Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 11:31:35 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9922Tiêu đề: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 11:31:35 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16 cm đang cùng dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình x = acos50πt (cm). C là một điểm trên mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một vân giao thoa cực đại. Biết AC = 17,2 cm; BC = 13,6 cm. Số vân giao thoa cực đại đi qua cạnh AC là:
A.   16 đường      B. 6 đường      C. 7 đường      D. 8 đường
+
+
Câu 2: Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100 Hz cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20 m/s. Số điểm không dao động trên đoạn AB = 1 m là:
A.   10 điểm      B. 20 điểm      C. 5 điểm      D. 11 điểm
+
+
Câu 3: Xét hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn phát sóng nước cùng pha S1, S2 với S1S2 = 4,2 cm, khoảng cách giữa hai điểm giao động cực đại trên S1S2 là 0,5 cm. Điểm di động C trên mặt nước sao cho CS1 luôn vuông góc với CS2. Khoảng cách lớn nhất từ S1 đến C khi C nằm trên một vân giao thoa cực đại là:
A.   4,435      B. 4,125      C. 4,195      D. 4,315
+
+
Câu 4: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u = 40sin(2,5πx)cos[tex]\omega[/tex]t (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x (x đo bằng mét, t đo bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một điểm trên bụng sóng có độ lớn của li độ bằng biên độ của điểm N cách một nút sóng 10 cm là 0,125 s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là:
A.   100 cm/s      B. 160 cm/s      C. 80 cm/s      D. 320 cm/s


Xin Nhờ Thầy Cô và Các Bạn giúp em mấy bài tập này, em xin chân thành cảm ơnTiêu đề: Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 11:37:42 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 5: Cho hai nguồn sóng kết hợp có phương trình u1 = u2 = 2acos[tex]\omega[/tex]t bước sóng [tex]\lambda[/tex], khoảng cách S1S2 = 10[tex]\lambda[/tex] = 13 cm. Nếu đặt nguồn phát vào hệ trên có phương trình u3 = acos[tex]\omega[/tex]t, trên đường trung trực của S1S2 sao cho tam giác S1S2S3 vuông. Tại M (khoác O) cách O là trung điểm S1S2 một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ bằng 5a.
A.   1,2 cm      B. 0,94 cm      C. 0,811 cm      D. 1,1 cm
+
+
Câu 6: Trên mặt thoáng một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với phương trình uA = uB = acos([tex]\omega[/tex]t). Tại một thời điểm M nằm cách A là 15 cm, cách B là 25 cm thấy sóng có biên độ cực tiểu, giữa M và gợn sóng trung tâm có hai gợn sóng. Biết AB = 33 cm. Số đường cực đại cắt AB là
A.   13         B. 11         C. 17         D. 15
+
+
Câu 7: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1 = u2 = acos40πt (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất là CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:
A.   3,3 cm      B. 6 cm      C. 8,9 cm      D. 9,7 cm
+
+
Câu 8: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đúng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40π + π) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là:
A.   11         B. 9         C. 10         D. 8
+
+
Câu 9: Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi OM = 1,8 m với đầu O là nút. Sóng tới có biên độ a, tần số 50 Hz, vận tốc truyền sóng 40 m/s. Số điểm trên dây có biên độ a là:
A.   9         B. 8         C. 5         D. 4


Xin nhờ Thầy Cô và Các bạn giúp em mấy bài tập này, em xin chân thành cảm ơn rất nhiều (do thời gian gấp quá, xin mọi người thông cảm cho em, hic hic hic hic)


Tiêu đề: Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:40:10 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
++
Câu 2: Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100 Hz cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20 m/s. Số điểm không dao động trên đoạn AB = 1 m là:
A.   10 điểm      B. 20 điểm      C. 5 điểm      D. 11 điểm

Hai nguồn A,B cùng pha nhau
Ta có [tex]\lambda[/tex]=0,2m

Số điểm không dao động trên AB là những điểm dao động với biên độ cực tiểu
==> [tex]\frac{-AB}{\lambda }-1/2<k<\frac{AB}{\lambda }-1/2[/tex]
<--> -5,5<K<4,5  ==> K=-5,-4,-3......4
Vậy có 10 giá trị !!!Tiêu đề: Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:51:30 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Câu 7: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1 = u2 = acos40πt (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất là CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:
A.   3,3 cm      B. 6 cm      C. 8,9 cm      D. 9,7 cm

Ta có [tex]\lambda =[/tex]1,5 cm

AB =8,CD=4 ,CD có chung đường trung trực với AB ==>CD//AB ,ABCD là hình thang cân

Trên đoạn CD có 3 cực đại thì tại C là cực đại thứ 1 ==>d2-d1=[tex]\lambda[/tex]<-->CA-CB=1,5

