tex]m_{e}= 9,1.10^{-31}[/tex]kg và tốc độ ánh sáng trong chân không là [tex]c = 3.10^{8}[/tex]m/s


câu 2: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh có
bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 90% (hiệu suất của sự phát quang là
tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng kích thích trong một đơn
vị thời gian), số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là 2012.[tex]10^{10}[/tex]hạt. Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là:

các bạn giải giúp mình, giải chi tiết luôn nhé. phần này do cuối học kì gần thi mình học không kĩ nên không nắm bắt kịp. mong người người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:14:28 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

câu 2: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh có
bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 90% (hiệu suất của sự phát quang là
tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng kích thích trong một đơn
vị thời gian), số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là 2012.[tex]10^{10}[/tex]hạt. Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là:

Hướng dẫn cách làm cho em như sau :

Hiệu suất của sự phát quang này là 90% : [tex]H = \frac{n'hc/\lambda '}{nhc/\lambda } =\frac{90}{100}[/tex]

n là số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s ; n' là số phôtôn của ánh sáng phát quang phát ra trong 1s


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:49:55 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
câu 1: Một electron chuyển động với vận tốc v = 0,6c có động năng là bao nhiêu? Biết khối lượng
nghỉ của electron là [tex]m_{e}= 9,1.10^{-31}[/tex]kg và tốc độ ánh sáng trong chân không là [tex]c = 3.10^{8}[/tex]m/s

Bài tập loại này rất dễ,thuộc về thuyết tương đối của A.E !!!! Nếu cho khó chắc cũng hơi mệt 8-x
TA có E=Wd +Eo

Mà E=mc2 và Eo=moc 2

Mặt khác m=[tex]\frac{mo}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}[/tex]

==>Wd= moc2([tex]\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}-1)[/tex]

thế số vào ta được Wd=2,0475.10-14 JTiêu đề: Trả lời: bài tập về lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: nhox_263 trong 09:38:02 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

câu 2: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh có
bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 90% (hiệu suất của sự phát quang là
tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng kích thích trong một đơn
vị thời gian), số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là 2012.[tex]10^{10}[/tex]hạt. Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là:

Hướng dẫn cách làm cho em như sau :

Hiệu suất của sự phát quang này là 90% : [tex]H = \frac{n'hc/\lambda }{nhc/\lambda } =\frac{90}{100}[/tex]

n là số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s ; n' là số phôtôn của ánh sáng phát quang phát ra trong 1s


thầy ơi, em chỉnh lại một chút sẽ đúng hơn
[tex]H = \frac{n'.\frac{hc}{\lambda^{'}}}{n.\frac{hc}{\lambda }} = \frac{90}{100}[/tex]
như vậy mới ra đáp án,hj
em cám ơn thầy  ^-^