Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 12:35:20 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9927Tiêu đề: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:35:20 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex] ,màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M tren man, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng [tex]\Delta a[/tex]
 thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách
S1S2 thêm 2[tex]\Delta a[/tex] thì tại M là:
A. vân sáng bậc 7.
B. vân sáng bậc 9.
C. vân sáng bậc 8.
D. vân tối thứ 9 .

nhờ các bạn giải giùm mình với! cám ơn nhiều nhé!


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:43:00 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex] ,màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M tren man, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng [tex]\Delta a[/tex]
 thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách
S1S2 thêm 2[tex]\Delta a[/tex] thì tại M là:
A. vân sáng bậc 7.
B. vân sáng bậc 9.
C. vân sáng bậc 8.
D. vân tối thứ 9 .

nhờ các bạn giải giùm mình với! cám ơn nhiều nhé!
Mình giải bài này rồi bạn xem link tại đây nhé http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6929.msg39423#msg39423http://


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: nhox_263 trong 10:18:57 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
các câu này nữa, giúp mình với???


Câu 2: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc mau đỏ ta quan sát được hệ
vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc mau đỏ bằng ánh sáng đơn sắc màu lục và các
điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì
A. khoảng vân tăng lên.
B. vị trí vân trung tâm thay đổi.
C. khoảng vân không thay đổi.
D. khoảng vân giảm xuống.


Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng
cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38[tex]\mu[/tex]m đến 0,76[tex]\mu[/tex]m.
Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:
A. 0,38mm B. 1,14mm C. 0,76mm D. 1,52mm