Mặt khác CA2=h2 +62 và CB2=h2+22

==>CA2 -CB2=32 ==>CA +CB=21,33 ===>CA=11,415 cm
==>h=9,7 cm


Tiêu đề: Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:07:45 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012


Câu 8: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đúng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40π + π) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là:
A.   11         B. 9         C. 10         D. 8Bài này tương tự như bài trên nhưng 2 nguồn này là 2 nguồn ngược pha nhau
Số điểm dao động với biên độ cực đại được tính bằng công thức
[tex]\frac{-S1S2}{\lambda }-1/2<k<\frac{S1S2}{\lambda }-1/2[/tex]

với [tex]\lambda[/tex]=4cm
==>-5,5<k<4,5   ==> có 10 điểm dao động với biên độ max 8-xTiêu đề: Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: kydhhd trong 12:12:52 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012


Câu 8: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đúng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40π + π) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là:
A.   11         B. 9         C. 10         D. 8


Xin nhờ Thầy Cô và Các bạn giúp em mấy bài tập này, em xin chân thành cảm ơn rất nhiều (do thời gian gấp quá, xin mọi người thông cảm cho em, hic hic hic hic)

bưoc sóng=v.T=4cm
số cực đại là:[tex]-20<K\lambda -\frac{1}{2}\lambda <20\Rightarrow -20<4K-2<20[/tex]
có 10 giá trị của K


Tiêu đề: Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:17:17 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

+
Câu 6: Trên mặt thoáng một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với phương trình uA = uB = acos([tex]\omega[/tex]t). Tại một thời điểm M nằm cách A là 15 cm, cách B là 25 cm thấy sóng có biên độ cực tiểu, giữa M và gợn sóng trung tâm có hai gợn sóng. Biết AB = 33 cm. Số đường cực đại cắt AB là
A.   13         B. 11         C. 17         D. 15
+


M nằm trên đường cực tiểu ---->MB-MA=(K+1/2)[tex]\lambda[/tex] ( M là cực tiểu, giữa M và gợn sóng trung tâm có 2 gợn sóng(ứng với 2 cực đại), giữa đó có thêm 1 cực tiểu)-->k=2 ==>[tex]\lambda =4[/tex]

Số điểm dao động với biến độ max là : [tex]\frac{-AB}{\lambda }<k<\frac{AB}{\lambda }[/tex]
==>-8,25<k<8,25 ==>có 17 giá trị của K  :PTiêu đề: Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: kydhhd trong 12:21:55 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

+
Câu 3: Xét hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn phát sóng nước cùng pha S1, S2 với S1S2 = 4,2 cm, khoảng cách giữa hai điểm giao động cực đại trên S1S2 là 0,5 cm. Điểm di động C trên mặt nước sao cho CS1 luôn vuông góc với CS2. Khoảng cách lớn nhất từ S1 đến C khi C nằm trên một vân giao thoa cực đại là:
A.   4,435      B. 4,125      C. 4,195      D. 4,315


bước sóng là 0,5.2=1cm
số cực đại giữa S1S2 là:[tex]-4,2<K\lambda <4,2[/tex]
có 9 giá trị
để CS1 luôn vuông góc với CS2 thì C luuon nằm trên đường tròn đường kính S1S2 tức là tam giác MS1S2 vuông tại C
khoảng cách lớn nhất từ C đến S1 là.( ứng với K=4)
[tex]CS1-CS2=4\lambda =4;CS1^{2}+CS2^{2}=4,2^{2}\Rightarrow CS1=4,19cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Cần Giúp đỡ Chương Sóng Cơ Và Sóng Âm
Gửi bởi: kydhhd trong 01:47:08 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
\
+
Câu 4: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u = 40sin(2,5πx)cos[tex]\omega[/tex]t (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x (x đo bằng mét, t đo bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một điểm trên bụng sóng có độ lớn của li độ bằng biên độ của điểm N cách một nút sóng 10 cm là 0,125 s. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là:
A.   100 cm/s      B. 160 cm/s      C. 80 cm/s      D. 320 cm/s


Xin Nhờ Thầy Cô và Các Bạn giúp em mấy bài tập này, em xin chân thành cảm ơn


tính bước sóng
[tex]2\Pi \frac{d}{\lambda }=2,5\Pi d\Rightarrow \lambda =80cm[/tex]
biên độ tai N:[tex]A_{N}=40.sin2\Pi \frac{d}{\lambda }=A.sin2\Pi \frac{10}{80}=A\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
thời gian để chất điểm có li độ từ:[tex]A\frac{\sqrt{2}}{2}\rightarrow -A\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] là T/4=0,125--->T=0,5s
vậy vận tốc là 80/0,5=160cm/s