Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngominhtu237 trong 11:15:19 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9919Tiêu đề: Giúp mình 4 bài thi thử!
Gửi bởi: ngominhtu237 trong 11:15:19 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 8:
Người ta sử dụng máy tăng áp để truyền một công suất điện P đến nơi tiêu thụ. Gọi k (hệ số tăng áp) là tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp với số vòng dây cuộn sơ cấp; nếu k = n (n > 1) thì hiệu suất truyền tải là 91%; Nếu k = 3n thì hiệu suất truyền tải là 99%. Vậy khi sử dụng máy biến áp có k = 2n thì hiệu suất truyền tải đạt được là
A. H = 98,25 %.   B. H = 96,00 %.   C. H = 93,50 %.   D. H = 97,75 %.

Câu 19:
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A và B là hai nút sóng. Biên độ của điểm bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ dao động lớn hơn 2,5 trong đoạn AB tạo thành đoạn CD có độ dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 32 cm.   B. 64 cm.   C. 48 cm.   D. 36 cm.

Câu 31:
Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện q > 0. Khi đặt con lắc vào trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường nằm ngang thì tại vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc a, có tan a = 3/4; lúc này con lắc dao động nhỏ với chu kỳ T1. Nếu đổi chiều điện trường này sao cho véctơ cường độ diện trường có phương thẳng đứng hướng lên và cường độ không đổi thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc lúc này là:
Đáp số [tex]T=T1\sqrt{5}[/tex]

Câu 46:
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox (O là vị trí cân bằng) với tần số góc 20 rad/s. Tại thời điểm thời điểm nào đó thì tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là 3/4. Ngay sau thời điểm đó [tex]\Pi/40[/tex] (s) thì tỉ số giữa chúng là bao nhiêu?
A. 3/2.   B. 4/3.   C. 3/4.   D. 4/5.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình 4 bài thi thử!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:41:34 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Câu 46:
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox (O là vị trí cân bằng) với tần số góc 20 rad/s. Tại thời điểm thời điểm nào đó thì tỉ số giữa thế năng và động năng của vật là 3/4. Ngay sau thời điểm đó [tex]\Pi/40[/tex] (s) thì tỉ số giữa chúng là bao nhiêu?
A. 3/2.   B. 4/3.   C. 3/4.   D. 4/5.
Sorry hỏi cá nhân tí ,bạn học THPT Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức hử  ;;) ,hay là tải đề này trên trang chủ của TVVL (thầy Hậu ) vậy !!!!

Tại thời điểm t1 thì Wt/Wd=3/4
Tại thời điểm t2=t1 + II/40
Góc quét quay hết [tex]\Delta \varphi =\frac{20.II}{40}=II/2[/tex] -->tỷ số Wt/Wd lúc đó là 4/3

câu 19 xem tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9771.msg45022#msg45022http://


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình 4 bài thi thử!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:24:56 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Câu 31:
Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện q > 0. Khi đặt con lắc vào trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường nằm ngang thì tại vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc a, có tan a = 3/4; lúc này con lắc dao động nhỏ với chu kỳ T1. Nếu đổi chiều điện trường này sao cho véctơ cường độ diện trường có phương thẳng đứng hướng lên và cường độ không đổi thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc lúc này là:
Đáp số [tex]T=T1\sqrt{5}[/tex]

Khi đặt con lắc vào điện trường có Ed nằm ngang

Ta có tana=[tex]\frac{F}{mg}[/tex]

Mà g12= g2 + [tex](\frac{F}{m})^{2}[/tex]

==>g1=g[tex]\sqrt{1+tan^{2}a}[/tex]

==>T1=[tex]2II\sqrt{\frac{l}{g1}}[/tex](1)

Khi đặt con lắc vào điện trường có Ed thẳng đứng hướng lên thì

g2=g-[tex]\frac{F}{m}[/tex]=g(1-tana)

==>T2=2II[tex]\sqrt{\frac{l}{g2}}[/tex](2)

Từ 1 và 2 ===> [tex](\frac{T2}{T1})^{2}=\frac{\sqrt{1+tan^{2}a}}{1-tana}[/tex]
==>T2=T1[tex]\sqrt{5}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình 4 bài thi thử!
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:52:48 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Câu 8:
Người ta sử dụng máy tăng áp để truyền một công suất điện P đến nơi tiêu thụ. Gọi k (hệ số tăng áp) là tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp với số vòng dây cuộn sơ cấp; nếu k = n (n > 1) thì hiệu suất truyền tải là 91%; Nếu k = 3n thì hiệu suất truyền tải là 99%. Vậy khi sử dụng máy biến áp có k = 2n thì hiệu suất truyền tải đạt được là
A. H = 98,25 %.   B. H = 96,00 %.   C. H = 93,50 %.   D. H = 97,75 %.


Khi tăng điện áp lên n lần thì hao phí giảm đi n bình phương lần !

Hao phí lúc đầu (k = n) : [tex]\Delta P = \frac{9}{100} P[/tex]

Hao phí lúc sau (k = 2n) : [tex]\Delta P' = \frac{\Delta P}{2^{2}} = \frac{2,25}{100} P[/tex]

Vậy hiệu suất truyền tải cần tìm là H = 97,75 %.

Thừa giả thiết Nếu k = 3n thì hiệu suất truyền tải là 99% vì đó là hiển nhiên !