Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ken1202 trong 11:08:54 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9917Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp giùm em câu con lắc lò xo
Gửi bởi: Ken1202 trong 11:08:54 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m và vật nhỏ m có khối lượng 200 g đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Người ta dùng một vật nhỏ M có khối lượng 50 g bắn vào m theo phương ngang với vận tốc vo = 2 m/s. Sau va chạm hai vật gắn vào với nhau và dao động điều hòa. Biên độ và chu kì dao động của con lắc lò xo là
A. 2 cm; 0,280 s.   B. 4 cm; 0,628 s.   C. 2 cm; 0,314 s.   D. 4 cm; 0,560 s.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp giùm em câu con lắc lò xo
Gửi bởi: ODD trong 11:14:34 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
M.Vo=(M+m)v=> v=0.4 m/s........đây chính là vận tốc cực đại của hệ khi dđ
Kết hợp: [tex]\frac{MVo^2}{2}=W[/tex] là năng lượng của cả hệ