Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langlevamanhme_girlviet trong 10:03:07 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9909Tiêu đề: dao động.@Sb
Gửi bởi: langlevamanhme_girlviet trong 10:03:07 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Hai vật A B có khối lượng lần lượt là m và 2m được nối với nhau và treo vào lò xo thẳng đứng nhờ sợi dây mảnh ko dãn.vật A ở trên vật B ở dưới,g là gia tốc tự do .khi hệ  đứng yên ở ivj trí cân bằng người ta cắt đứt dây nối giữa hai vật .gia tốc của A ngay sau khi cắt là
A g/2   B 2g          Cg      D0


Tiêu đề: Trả lời: dao động.@Sb
Gửi bởi: qvd4081 trong 11:03:49 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
Khi  (ma+mb ) nôi' với nhau >> [tex]\Delta[/tex]l= 3mg/k
Khi  chi co ma  >>[tex]\Delta[/tex]la =mg/k
Vậy con lắc sẽ dao động với A= ([tex]\Delta[/tex]l-[tex]\Delta[/tex]la)/2 =mg/k

 Ta co' : F=kA=ma >> a= kA/m
thaay A=mg/k vào >> a=g


Tiêu đề: Trả lời: dao động.@Sb
Gửi bởi: ODD trong 11:06:03 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2012
a=[tex]\omega ^2.A=\omega ^2.\frac{(3m-m)g}{k}=\frac{k}{m}.\frac{2mg}{k}=2g[/tex]