Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phiductam trong 11:45:43 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9924Tiêu đề: Phản ứng hạt nhân , mạch dao động LC !!!
Gửi bởi: phiductam trong 11:45:43 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1)Trong các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng của hai hạt nhân X1 và X2 tạo thành hạt nhân Y và một hạt nơtron bay ra. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là a, b và c thì năng lượng được giải phóng trong phản ứng đó là
A. a+b+c.   B. a+b-c.   C. c-b-a.   D. c-b+a.
Em nghĩ là đáp án C nhưng đáp án là D
2)Chọn câu sai. Ký hiệu i, Io là cường độ dòng điện tức thời, cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm; u, Uo là điện áp tức thời, điện áp cực đại giữa hai bản tụ trong mạch dao động LC lý tưởng. Khi
[tex]A)u=\frac{-\sqrt{3}}{2}Uo , i=\pm \frac{1}{2}Io[/tex]
[tex]B)u=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}Uo , i=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}Io[/tex]
[tex]C)u=\frac{1}{2}Uo , i=\pm \frac{\sqrt{3}}{2}Io[/tex]
[tex]D)u=Uo , i=-Io[/tex]
Đáp án là C nhưng em nghĩ là D .
Mọi người giải thích cho em với . Em cám ơn .Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng hạt nhân , mạch dao động LC !!!
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 11:57:58 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
[tex]\Delta E=\Delta E_{_sau)-\Delta E_{_truoc)=c-b-a[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng hạt nhân , mạch dao động LC !!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:58:08 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
2)Chọn câu sai. Ký hiệu i, Io là cường độ dòng điện tức thời, cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm; u, Uo là điện áp tức thời, điện áp cực đại giữa hai bản tụ trong mạch dao động LC lý tưởng. Khi
[tex]A)u=\frac{-\sqrt{3}}{2}Uo , i=\pm \frac{1}{2}Io[/tex]
[tex]B)u=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}Uo , i=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}Io[/tex]
[tex]C)u=\frac{1}{2}Uo , i=\pm \frac{\sqrt{3}}{2}Io[/tex]
[tex]D)u=Uo , i=-Io[/tex]


Dùng công thức WC=nWL ==> i= +-[tex]\frac{Io}{\sqrt{n+1}}[/tex]
Vậy nếu i=+-[tex]\frac{\sqrt{3}Io}{2}[/tex] thì n=1/3

==> WL=3WC ===> u=+- [tex]\frac{Uo}{\sqrt{n+1}}[/tex] =+-Uo/2  :D
Vậy biểu thức này đúng mòa  tương tự A đúng,B đúng ==>D saiTiêu đề: Trả lời: Phản ứng hạt nhân , mạch dao động LC !!!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:58:48 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
2)Chọn câu sai. Ký hiệu i, Io là cường độ dòng điện tức thời, cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm; u, Uo là điện áp tức thời, điện áp cực đại giữa hai bản tụ trong mạch dao động LC lý tưởng. Khi
[tex]A)u=\frac{-\sqrt{3}}{2}Uo , i=\pm \frac{1}{2}Io[/tex]
[tex]B)u=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}Uo , i=\pm \frac{\sqrt{2}}{2}Io[/tex]
[tex]C)u=\frac{1}{2}Uo , i=\pm \frac{\sqrt{3}}{2}Io[/tex]
[tex]D)u=Uo , i=-Io[/tex]
Đáp án là C nhưng em nghĩ là D .
Mọi người giải thích cho em với . Em cám ơn .


câu này mình cũng nghĩ là D
vì:[tex]\frac{i^{2}}{Io^{2}}+\frac{u^{2}}{Uo^{2}}=1[/tex]
nên khi i=Io thì u=0


Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng hạt nhân , mạch dao động LC !!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:01:48 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
1)Trong các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng của hai hạt nhân X1 và X2 tạo thành hạt nhân Y và một hạt nơtron bay ra. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân X1, X2 và Y lần lượt là a, b và c thì năng lượng được giải phóng trong phản ứng đó là
A. a+b+c.   B. a+b-c.   C. c-b-a.   D. c-b+a.X1 +X2 ---->Y +n

Năng lượng tỏa ra của pư =[tex]\Delta E[/tex]= WlkY -(WlkX1+WlkX2)=c-a-b !!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Phản ứng hạt nhân , mạch dao động LC !!!
Gửi bởi: phiductam trong 12:02:08 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
[tex]\Delta E=\Delta E_{_sau)-\Delta E_{_truoc)=c-b-a[/tex]

Mình cũng làm giống bạn nhưng không hiểu mọi người làm sao mà ra được D nữa ??